Red Hat oraz IBM Research poinformowali o rozpoczęciu Project Wisdom, pierwszego projektu społecznościowego, którego celem jest stworzenie inteligentnej funkcji przetwarzania języka naturalnego dla platformy Ansible i branży automatyzacji IT. Dzięki wykorzystaniu modelu sztucznej inteligencji (AI) projekt ma na celu zwiększenie produktywności programistów zajmujących się automatyzacją IT oraz sprawienie, by była ona bardziej osiągalna i zrozumiała dla specjalistów IT o różnych umiejętnościach i doświadczeniu.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Zgodnie z prognozą IDC z 2021 r.1 „do 2026 roku 85% przedsiębiorstw będzie łączyć ludzką wiedzę ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, przetwarzaniem języka naturalnego i rozpoznawaniem wzorców w celu rozszerzenia prognozowania w całej organizacji, dzięki czemu pracownicy będą o 25% bardziej produktywni i skuteczni. Technologie takie jak uczenie maszynowe, głębokie uczenie, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie wzorców i grafy wiedzy zapewniają coraz dokładniejsze i kontekstowe informacje, prognozy i rekomendacje”.

Narzędzie Project Wisdom – oparte na modelu sztucznej inteligencji zaczerpniętym z projektu IBM AI for Code – działa poprzez umożliwienie użytkownikowi wprowadzenia polecenia w postaci prostego zdania w języku angielskim. Następnie analizuje to zdanie i tworzy żądany przepływ automatyzacji, dostarczony jako instrukcja Ansible, który może być użyty do automatyzacji dowolnej liczby zadań IT. W przeciwieństwie do innych narzędzi do programowania opartych na sztucznej inteligencji Project Wisdom nie skupia się na tworzeniu aplikacji; zamiast tego rozwiązuje problemy związane ze wzrostem złożoności w korporacyjnych środowiskach IT wraz z upowszechnianiem się chmur hybrydowych.

Od formy czytelnej dla człowieka do formy interaktywnej

Aby zostać ekspertem w dziedzinie automatyzacji, potrzeba znacznego wysiłku, zasobów i czasu, jak również konsekwentnej nauki, by móc sprawnie poruszać się po różnych obszarach. Project Wisdom zamierza wypełnić lukę między kodem Ansible YAML a językiem ludzkim, dzięki czemu użytkownicy będą mogli używać zwykłego języka angielskiego do generowania poprawnych składniowo i funkcjonalnych treści związanych z automatyzacją.

Pozwoli to administratorom systemów, którzy zazwyczaj świadczą usługi na miejscu, dotrzeć do poszczególnych obszarów, aby móc tworzyć, konfigurować i działać w innych środowiskach poprzez wykorzystanie języka naturalnego do generowania instrukcji. Programista, który wie, jak stworzyć aplikację, ale nie ma umiejętności, by udostępnić ją na nowej platformie chmurowej, może wykorzystać narzędzie Project Wisdom do zdobycia kwalifikacji w tych nowych obszarach i pomocy w transformacji przedsiębiorstwa. Początkujący z różnych działów będą mogli od razu generować treści przy jednoczesnym zdobywaniu podstawowej wiedzy bez zależności wynikających z tradycyjnych modeli nauczania.

Wprowadzanie innowacji open source dzięki współpracy

O ile nie można zaprzeczyć znaczeniu sztucznej inteligencji w środowiskach informatycznych przedsiębiorstw, to współpraca społeczności – w połączeniu z cennymi informacjami przekazywanymi przez Red Hat i IBM – będzie niezbędna we wdrażaniu modelu opartego na sztucznej inteligencji/uczeniu maszynowym, zgodnego z kluczowymi założeniami technologii open source. Red Hat ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy nad projektami społecznościowymi i ochronie licencji open source na rzecz wolnego oprogramowania. Project Wisdom i leżący u jego podstaw model sztucznej inteligencji stanowią rozszerzenie zobowiązania do tego, aby wszystkie aspekty bazy kodu były cały czas otwarte i przejrzyste dla społeczności.

Ponieważ operacje w chmurze hybrydowej na dużą skalę stają się kluczowe dla przedsiębiorstw, Red Hat angażuje się w tworzenie kolejnej fali innowacji w zakresie technologii open source.
Ten projekt to przykład tego, jak sztuczna inteligencja pomaga znacząco zmienić sposób, w jaki przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje, poprzez rozszerzenie możliwości – zwykle zarezerwowanych dla zespołów operacyjnych – na inne obszary działalności. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom przedsiębiorstwa mogą pokonać przeszkody stojące na drodze do korzystania z technologii, zniwelować niedobór umiejętności oraz wyeliminować rozproszone rozwiązania, aby na nowo zdefiniować swoje miejsce w świecie biznesu - Chris Wright, dyrektor ds. technicznych i starszy wiceprezes globalnego działu projektowania w firmie Red Hat.


Project Wisdom to dowód na to, że gdy połączymy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji i oprogramowania, można uzyskać znaczne możliwości w ramach technologii i całego przedsiębiorstwa. To naprawdę ekscytujący czas. Czynimy kolejne postępy w rozwijaniu komputerów i systemów przyszłości dzięki sztucznej inteligencji i chmurze hybrydowej - Ruchir Puri, główny naukowiec IBM Research; współpracownik IBM; wiceprezes społeczności IBM Technical Community

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top