System RFID wprowadza nowe możliwości wdrożenia traceability w produkcji, zwiększenia dokładności, organizacji magazynowania i logistyki wewnętrznej. Dodatkową zaletą RFID jest możliwość przyszłej identyfikacji wyrobów gotowych zamontowanych u użytkownika. Daje to serwisowi nowe możliwości pracy na miejscu u klienta, dostęp do informacji takich jak data produkcji, zamówienia, numer serii, historii serwisu.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Technologia RFID w sposób bezdotykowy i automatyczny zapisuje i odczytuje informację w specjalnych chipach (tagach, etykietach RFID), które zamontowane wewnątrz produktów nie są narażone na uszkodzenia lub próby podrobienia.

Kody kreskowe mają w tym zastosowaniu szereg wad:
 • Zapylenie w procesie produkcji zakłóca pracę czytników 
 • Malowanie, mgła olejowa, wióry sprawiają, że kod kreskowy staje się nieprzydatny

Korzyści wdrożenia techniki RFID w produkcji:

 • rejestracja czasu produkcji na każdym etapie 
 • rejestracja czasu operacji poszczególnych pracowników 
 • optymalizacja produkcji
 • śledzenie etapów realizowanego zamówienia i potrzebnych materiałach
Śledzenie produkcji

Etykiety lub tagi RFID umieszczone w produktach, paletach lub kontenerach, są automatycznie rozpoznawane, rejestrowany jest czas ich pojawienia się na każdym z etapów i mogą być podejmowania działania sterujące procesami produkcyjnymi.

Zebrane podczas produkcji dane, mogą być przesyłane do oprogramowania MES lub ERP przedsiębiorstwa. Umożliwia to dozór i bezpośredni podgląd statusu zamówienia z dokładnością do jednego etapu lub procesu produkcyjnego.

Śledzenie cyklu życia wyrobu

System Identyfikacji wyrobów (towarów) może rejestrować wszystkie zdarzenia od momentu wydania go z magazynu, aż przyszłą obsługę serwisu i reklamacji: 
 • Pobranie materiału z magazynu i oznakowanie go tagiem lub etykietą RFID
 • Obróbka mechaniczna 
 • Malowanie
 • Montaż
 • Pakowanie
 • Magazynowanie 
 • Spedycja
 • Serwis u klienta końcowego

Jest to bardzo przydatne w przypadku wykrycia defektu lub innego problemu. System RFID pozwala przeanalizować cały przebieg procesu wstecz.

Składniki systemu RFID do śledzenia produkcji

System ewidencji produkcji składa się z:

 • Etykiet samoprzylepnych RFID UHF (tagów RFID, chipów, nośników) do znakowania materiałów
 • Czytników RFID do zapisu informacji w chipie 
 • Zamontowanych na różnych etapach produkcji Czytników RFID rejestrujących pojawianie się poszczególnych przedmiotów
 • Bram RFID rejestrujących przemieszczanie się wózków widłowych, kontenerów lub palet pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy, oddziałami produkcji
 • Bram RFID weryfikujących spedycję towaru
 • Mobilnych urządzeń, tzw., kolektorów danych służących serwisantowi w terenie do identyfikacji produktów.

Wszystkie części składowe takiego systemu traceability RFID do śledzenia produkcji są obecnie łatwo dostępne i nie stanowią dla przedsiębiorstw zapory ekonomicznej. Eliminuje to czynności zajmujące pracownikom dużo czasu i narażone na pomyłki. Producent ogranicza ryzyko błędów i związane z tym koszty obsługi klienta i gwarancji.

Autor: Jacek Krywult – firma PWSK

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top