70% organizacji ma problemy z wprowadzaniem innowacji z powodu nieefektywnego wykorzystania danych
Aż 70% przedsiębiorstw ma trudności z wydobyciem wartości z posiadanych danych. Przekłada się to bezpośrednio na ich zdolność do wdrażania innowacji — wynika z badania przeprowadzonego na grupie 100 dyrektorów zarządzających europejskimi firmami z listy Forbes Top 2000.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 


Prawie 1/3 (30%) czołowych firm wymienia redukcję kosztów jako swój cel strategiczny numer 1. Dlatego w obliczu zagrożenia recesją, efektywniejsze wykorzystanie danych może być wybawieniem dla krótko- i długoterminowych innowacji. 59% uważa, że organizacje, które bazują na danych, przejmują udziały w rynku. Dlatego 58% obawia się, że pozostanie w tyle za konkurencją, jeśli nie będzie lepiej wykorzystywać zgromadzonych informacji.

Brak możliwości przekształcenia pomysłów w nowe produkty, usługi i strategie w odpowiednim tempie, nadal naraża organizacje na ryzyko niepowodzenia. Ten rozdźwięk między innowacją a jej wykonawstwem, po raz pierwszy ujawniony w raporcie z 2018 roku, Innovating in the Exponential Economy, nasilił się jeszcze mocniej z powodu zmagań organizacji z narastającą ilością danych.
Większości firm nie brakuje dobrych pomysłów. Pomimo postępu przy realizowaniu ich, luka innowacyjno-wykonawcza utrzymuje się ze względu na brak umiejętności cyfrowych, sztywne infrastruktury oraz wszelakie ograniczenia i ryzyka związane z suwerennością danych czy zgodnością z przepisami — powiedział profesor Feng LI, Katedra Zarządzania Informacją w Bayes Business School w City, University of London. Co ciekawe, posiadanie nadmiernej ilości danych i problemy z dostępem do właściwych również zostały wymienione jako przeszkoda dla innowacji.


Przebadani twierdzą, że 4 z 7 ich najważniejszych strategicznych celów biznesowych na najbliższe 2 lata wymagają dokładnych oraz aktualnych danych, które będą podstawą przy podejmowaniu decyzji. Począwszy od oceny siły roboczej i produktywności, a skończywszy na poprawianiu doświadczeń klientów. 52% motywuje swoje zespoły do większej innowacyjności i szukania nowoczesnych sposobów wprowadzania produktów, usług i strategii na rynek.

Bariery dla innowacji opartych na danych

Liderzy biznesowi wskazują, że bariery związane z danymi to m.in.: posiadanie zbyt dużych ilości danych (83%), trudności w dostępie do właściwych danych (74%) oraz ograniczenia technologiczne (60%). Suwerenność danych, gdy przechowywane dane podlegają przepisom dotyczącym prywatności i strukturom zarządzania w kraju, sektorze lub organizacji, jest również znaczącym problemem — dyrektywy krajowe (76%) i branżowe (67%) zostały wskazane jako kluczowe ograniczenia.

Innowacji nie można odkładać na później, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Jest to element DNA firmy, który będzie wymagał czasu, odpowiedniej kultury, procesów i technologii. Zbuduje to przewagę konkurencyjną, przyciągnie i zatrzyma pracowników oraz wytworzy wartość dodaną. Każda transformacja, niezależnie od tego, czy jest to kompleksowa zmiana organizacyjna, czy też szukanie sposobów na redukcję kosztów i optymalizację procesów, opiera się na infrastrukturze cyfrowej, która pozwoli podejmować świadome decyzje. Dane to gwarantują — powiedział Joe Baguley, VP & CTO EMEA w VMware.


Niwelowanie luki między innowacją a realizacją

Organizacje, które chcą wzmocnić swoje wysiłki w zakresie innowacji, powinny skupić się na ludziach, procesach i technologii, aby zniwelować lukę między pomysłami a namacalnym wpływem. Kiedy to połączenie zostanie osiągnięte, organizacje mogą nie tylko wykorzystać wartość posiadanych danych, ale także użyć ich do odblokowania szerszej perspektywy - 64% wykorzystuje AI i uczenie maszynowe dla potrzeb innowacji.

Organizacje powinny być w stanie szybko dostarczać wartość — aby korzyści biznesowe były odczuwalne niemal natychmiast, bierzmy pod uwagę 2 tygodnie, a nie kilka miesięcy. To buduje zaufanie biznesu i toruje drogę do "właściwych pytań". Kluczowe staje się tu przemyślane użycie właściwych danych i zrozumienie ich znaczenia w całym procesie biznesowym. Firmy, którym się to uda we właściwym czasie, zwiększą swoją obecność na rynku i udział w nim. Co więcej, przestrzeganie norm regulacyjnych, poprawa jakości danych i dobre zarządzanie nimi, buduje reputację firmy i zwiększa jej przychody – podsumowuje Marek Mleczko, Dyrektor ds. Systemów, analityk Business Intelligence z Grupy 3S.


Źródło: VMware

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top