Twinings Ovaltine sięga po RISE with SAP
SAPMigracja do chmury staje się nieodzownym elementem strategii firm spożywczych, pozwalając im na lepsze zarządzanie zasobami, zwiększenie efektywności operacyjnej i szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Przejście do chmury wpisało się zatem także w wieloletni program transformacji cyfrowej Twinings Ovaltine. Globalny lider produkujący napoje, wybrał w tym celu rozwiązania SAP.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Niemal 30 procent liderów biznesowych z regionu CEE i aż 44 procent z USA przyznaje, że technologia chmurowa wdrożona w ich organizacji pozwoliła na zwiększenie elastyczności – wynika z danych PwC („Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość 2023”). To tendencja dostrzegana zarówno globalnie, jak i lokalnie. W Polsce już 60 procent firm uważa bowiem, że rozwiązania chmurowe pozwalają lepiej adaptować się do nowych modeli biznesowych, niż oprogramowanie instalowane lokalnie – potwierdza badanie SAP („Biznes napędzany cyfrowo, rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”).

Doskonałym przykładem zarówno globalnego, jak i lokalnego dostrzegania atutów podejścia chmurowego jest Twinings Ovaltine, międzynarodowa firma produkująca napoje, która zakończyła pierwszą fazę migracji do chmury RISE with SAP. Celem szeroko zakrojonej transformacji jest poprawa wydajności i odporności globalnych operacji przedsiębiorstwa. Dzięki powszechnemu wykorzystaniu technologii chmurowych firma będzie też w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom bazy klientów.

Przenosząc siedem różnych platform ERP do chmury, Twinings Ovaltine ujednolica swoje zasoby, a jednocześnie rozwiązuje problemy z silosowaniem danych, które mogą wpływać na współpracę i podejmowanie decyzji rynkowych . Teraz dysponuje platformą umożliwiającą rozszerzenie mapy dystrybucyjnej produktów, elastyczne reagowanie na trendy i zachowania klientów oraz usprawnienie operacji animujących wzrost biznesowy.

RISE with SAP to nowoczesny system ERP w chmurze wraz z usługami komplementarnymi, to fundament pozwalający na budowanie doskonałości operacyjnej przedsiębiorstw napędzanych danymi. Ta pewność wynika przede wszystkim z wbudowanych w te rozwiązania możliwości, pozwalających na reagowanie na zmiany. Chmura daje naszym klientom bezpieczeństwo, elastyczność, szybkość i zwinność. Pozwala reagować na zmieniające się oczekiwania konsumentów w czasie, jaki jeszcze do niedawna był wysoce pożądany, ale niemożliwy do zrealizowania. W ten sposób tworzy bufor elastycznych rozwiązań zabezpieczający ich na przyszłość, w obliczu dynamicznego krajobrazu społeczno-gospodarczego. To szczególnie ważne w dzisiejszym otoczeniu biznesowym i w branżach takich jak produkcja spożywcza, które muszą bardzo szybko reagować na trendy, bieżące wydarzenia i zachowania konsumentów – mówi Marcin Demkiw, Dyrektor do spraw Wsparcia Sprzedaży, SAP Polska.


Twinings Ovaltine współpracuje z SAP od 2011 r. Partnerstwo to już przełożyło się m.in. na obniżenie kosztów ogólnych, zoptymalizowanie procesów ERP (od zaopatrzenia po HR), a także zwiększenie możliwości podejmowania decyzji, dzięki lepszemu dostępowi do danych. Kończąc swoją pierwszą migrację do RISE with SAP S/4HANA, firma wdraża więc obecnie także całe portfolio rozwiązań SAP, w zakresie SAP Digital Supply Chain Management, Business Technology Platform i Ariba, które zapewniają cyfrową transformację całej organizacji.

Wybrane przez Twinings Ovaltine rozwiązania SAP przekładają się na praktyczne korzyści, takie jak uproszczone procesy biznesowe w chmurze, ulepszone doświadczenia użytkowników, możliwości operowania danymi i spostrzeżeniami w czasie rzeczywistym oraz widoczność sprzedaży, zapasów i procesów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dzięki temu producent może szybko reagować na potrzeby i zachowania swoich klientów i szerszego rynku.

SAP Digital Supply Chain Management i Ariba, dają także Twinings Ovaltine możliwość zmodernizowania łańcucha dostaw i operacji zakupowych, jednocześnie przekładając się na lepszy wgląd w szersze łańcuchy wartości. Pomaga to chronić firmę przed zakłóceniami w globalnym łańcuchu dostaw i gwarantuje, że firma może współpracować z dostawcami, którzy mają podobne cele.

Produkty Twinings i Ovaltine są sprzedawane w ponad 100 krajach na całym świecie, ale wiemy, że potrzeby konsumentów stale ewoluują. Potrzebowaliśmy platformy, która mogłaby skalować się razem z nami i pomóc wyprzedzać oczekiwania naszych klientów. Przeniesienie naszego systemu ERP do chmury dzięki RISE with SAP umożliwiło nam realizacje tego celu, tworząc podstawy dla przyszłego wzrostu i ekspansji, umożliwiając podejmowanie szybszych i dokładniejszych decyzji oraz usprawniając nasze globalne operacje – mówi Sandeep Seeripat, Global Business Transformation i Technology Officer, Twinings Ovaltine.


Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top