Członkowie zespołu pracują płynniej i efektywniej, lepiej wykorzystują dostępne narzędzia, a także są bardziej zadowoleni ze swojej pracy – User Experience w miejscu pracy ma sens. Podnoszenie jakości doświadczeń pracowników jest możliwe m.in. dzięki zbieraniu informacji zwrotnych bezpośrednio od samych zatrudnionych. Jak to zrobić? Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą takie działanie? Co zyskują pracownicy i jak korzysta na tym cała organizacja? Poznaj 5 wskazówek, które pomogą we wdrożeniu rozwiązań UX w firmie.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 

W każdej firmie, z którą kiedykolwiek współpracowałam, każdy twierdził, że docenia znaczenie potrzeb użytkowników oraz, że tworzy i próbuje wdrażać rozwiązania, które są zorientowane na użytkownika właśnie – mówi Aleksandra Domagała, Senior User Experience Consultant w Capgemini Polska.


Jednak od razu rodzi się pytanie – co to tak właściwie znaczy?

User Experience (UX), to w najprostszym rozumieniu całość wrażeń i doświadczeń, których doznaje osoba (w tym przypadku - pracownik) korzystająca z danego rozwiązania – produktowego lub usługowego. Istotnym elementem user experience jest proces podnoszenia jakości, udoskonalania produktu lub usługi, który wzmocni satysfakcję użytkowników. Choć z definicji nie wynika nic skomplikowanego, to cały proces pracy nad podniesieniem komfortu z użytkowania jest znacznie bardziej zaawansowany. Sytuacja komplikuje się tym bardziej, że w rzeczywistości im więcej osób pracuje nad danym projektem, tym większa ilość różnorodnych wizji, odczuć i interpretacji.

Pod pojęciem podnoszenia jakości doświadczeń kryje się coś więcej, niż tylko urządzenia mobilne, czy sprawdzone i intuicyjne aplikacje. Sensem całego procesu jest zaoferowanie pracownikom większej elastyczności pracy, zwiększonej swobody i decyzyjności względem pracowniczej przestrzeni. A efektem końcowym powinno być zadowolenie z miejsca pracy, dostrzeżenie jego atrakcyjności i satysfakcja. Z moich doświadczeń wynika, że większość członków zespołów projektowych IT docenia tę koncepcję – tłumaczy Aleksandra Domagała.


O ile jasność i zrozumienie w przypadku implementacji usług chmurowych, aplikacji, serwerów można osiągnąć stosunkowo szybko, to znacznie trudniejsze jest wypracowanie ogólnych rozwiązań skoncentrowanych na użytkownikach.

Kiedy wszystko idzie zgodnie z planem

Wśród głównych korzyści, które niosą ze sobą rozwiązania skoncentrowane na doświadczeniu użytkownika można wyróżnić m.in. lepsze wykorzystywanie nowych narzędzi, zwiększenie produktywności pracowników, zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów, upłynnienie przebiegu pracy, podniesienie poziomu satysfakcji pracowników.

Większe zadowolenie pracowników jest jednoznaczne z poczuciem docenienia przez pracodawcę. Gdy my jako firma, pytamy pracowników jakie są ich potrzeby, angażujemy ich w proces decyzyjny – czują się potrzebni i mają poczucie, że pracodawca o nich dba. Nie robimy tego dla nich, tylko tworzymy te rozwiązania wspólnie, dzięki czemu podnosi się ich wartość – dodaje Aleksandra Domagała, odpowiadająca za wdrażanie rozwiązań UX w Capgemini.


Szereg korzyści płynie także do pracodawcy i wpływa na efekty działania nie tylko całej firmy, ale także na realizowane projekty. Zwiększona efektywność pracowników i lepsze wykorzystanie dostępnych narzędzi znacznie przyspieszają prace nad projektami. Natomiast większe zadowolenie pracowników przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku organizacji.

Jak robić to dobrze?

Istotne jest jednak stworzenie i wdrożenie projektu user experience w odpowiedni sposób, tak by uniknąć błędów, które w następstwie mogłyby być trudne do wyeliminowania. Aby skoncentrować się na pozytywnych doświadczeniach użytkowników konieczne jest:
  1. Jasne określenie celu – aby projekt został zakończony powodzeniem konieczne jest klarowne ustalenie celu działania. Powinien on rozwiązywać konkretny problem, cel także musi określać grupę odbiorców, by móc od początku dedykować rozwiązanie właściwym osobom.
  2. Postępowanie zgodnie z określonym planem – zanim stworzymy dane rozwiązanie lub zanim zostanie ono zaproponowane odbiorcom, powinniśmy najpierw ocenić zastałą sytuację, bo może się okazać, że planowane zmiany są zupełnie nieadekwatne. Konieczne jest zachowanie odpowiedniej kolejności działań, wówczas wypracowane rozwiązanie będzie miało sens.
  3. Zaplanowanie ram czasowych i określenie potrzeb zasobowych – już na samym początku konieczne jest określenie ram czasowych z uwzględnieniem czasu na analizę sytuacji wyjściowej, projektowanie, wdrożenie i weryfikację wyników. Podobnie sytuacja wygląda z zasobami – aby cały proces mógł zakończyć się powodzeniem, muszą na każdym etapie angażować się odpowiednie osoby, które pomogą w określeniu sytuacji wyjściowej, a następnie będą brały czynny udział w wypracowaniu odpowiednich rozwiązań. 
  4. Ścisła współpraca – aby projekt się powiódł konieczna jest również ścisła współpraca zespołu UX z pracownikami zespołów, którym rozwiązania UX są dedykowane. Przy zachowaniu ciągłości zadań własnych powinna następować sprawna wymiana myśli, wrażeń i doświadczeń, które zaowocują „szytym na miarę” rozwiązaniem. Tutaj także kluczowa jest dwustronność komunikacji – czyli m.in. dzielenie się wynikami i sprawdzanie feedbacków. 
  5. Odpowiednie nastawienie – najlepiej zaplanowane i wprowadzone rozwiązanie może się nie przyjąć i trzeba taką ewentualność brać pod uwagę już od samego początku prac nad projektem. Możliwe jest także, że wprowadzone rozwiązanie na dalszym etapie będzie wymagało zmiany. Zmienność priorytetów lub wrażeń na poszczególnych etapach pracy jest w pełni naturalna, zatem otwartość na zmiany jest w przypadku UX niezwykle cenna.

Wprowadzanie do organizacji rozwiązań zorientowanych na użytkowników nie jest takie trudne, ale warunkiem jest umiejętne ich przygotowanie i wdrożenie. Jeśli planowane są działania tego typu, to należy pamiętać, że rozwiązania te tworzone są dla konkretnych osób w firmie, które są najlepszym źródłem inspiracji, wiedzy i weryfikacji projektu.

Dobre zrozumienie celów, wsparcie ze strony zespołu i zarządzających, czy też umiejętność wdrożenia pojawiających się spostrzeżeń na dalszych etapach prac są kluczem do sukcesu. Wiem, że dobrze dopasowane rozwiązania UX przynoszą wiele pozytywnych zmian całej organizacji, potrafią diametralnie zmienić nastawienie pracowników do swoich obowiązków czy nawet firmy, tym samym szerząc pozytywne opinie na temat swojego miejsca pracy, co jest szczególnie cenne dla pracodawców – podsumowuje Aleksandra Domagała, Senior User Experience Consultant w Capgemini Polska.


Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top