ser groupGARTNER przyznał Grupie SER najwyższe oceny produktu w dwóch kategoriach – Cyfrowa Transformacja Biznesu (3.75/5) i Zarządzanie Informacjami (3.98/5) w raporcie “2020 Critical Capabilities for Content Services Platforms”.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
The Gartner 2020 Critical Capabilities for Content Services Platform to raport towarzyszący badaniu Magic Quadrant, w którym grupa SER została uznana za wizjonera w 2020 roku**. Analizuje on produkty i usługi 18 dostawców na rynku w oparciu o 5 przypadków użycia i zestaw 9 kluczowych funkcji. Głównym celem raportu jest pomoc kupującym w znalezieniu najlepszej platformy do zarządzania treścią, dostosowanej do ich potrzeb.

Raport stwierdza “dojrzałość rynku platform usług zarządzania treścią” i wskazuje, że główne „różnice pomiędzy dostawcami umiejscowione są: w zakresie zastosowania możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję, w podejściu do federalizacji usług przetwarzania treści oraz w dostępnych prekonfigurowanych pakietach aplikacyjnych”.

Kategoria “Cyfrowa transformacja biznesu”, w której SER Group uzyskała najwyższy wynik, obejmuje zdolności Content Services Platform (CSP) do dostarczania narzędzi umożliwiających tworzenie procesów z zewnętrznymi usługami, wspieranie ich rozbudowy i bezpieczną automatyzację w różnych aplikacjach.

“Zarządzanie informacją” to druga kategoria, w której SER Group również uzyskała najlepszy wynik. Obejmuje ona zdolność CSP do pełnienia funkcji bezpiecznego, korporacyjnego repozytorium, wspierającego tworzenie, egzekwowanie i zarządzenie polityką firmy. CSP wspiera również możliwości audytu w zakresie zarządzania rekordami repozytorium z silnym ukierunkowaniem na bezpieczeństwo i poszanowanie polityki prywatności.

Jesteśmy dumni, że firma Gartner nie tylko przyznała nam najlepszy wynik w kategoriach cyfrowej transformacji biznesowej i zarządzania informacjami, ale także uplasowała nas w pierwszej 4 spośród 18 dostawców we wszystkich pięciu badanych przypadkach użycia” - komentuje Morad Rhlid, Dyrektor Zarządzający SER Solutions International. „Znakomite wyniki Grupy SER odzwierciedlają nasze innowacyjne podejście do łączenia treści, procesów oraz usług kolaboracji ze sztuczną inteligencją I najwyższymi standardami bezpieczeństwa. A to wszystko w ramach jednej platformy. Dzięki naszej silnej, technologicznej podstawie, możemy dostarczyć aplikacje biznesowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i scenariuszy użycia, przy minimalnym wsparciu naszych klientów w osiąganiu ich celów.” – dodaje.


Dr Gregor Joeris, CTO w SER Group, dodaje:
Cieszymy się, że firma Gartner doceniła naszą wiodącą rolę w zarządzaniu informacjami, treścią I procesami, a także wspieraniu firm w cyfrowej transformacji biznesu. Biorąc pod uwagę możliwości naszego niskopoziomowego kodu, wierzymy, że posiadamy bogate portfolio usług integracji i inteligentnej automatyzacji – które, jak wiemy, jest bardzo istotne dla naszych klientów w spełnieniu ich potrzeb względem nowej rzeczywistości miejsca pracy.


Źródło: www.sergroup.com/pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top