autoid logoW pierwszym półroczu 2021 roku, PARP przygotował pilotaż projektu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Uzyskane dofinansowanie może osiągnąć kwotę do 800 tysięcy zł, a wysokość dofinansowania to maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych. Jednym z elementów wsparcia jest zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Wszystko wskazuje na to, iż program ten będzie kontynuowany w ramach pełnych działań PARP przewidzianych na lata 2021-2027.

Biorąc pod uwagę naszą ofertę oraz wdrożone już elementy naszej platformy UNIS AutoID, zgłosił się do nas klient z prośba o pomoc przy opracowaniu pełnego planu wdrożenia usprawnień w zakresie procesów magazynowych, logistyki oraz połączenia wszystkich systemów z posiadanym przez klienta systemem klasy ERP.

Biorąc pod uwagę wymogi projektu unijnego wspólnie z klientem przygotowaliśmy pełną mapę drogową wdrożenia i uruchomienia rozwiązań zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0.

W zakresie naszych prac została wykonana analiza stanu obecnego oraz zaproponowane rozwiązanie pozwalające na:
  • eliminację nierównomiernego obciążenia w czasie pracowników magazynu wyrobów gotowych;
  • dostarczenie informacji kierownikowi magazynu o kolejności realizowanych załadunków w optymalizacji organizacji pracy na magazynie w czasie rzeczywistym;
  • eliminację opóźnień w dostawach i w konsekwencji braków u klientów;
  • eliminację przestojów samochodów ciężarowych oczekujących na załadunek;
  • zwiększenie bezpieczeństwa pracy kierowców poprzez terminowość załadunku;
  • właściwe planowanie czasu pracy kierowców oraz operatorów logistycznych zgodnie z normami czasu pracy obowiązującymi w transporcie;
  • eliminację napięć pomiędzy kierowcami, a pracownikami magazynu spółki;
  • eliminację konfliktów pomiędzy pracownikami magazynu, a pracownikami działu krajowego i eksportu.


Pokazano również klientowi jak, dzięki systemom informatycznym i proponowanym elementom platformy UNIS (system magazynowy UNIS WMS oraz system zarządzania awizacjami i transportem UNIS TMS), można uzyskać zakładane przez klienta korzyści.

W chwili obecnej klient czeka na rozstrzygnięcie konkursu.

Źródło: www.autoid.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top