LACAN Technologies podaje, że w 2019 r. dynamicznie wzrosła liczba podmiotów działających w branży, które są zainteresowane zwiększeniem swojej efektywności i zakupem nowych technologii. Najpopularniejszym kierunkiem optymalizacji procesów produkcyjnych jest redukcja strat wynikających z wysokiego poziomu odpadu z matrycy, który wynosi nawet 15%.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Eksperci LACAN Technologies wskazują, że coraz bardziej popularnym trendem w branży fleksograficznej jest implementacja rozwiązań informatycznych pozwalających na precyzyjne rozliczenie surowca użytego w procesie produkcji. Podstawą tego procesu są dane na temat rzeczywistego zużycia surowca, które generują specjalistyczne systemy takie jak ESKO Automation Engine i HYBRIDCloudFlow.

Średni koszt jednego m² polimeru używanego do opracowania matrycy wynosi 350 zł. Jest to największy koszt dla firm fleksograficznych. Naturalnym wydaje się więc, że chcąc podnieść swoją konkurencyjność polscy przedsiębiorcy szukają rozwiązań pozwalających na maksymalne wykorzystanie surowca w produkcji matryc fleksograficznych. Dzięki odpowiednim systemom IT przetwarzającym dane z ESKO Automation Engine i HYBRIDCloudFlow można efektywnie zarządzać powierzchnia polimerów i optymalizować stany magazynowe, a tym samym znacząco zmniejszyć poziom strat – przekonuje Maciej Brylewicz, Prezes Zarządu w LACAN TECHNOLOGIES.

Spółka zwraca uwagę, że informacje o rzeczywistym bieżącym zużyciu surowca pozwalają na efektywniejsze planowanie zaopatrzenia magazynu. Biorąc pod uwagę fakt, że według opracowania KPMG „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” z 2018 r., branża jest zdominowana przez mikro – i małe firmy, działające w niej przedsiębiorstwa dysponują małą powierzchnią magazynową. Odpowiednie rozwiązania IT pozwolą im na dokonywanie krótkoterminowych zamówień określonej wielkości płyt polimerowych.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem związanym z polityką magazynową małych przedsiębiorców działających w branży fleksograficznej jest precyzyjne planowanie zamówień magazynowych. Dla małych przedsiębiorstw jest to znacząca inwestycja, która nie wpływa wprost na wydajność. Generuje za to koszty, które zwrócą się w perspektywie ok. 5 lat, co biorąc pod uwagę specyfikę branży, jest stanowczo zbyt długą perspektywą czasową – zwraca uwagę Maciej Brylewicz.


Eksperci LACAN Technologies wskazują równocześnie na tendencję uczestników branży do zbytniej automatyzacji wszystkich procesów technologicznych. Rozbudowane procesy mogą stanowić barierę w związku z coraz bardziej odczuwalnym deficytem wykwalifikowanej kadry na rynku poligraficznym.

W ostatnich latach jedynie jedna piąta firm uzyskała finansowanie na inwestycje w ramach wsparcia z publicznych środków rozwojowych. Koszt rozwoju ponoszą więc w większości same, dlatego wszelkie inwestycje powinny być bardzo dobrze przemyślane i dopasowane do unikalnego profilu przedsiębiorstwa. Nadmierna automatyzacja parametryzacji technologicznej i zależności między elementami procesu technologicznego nie jest wskazana ze względu na niewielki zysk w optymalizacji całego procesu przygotowalni fleksograficznej. Przykładem może być zastąpienie czynnika ludzkiego zaawansowanymi algorytmami obliczeniowymi. Niektóre z wyliczeń parametrów produkcyjnych w tej branży jest na tyle zawiłe i skomplikowane, że często próba odwzorowania tego w systemie informatycznym kończy się porażką. Coraz częściej przedstawiciele branży dochodzą do wniosku, że potrzebują funkcjonalności prostych i zrozumiałych dla większości pracowników niż takich, które w całości zastąpią myślenie człowieka – podsumowuje Maciej Brylewicz.


Źródło: LACAN Technologies

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top