autoid logoKoszty prowadzenia działalności gospodarczej bardzo często są kością niezgodny między kadrą kierowniczą z obszarów finansów i produkcji. Wypracowanie efektywnego modelu współpracy i możliwego do odzwierciedlenia w systemie to rzecz karkołomna i często niemożliwa do realizacji. Szczególnie jeśli całość procesów jest pod dyktando systemu ERP, który w wielu przypadkach mocno usztywnia się na pewne swoje wewnętrzne założenia, uniemożliwiając wypracowania wspólnego kompromisu.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Myśląc o produkcji, za każdym razem pojawiają się cyfry. Ile możemy zaoszczędzić albo ile możemy stracić. Sama strata boli o wiele bardziej niż korzyści, które możemy zyskać. Utracone korzyści, bo tak powinniśmy to nazywać, to również utracone szanse na rozwój, podwyżki dla pracowników czy też większą marżę. Zatem kluczem do dobrze funkcjonującej firmy nie są tylko zamówienia i kolejne zlecenia do realizacji, a sam sposób komunikacji i wspierania właśnie tych dwóch kluczowych obszarów jakimi są finanse i produkcja.

Z naszych doświadczeń wynika, że najczęstszymi problemami w trakcie wdrożenia nowego modelu kosztowego są:
 • rozbudowany plan kont
 • zbyt duża ilość znaków w budowaniu klucza zleceń
 • brak optymalizacji procesów w tym czasów oraz zużycia materiałów 
 • brak korzyści z wcześniej uzyskanych danych ze szczegółowego rozbicia w dokumentach PW, RW
 • błędy przy meldunkach produkcyjnych
 • zawiły i mało czytelny interfejs użytkownika • niedopasowanie systemu pod realia polskich przedsiębiorstw oraz prawa (ustawa rachunkowości)
Nasza platforma webUNIS jest nastawiona na niwelowanie ograniczeń po stronie systemów ERP. Korzystając z modułu UNIS PRO co do obszaru produkcji jak i UNIS WMS co do obszaru gospodarki magazynowej skupiamy się wyłącznie na celu tj. dobrze zrealizowanemu finalnemu produktowi lub jego odpowiednim ulokowaniu w przestrzeni magazynowej.

UNIS PRO zapewnia zestaw narzędzi analitycznych, które w czasie rzeczywistym badają rentowność danego zlecenia. W trakcie tworzenia technologii lub receptury mamy możliwość na bieżąco śledzić TKW (techniczny koszt wytworzenia) oraz później porównywać go do KR (kosztów rzeczywistych). Poprzez pobieranie danych bezpośrednio ze sterowników maszyn lub w formie deklaratywnej, rejestrując zużycie według technologii lub ponadto, co zostało w niej zawarte, każde zlecenie jest możliwe do osobnej analizy. Wykorzystując taką ścieżkę procesową można łatwo sprawdzić w którym miejscu nastąpił problem, co należy usprawnić w procesie lub jakie zasoby dodać, aby taka sytuacja ponownie nie powtórzyła się.

Główne elementy UNIS PRO:
 • Techniczne Przygotowania Produkcji (TPP)
 • Planowanie i Uruchomienia Produkcji (PLP)
 • Kontrola i Rejestracja Prac (KRP)
 • Realizacja Produkcji (MES)
 • Wydajność Maszyn (OEE)
 • Kontrola Jakości (KJ) 
 • Utrzymanie Ruchu (CMMS)
Korzystając z tych mechanizmów zarządzanie produkcją, planowanie produkcji, workflow, wyliczanie produkcji w toku może być bardziej intuicyjne i prostsze. Produkcja jednostkowa lub produkcja seryjna nabiera nowego znaczenia i może ze sobą współistnieć bez konieczności wymiany programu do planowania produkcji.

Dzięki przejrzystemu i wielojęzycznemu interfejsowi znika bariera dla użytkownika końcowego, co do zrozumienia tego, co dajemy mu do realizacji. Meldunki produkcyjne oraz rejestracja wszelkiego rodzaju zdarzeń pobocznych jest możliwa do korekty w przypadku niewyrejestrowania rozpoczętych operacji lub błędnie naliczonych czasów. Kontysta nie musi przenosić tych zapisków z kart pracy lub przewodników produkcyjnych. Dane są rejestrowane w czasie rzeczywistym a tym samym dostępne do dalszej analizy i optymalizacji procesu. Wszystkie zdarzenia kosztowe jakie mają miejsce po stronie procesu produkcyjnego, są związane bezpośrednio z zleceniem, które stanowi podstawowy nośnik kosztowy. Zbieramy informację co do czasu pracy pracownika, maszyny, użytych surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych (w przypadku złożenia i pracy na strukturach), narzędzi. Dzięki automatycznemu liczeniu TKW już na etapie tworzenia procesu produkcyjnego, dział handlowy może uzyskać informację wstępną co do planowanych kosztów produkcji danego wyrobu. Spływające dane z meldunków, pobrania materiałowe oraz rejestracja braków, popraw lub odpadów daje nam realny podgląd co do rentowności danego wyrobu.

Źródło: www.autoid.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top