Ponad 54 tysiące polskich przedsiębiorców gotowych na rewolucyjne zmiany w VAT

COMARCH ERPNowy, 2014 rok przynosi ogromne zmiany w sposobie rozliczania podatku VAT. Zupełnie przemodelowana ścieżka postępowania z fakturą VAT zdecydowanie wpłynie na sposób pracy wszystkich polskich przedsiębiorców. Ponad 54 tysiące użytkowników Comarch ERP Optima jest gotowych na rewolucję.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
Na potrzebę dostosowania się przedsiębiorstw do zmieniających się przepisów oraz wyboru odpowiedniego oprogramowania spełniającego wszystkie wymogi stawiane przez ustawę o podatku VAT wskazują ostatnie wyniki krakowskiej firmy Comarch. Świadczy o tym 15-procentowy wzrost sprzedaży programu do zarządzania małą i średnią firmą Comarch ERP Optima na koniec października 2013 roku, w tym aż 33-procentowy wzrost sprzedaży tego rozwiązania w modelu chmury.

Udostępniona właśnie nowa wersja programu Comarch ERP Optima jest całkowicie przygotowana do rewolucyjnego sposobu rozliczana podatku VAT, z jakim zmierzy się każdy przedsiębiorca od nowego roku.

Najważniejszymi zmianami, które interesują przedsiębiorców, są nowy moment powstania obowiązku podatkowego oraz zmiany w prawie do odliczenia podatku. Na proces dostosowania programu Comarch ERP Optima do tych wymogów składa się aż 104 aktualizacji i ulepszeń. Obejmują one m.in.:
  • w zakresie księgowości – kwalifikowanie dokumentów do deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE, przeliczanie na PLN dokumentów wystawionych w walutach obcych, sposób prezentowania danych w rejestrze VAT oraz wydruki rejestrów VAT,
  • w zakresie działań handlowych – przenoszenie daty sprzedaży/zakupu na dokumenty powiązane, wyliczanie kwoty podatku VAT w PLN na dokumentach walutowych, zmianę Faktur Wewnętrznych na Dokumenty Wewnętrzne, wprowadzenia przyczyny korekty na fakturach i paragonach korygujących,
  • nowe wzory deklaracji PIT-28 (17), PIT-28/A (14), PIT-28/B (12) oraz PIT-O (19) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.11.2013 roku,
  • nowe wzory deklaracji ZUS z uwzględnieniem kodów świadczeń na RSA. Warto tu podkreślić, że od 1 stycznia 2014 roku wysłanie deklaracji do ZUS będzie możliwe wyłącznie w tym nowym formacie,
  • aktualizację zasad ograniczania podstawy dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dla wypłat liczonych w 2014 r. – od 1 stycznia 2014 roku podstawa składki nie może być wyższa niż 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok,
  • zmienione zasady pomniejszania limitu urlopu wypoczynkowego za okres urlopu wychowawczego w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy obowiązującymi od 1 października 2013 roku.

Oprócz zgodności z aktualnym prawem Comarch ERP Optima jest ciągle ulepszany pod kątem wygody pracy. Najnowsze funkcjonalności to:
  • możliwość wysyłania SMS z poziomu list i formularzy w programie,
  • rozszerzona współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Możliwe jest wystawianie na urządzeniu i wczytywanie do Comarch ERP Optima dokumentów WZ i FPF oraz wysyłanie na urządzenie atrybutów (towarów, kontrahentów i dokumentów), które mogą zostać użyte podczas wystawiania dokumentów,
  • dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, możliwość kwalifikowania do deklaracji VAT-7 zakupów od małego podatnika w momencie zapłaty.
Mając na uwadze skalę zmian, które wprowadza nowa ustawa o podatku VAT, Comarch w serwisie www.ZmianaVAT.Comarch.pl na bieżąco publikuje aktualności dotyczące zmian w przepisach VAT oraz prowadzi cykl darmowych szkoleń internetowych dotyczących tej tematyki.

Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top