erp dzisiaj 5

Z nowych badań Bain & Company i Red Hat wynika, że wiele tradycyjnych firm znajduje się na wczesnym etapie cyfrowej podróży; liderzy wyróżniają się używaniem zaawansowanych technologii, takich jak przetwarzanie danych w chmurze, zaawansowana analityka oraz nowoczesne tworzenie aplikacji.

REKLAMA:
2018 03 16 Oracle Code Conference POLAND banner 350x350
 
Bain & Company i Red Hat opublikowały wyniki badań odpowiadających na pytanie, jak bardzo przedsiębiorstwa angażują się w transformację cyfrową i jakie czerpią z tego korzyści. Raport zatytułowany For Traditional Enterprises, the Path to Digital and the Role of Containers powstał na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród niemal 450 przedstawicieli kadry kierowniczej, liderów oraz pracowników IT z różnych branż. Wyniki pokazują, że firmy, które rozumieją potencjał cyfrowej rewolucji, liczą na wykorzystanie nowych technologii cyfrowych - takich jak przetwarzanie danych w chmurze oraz nowoczesne tworzenie aplikacji. Chcą dzięki nim zwiększyć elastyczność i dostarczać klientom nowe usługi przy jednoczesnej redukcji kosztów. Mimo to strategie i inwestycje w cyfrową transformację wciąż pozostają na bardzo wczesnym etapie.

Respondenci inwestujący w rozwiązania cyfrowe, dostrzegają znaczne korzyści technologiczne i biznesowe. Badania Bain i Red Hat pokazują, że firmy używające nowych technologii do cyfrowego przekształcenia swojej działalności, odnotowują:
  • Zwiększony udział w rynku. Przedsiębiorstwa te mają ośmiokrotnie większą szansę na wzrost udziału w rynku w porównaniu z tymi, które znajdują się na najwcześniejszych etapach transformacji cyfrowej. 
  • Dostarczanie lepszych produktów w krótszym czasie poprzez intensywniejsze korzystanie z nowych technologii – nawet trzykrotnie szybsze w porównaniu z tymi firmami, które są na wcześniejszych etapach transformacji cyfrowej.
  • Zoptymalizowane procesy tworzenia aplikacji, elastyczniejsza infrastruktura, szybsze wprowadzanie produktów na rynek i ograniczenie kosztów poprzez używanie kontenerów do tworzenia aplikacji.

Jednak nawet najbardziej zaawansowane tradycyjne przedsiębiorstwa pozostają w tyle za startupami i firmami, które od początku postawiły na nowe technologie. Według sondażu, niemal 80 proc. tradycyjnych przedsiębiorstw uzyskało mniej niż 65 punktów na 100-punktowej skali, która ocenia, jak skutecznie organizacje te wykorzystują technologie biznesowe do realizacji celów. W ostatecznym rozrachunku z raportu wynika, że postępy re-spondentów na drodze do cyfrowej transformacji bardzo się różnią w zależności od kontekstu biznesowego, rzeczywistych potrzeb IT oraz ogólnych postaw wobec technologii. W badaniach pojawia się też kilka typowych motywów.

Przykładowo firmy Bain i Red Hat odkryły, że choć 63 proc. badanych przedsiębiorstw stworzyło nowe procesy w reakcji na trendy cyfrowe, tylko 19 proc. uważa szybkie wprowadzanie innowacji za priorytet. Ponadto dla około 65 proc. respondentów podstawową motywacją do podejmowania inicjatyw cyfrowych są działania konkurentów, co wskazuje na wysoce pasywne podejście do transformacji cyfrowej.
Wielu tradycyjnym przedsiębiorstwom wciąż daleko do cyfrowej dojrzałości – po-wiedział Jeff Taylor z technologicznego pionu Bain i współautor raportu. – Przyglądając się bliżej badanym firmom, zauważyliśmy, że te, które robią większe i szybsze postępy, uważają cyfryzację za coś więcej niż pojedynczą funkcję czy aktywność. Postrzegają ją jako kompleksową, interdyscyplinarną transformację i wprowadzają zmiany w zarządzaniu, organizacji, pracach nad produktami, strategii IT, inwestycjach, nadzorze nad danymi, narzędziach itd. Budowanie wystarczających kompetencji cyfrowych, które pozwolą osiągnąć pożądane rezultaty, nie jest sprawą prostą. Sukces wymaga konsekwentnego, wieloletniego wysiłku.
W miarę osiągania kolejnych etapów cyfrowej zmiany firmy zwykle inwestują w coraz bardziej wyrafinowane możliwości wspierające ich cele technologiczne i biznesowe. Korzystanie z nowoczesnych platform aplikacyjnych i wdrożeniowych reprezentuje nową falę cyfrowej dojrzałości i okazuje się kluczem do rozwiązania problemów z tradycyjnym oprogramowaniem i infrastrukturą.

Kontenery są jedną z najbardziej interesujących spośród tych platform i technologią, która pomaga przyspieszyć cyfrową transformację w przedsiębiorstwie. To autonomiczne środowiska, które umożliwiają użytkownikom pakowanie i izolowanie aplikacji wraz z całym kodem, od których zależy ich działanie – wszystkimi plikami niezbędnymi do uruchomienia aplikacji w klastrowej, skalowanej poziomo infrastrukturze. Dzięki temu kontenery można przenosić między wieloma różnymi środowiskami, w tym między chmurami publicznymi i prywatnymi.

W trakcie badań firmy Bain i Red Hat ustaliły, że przedsiębiorstwa, które używają kontenerów, zaczynają osiągać istotne korzyści architektoniczne. Na podstawie analizy respondentów można stwierdzić, że wdrożenie kontenerów skraca czas tworzenia aplikacji o 15 do 30 proc., a dalsze korzyści wynikają ze zwiększenia elastyczności infrastruktury dzięki możliwości przenoszenia kontenerów. Wyniki sondażu pokazują również, że lepsze wykorzystanie sprzętu pozwala oszczędzić od 5 do 15 proc. kosztów.

Wszystko wskazuje na to, że kontenery odegrają ważną rolę nie tylko w tworzeniu aplikacji dla wysoce zautomatyzowanych, skalowanych poziomo platform, ale również w przy-spieszaniu cyfrowej transformacji nowoczesnych firm. Choć większość respondentów sondażu – około 80 proc. – obecnie używa kontenerów głównie do aplikacji internetowych, spodziewamy się, że niebawem zaczną oni brać pod uwagę również bardziej krytyczne procesy – powiedział Tim Yeaton, starszy wiceprezes, Infrastructure Business Group, Red Hat. – Przewidujemy, że kandydatami do konteneryzacji będzie coraz więcej tradycyjnych obciążeń roboczych, w tym aplikacje niestandardowe, bazy danych i systemy analizy biznesowej.

Odsetek respondentów, którzy na mniejszą lub większą skalę wdrażają technologie kontenerowe, w zależności od oczekiwanych korzyści i komplementarnych trendów, ma rosnąć we wszystkich fazach cyklu życia aplikacji – od 20 proc. obecnie do ponad 40 proc. w ciągu następnych trzech lat.

Z raportu Bain i Red Hat wynika, że choć te nowe technologie stwarzają ogromne możliwości, to tempo oraz sposoby wdrażania kontenerów są mniej imponujące. Zdaniem respondentów, szersze wykorzystanie kontenerów napotyka przeszkody typowe dla technologii znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju – nieznajomość, deficyt talentu, obawa przed odejściem od istniejących technologii, niedojrzałe ekosystemy – które z czasem zapewne uda się przezwyciężyć. Producenci robią postępy w rozwiązaniu problemów specyficznych dla kontenerów, takich jak narzędzia administracyjne, zdolność do obsługi różnorodnych obciążeń roboczych, bezpieczeństwo oraz trwała pamięć masowa, co świadczy o obniżającej się barierze wejścia.

Metodologia

Firmy Bain i Red Hat przeprowadziły sondaż wśród 449 respondentów z podziałem na dyrektorów wyższego szczebla, osoby podejmujące decyzje IT oraz deweloperów/operatorów IT, przy czym tym ostatnim zadawano przede wszystkim pytania związane z kontenerami. Sondaż skupiał się na tradycyjnych przedsiębiorstwach w Stanach Zjednoczonych i objął reprezentatywną próbkę firm z różnych branż i różnej wielkości.

Źródło: Red Hat

PODOBNE


loading...