Cyfryzacja drogą do neutralności klimatycznej w przemyśle
logo proalpha 2018Jak przedsiębiorstwa przemysłowe mogą wykorzystać transformację cyfrową do osiągnięcia celów klimatycznych? Dla coraz większej liczby przedsiębiorstw osiągnięcie neutralności klimatycznej jest jednym z najważniejszych celów. To zdecydowanie dobra wiadomość – wzrost znaczenia takich tematów jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, zrównoważony rozwój, czy ochrona środowiska napawa optymizmem. Producent oprogramowania proALPHA przedstawia, w jaki sposób cyfryzacja wspomaga przedsiębiorstwa w stopniowym osiąganiu neutralności klimatycznej.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Z badania przeprowadzonego przez Bitkom wynika, że zastosowanie technologii cyfrowych np. w Niemczech może o ponad 30% przyspieszyć osiągnięcie celów klimatycznych wyznaczonych na rok 2030. Największy potencjał drzemie przy tym w produkcji przemysłowej i wykorzystaniu urządzeń mobilnych. Na pytanie, od czego przedsiębiorstwa powinny rozpocząć swoje działania w tym zakresie, odpowiada Michael Finkler, nasz dyrektor ds. rozwoju biznesu.

W jaki sposób produkcja może stać się jednocześnie bardziej cyfrowa i bardziej zrównoważona?

Cyfryzacja i neutralność klimatyczna nie wykluczają się wzajemnie, wręcz przeciwnie, są ze sobą ściśle powiązane. Zrównoważone i efektywne zarządzanie emisją dwutlenku węgla bezsprzecznie wymaga wprowadzenia zaawansowanej cyfryzacji, wspieranej przez sztuczną inteligencję. Dlatego ERP, MES, TMS (system zarządzania transportem) i inne aplikacje biznesowe powinny stać się podstawą cyfryzacji oraz zarządzania emisją CO2. System ERP jako tzw. Single Source of Truth specjalizuje się w zarządzaniu zasobami i jest głównym źródłem danych przy ustalaniu bilansu CO2 i realizowaniu strategii prowadzących do redukcji śladu węglowego.

Jak mógłby wglądać konkretny przykład?

Dzięki wysoce zintegrowanemu oprogramowaniu do zarządzania emisją dwutlenku węgla, takiemu jak Planetly, możliwa jest całościowa realizacja celu neutralności klimatycznej. Na podstawie danych ERP, MES i np. TMS, wyspecjalizowany system przeprowadza obszerną analizę początkową emisji CO2. Następnie, za pomocą i na podstawie danych ERP redukowana jest emisja szkodliwych gazów we wszystkich istotnych obszarach. Do obszarów tych należą m.in. dyspozycja materiałów, planowanie zbytu, rozwój produktu, sterowanie łańcuchem dostaw, flota pojazdów, systemy transportu i oczywiście również planowanie produkcji.

Przedsiębiorstwa mogą w ten sposób zoptymalizować wykorzystanie zasobów, na przykład poprzez dostosowanie procesów zaopatrzenia oraz ograniczenie zużycia energii, zużycia papieru, podróży służbowych, materiałów opakowaniowych i produkcyjnych, środków pomocniczych, czy też odpadów produkcyjnych. Ponadto dzięki optymalizacji planowania zbytu i dyspozycji materiałów można uniknąć nadprodukcji.

A jeśli możliwości w tym zakresie zostaną wyczerpane?


W takim wypadku przedsiębiorstwa produkcyjne mogą poprawić swój bilans dwutlenku węgla poprzez kompensacje. Odbywa się to we współpracy z partnerami, na przykład poprzez lokalne lub międzynarodowe projekty zalesiania, certyfikowanego wytwarzania humusu lub renaturyzacji torfowisk. Inną możliwością jest na przykład aktywny udział w redukcji odpadów z tworzyw sztucznych i związanych z nimi zanieczyszczeń, zwłaszcza w oceanach.

Ważne są nie tylko pozytywne działania, ale również informowanie o osiągniętych postępach?

Na pewno! Wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja jest możliwa na przykład na podstawie międzynarodowych standardów lub oznaczeń. Produkty mogą zostać poddane szczegółowej ocenie pod względem neutralności klimatycznej. Stałe monitorowanie wszystkich procesów jest jednym z gwarantów niskiego poziomu zanieczyszczenia środowiska. Dlatego zarządzanie emisją CO2 powinno stanowić integralną część wszystkich programów ERP, MES i innych aplikacji stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Na co przedsiębiorstwa muszą zwrócić szczególną uwagę?

Zarządzanie emisją dwutlenku węgla musi obejmować całą organizację przedsiębiorstwa. Realizacja projektu skupiającego się na śladzie węglowym następuje w czterech etapach: zrozumienie, redukcja, kompensacja i komunikacja. ERP, jako centralny węzeł danych i procesów stanowi podstawę wszystkich analiz i działań w zakresie całościowego zarządzania emisją dwutlenku węgla aż do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Źródło: www.proalpha.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top