727

Każdego dnia do LINK International Transport spływają dziesiątki, czasem setki faktur od przewoźników , z którymi firma współpracuje. Łącznie do firmy trafia ok. 50 tys. faktur rocznie. Utrudnieniem była sytuacja, w której ten wolumen nie rozkładał się to równomiernie na 365 dni. Na początku i końcu miesiąca zdarzają się okresy szczytowe, w których pracownicy Zespołu fakturowania dosłownie nie mogli się uwolnić od faktur. Pracownicy Zespołu Fakturowania praktycznie każdego dnia musieli poświęcać dużo czasu na obsługę faktur – wprowadzanie danych z dokumentów papierowych do dwóch systemów informatycznych.

Firma LINK we współpracy z Mindbox stworzyła w oparciu technologię OCR (Optical Character Recognition) firmy Abbyy i robota UiPath rozwiązanie, które umożliwiło automatyzację księgowania faktur kosztowych od przewoźników.

NAJNOWSZE VIDEO:

Back to top