W bieżącym roku przeprowadziliśmy kolejną ankietę wśród szefów działów informatycznych. Chcieliśmy dowiedzieć się, na czym polegają ich cele określone na rok 2021 w obszarze technologii. Interesował nas również wpływ pandemii COVID-19 na plany przedsiębiorstw, a także obszary, w których będziemy w stanie najlepiej zrealizować wymagania klientów w następnym roku. Jakie informacje udało nam się uzyskać? Transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo nadal pozostają ważnymi obszarami, a ponad jedna czwarta badanych dysponuje strategią wdrożenia chmury hybrydowej uwzględniającą działania podejmowane w 2021 roku.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
W okresie od lipca do września przeprowadziliśmy ankiety wśród 1400 informatyków, w większości przypadków zatrudnionych w przedsiębiorstwach o rocznych przychodach przekraczających 100 mln USD. To zarówno klienci Red Hat, jak i firmy reprezentujące szersze spektrum rynku.

Transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo nadal są priorytetowymi obszarami

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na plany transformacji cyfrowej i priorytety związane z technologiami informatycznymi na kolejny rok? Wydaje się, że wiele firm zwiększa tempo prac związanych z transformacją cyfrową, chociaż część przedsiębiorstw w bieżącym roku podjęła decyzję o opóźnieniu realizacji przedsięwzięć tego rodzaju.

Na jakim etapie transformacji cyfrowej znajduje się obecnie Państwa przedsiębiorstwo?

raport 2021 1
Odpowiednio: Skuteczne działanie, Wzrost tempa, W trakcie transformacji, Faza początkowa, Brak postępów, Jeszcze nie zaczęliśmy lub dopiero zaczynamy, Brak takich planów, Nie wiem

Zdaniem większości respondentów ich firmy znajdują się na dalszych etapach transformacji — 65% jest co najmniej „w trakcie transformacji”.

21% przedsiębiorstw deklaruje przyspieszenie działań związanych z transformacją. Jedynie 6% respondentów odnotowuje brak postępów, mimo że dwukrotnie wzrosła liczba ankietowanych (z 2% w roku 2019 do 4%), którzy nie mają żadnych planów związanych z transformacją cyfrową. Tylko 5% badanych przedsiębiorstw nie rozpoczęło jeszcze przedsięwzięć tego rodzaju lub dopiero rozpoczyna ich realizację.

Jako kluczowe priorytety transformacji cyfrowej respondenci wymienili w tym roku innowacyjność (23%), bezpieczeństwo (19%), doświadczenie użytkownika (13%) i ograniczenie kosztów (11%).

Z kolei priorytetowymi obszarami inwestycji w najbliższym roku powinny być według ankietowanych bezpieczeństwo IT (45%), zarządzanie infrastrukturą informatyczną i chmurą (39%), infrastruktura chmury (34%), optymalizacja istniejącego środowiska (29%) oraz automatyzacja (26%). W tym pytaniu respondenci mieli możliwość wybrania nie jednego priorytetowego obszaru, ale maksymalnie trzech.

Zapytani o rezultaty, które zamierzają osiągnąć w wyniku transformacji, wśród najważniejszych obszarów respondenci umieścili poprawę efektywności, wzrost bezpieczeństwa i ograniczenie kosztów (wskaźniki odpowiednio na poziomie 37%, 32% i 30%). W tym przypadku badani również mogli wybrać maksymalnie trzy typy rezultatów.

Chmury hybrydowe w 2021 roku

Ponad jedna czwarta respondentów (27%), opisując swoją strategię wdrożenia chmury realizowaną w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wybrała określenie „Chmura hybrydowa”. Z kolei 17% koncentruje działania na chmurze prywatnej, a tylko 12% zamierza przeprowadzić standaryzację opartą na jednej chmurze publicznej. 10% ankietowanych wybrało odpowiedź „Przede wszystkim chmura publiczna”, natomiast 11% zamierza realizować strategię wielochmurową, czyli korzystać niezależnie z wielu chmur publicznych.

Które z podanych określeń najlepiej opisuje Państwa strategię wdrożenia chmury?

raport 2021 2
Odpowiednio: Chmura hybrydowa, Pracujemy nad własną strategią wdrożenia chmury, Przede wszystkim chmura prywatna, Standaryzacja w oparciu o jedną chmurę publiczną, Wiele chmur, Przede wszystkim chmura publiczna, Nie mamy planów tworzenia strategii wdrożenia chmury

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy znacznie wzrośnie odsetek przedsiębiorstw korzystających z co najmniej trzech chmur. Obecnie jedynie 22% respondentów korzysta z tak rozbudowanej infrastruktury, jednak większość (51%) planuje wykorzystanie trzech lub większej liczby platform chmurowych w zbliżającym się roku.

Największe zmiany można zaobserwować w Ameryce Łacińskiej oraz regionie Azji i Pacyfiku, w których co najmniej trzykrotnie powinien wzrosnąć wskaźnik wykorzystania minimum czterech chmur. Ankietowani we wszystkich regionach deklarują zamiar korzystania z większej liczby chmur, jednak takie samo zjawisko odnotowano w ubiegłym roku, a w większości przypadków realizacja tych planów jeszcze nie nastąpiła. Prawdopodobnie w bieżącym roku pandemia COVID-19 w znacznym stopniu uniemożliwiła przedsiębiorstwom realizację planów zwiększenia wykorzystania środowisk chmurowych, ale firmy mają nadzieję na powrót do tego rodzaju przedsięwzięć w roku 2021.

Produkcyjne wdrożenie funkcji uczenia maszynowego jest wyzwaniem dla przedsiębiorstw

Mniej więcej połowa osób uczestniczących w ankiecie stwierdziła, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy planuje zastosowanie funkcji sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego (AI/ML), jednak wśród podstawowych problemów utrudniających realizację takich przedsięwzięć wskazywane są kwestie „współpracy między zespołami w celu produkcyjnego wdrożenia modeli” oraz „zarządzania narzędziami i środowiskami AI/ML”. Oba zagadnienia uzyskały wynik 28% w pytaniu o najistotniejszy problem dotyczący wdrożenia tego rodzaju obciążeń. Z kolei udostępnienie infrastruktury okazało się największym wyzwaniem dla 24% respondentów, a 18% wspomniało o dostępie do danych.

Który problem w największym stopniu utrudnia Państwu uruchomienie projektów związanych z uczeniem maszynowym?

raport 2021 3
Odpowiednio: Współraca, Zarządzanie narzędziami i środowiskami AI/ML, Udostępnianie infrastruktury, Dostęp do danych, Inny problem

Źródło: Red Hat

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top