1 na 6 pracowników biurowych obawia się utraty pracy w konsekwencji podejmowania niewłaściwych decyzji

EPICORFirma Epicor Software Corporation ogłosiła rezultaty najnowszych badań, z których wynika, że presja podejmowania decyzji biznesowych „w ciemno” przez europejskich pracowników biurowych powoduje zwiększenie ich poziomu stresu i niepokoju, wynikające z braku możliwości spełnienia stawianych wobec nich oczekiwań.


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę ICM w imieniu Epicor Software Corporation pokazują, że ponad trzy czwarte europejskich pracowników biurowych (79 proc.), w którymś momencie swojej pracy musiało podjąć decyzję niepopartą żadnymi informacjami. Należy zauważyć, że konieczność takiego działania może mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie personelu. 40 proc. pracowników biurowych sugeruje, iż podejmowanie decyzji bez wystarczających informacji prowadzi do wyższego, niż jest to potrzebne, poziomu stresu.

Jak wynika z badania, stres odczuwany przez pracowników może być spowodowany obawami o konsekwencje podejmowania decyzji niepopartych dostateczną ilością informacji. Pracownicy są zdania, że efekty takich decyzji mogą godzić w ich osobistą reputację (36 proc. badanych) i prowadzić do niskiej wydajności ich pracy (29 proc.). Niektórzy badani wyrazili obawę, że w następstwie podjęcia złych decyzji mogą nawet stracić swoją pracę (17 proc.).

Skutki decyzji podejmowanych bez wystarczających informacji wpływają nie tylko na wydajność pracowników, ale również całego przedsiębiorstwa. Konsekwencjami dla biznesu są: niska wydajność biznesowa (27 proc.), niższe przychody (22 proc.) i nieobecność w pracy (7 proc.), często wymieniana jako rezultat stresu pracowników.

Pomimo tych zagrożeń, wielu pracowników jest regularnie proszonych o podejmowanie decyzji niepopartych informacjami, z czego jedna trzecia (33 proc.) robi to raz w tygodniu, a 14 proc. codziennie. Wyniki badań potwierdzają rezultaty ankiety PwC 2014 Big Decissions “Gut & gigabytes”, w której mniej niż jedna trzecia pracowników (32 proc.) opisuje proces podejmowania decyzji w swojej firmie jako „poparty dokładnymi danymi”.

Dostarczanie odpowiedniej ilości informacji może być rozwiązaniem problemów sygnalizowanych przez ankietowanych. Większość pracowników jest zdania, że gdyby firmy korzystały z lepszych systemów, pomogłoby im to lepiej wykonywać swoje obowiązki – ponad połowa respondentów (52 proc.) sugeruje, że rozwiązanie problemu jest możliwe dzięki technologii.
Ze względu na reputację firmy, przychody i dobro pracowników, istotne jest, żeby firmy wykorzystywały technologie i systemy, które umożliwią pewne podejmowanie decyzji. Zwłaszcza w branżach takich jak produkcja i dystrybucja, gdzie sytuacja biznesowa dynamicznie się zmienia i panuje wysoka presja – właściwie nie ma tam miejsca na błędy”– powiedział Keith Deane, EVP i General Manager International w firmie Epicor Software.
Firmy powinny zmierzyć się z faktem, że ich pracownicy są narażeni na stres wynikający z konieczności podejmowania decyzji bez wystarczających informacji oraz obawiają się, mogącej być konsekwencją tych działań, utraty pracy – dodał Deane.
John Atherley, IT manager oprogramowania Epicor ERP dla klienta Maher Limited oraz członek zarządu Epicor EMEA User Group uzupełnia:
Wraz z ogromną ilością danych w firmach, wybór odpowiednich informacji może okazać się dużym wyzwaniem. Nie powinno się lekceważyć wagi podejmowania decyzji w oparciu o pełne informacje. Od czasu wprowadzenia systemu ERP w naszej firmie, pracownicy nie tylko stali się bardziej zadowoleni i pewni siebie, ale udaje nam się również podejmować lepsze decyzje w krótszym czasie, jak również znacznie rozwijać naszą działalność.
Mając na uwadze pomoc przedsiębiorstwom w podejmowaniu lepszych decyzji, firma Epicor opracowała całościowe oprogramowanie ERP, które umożliwia im dostęp do danych ze wszystkich obszarów działalności firmy, w celu przekazywania kluczowych informacji oraz efektywnego planowania. Rozwiązanie ERP to platforma technologiczna dla firm, która wspiera je w prowadzeniu biznesu zarówno dzisiaj jak i w nadchodzących latach – na dowolnym urządzeniu, w każdej chwili, z każdego miejsca na świecie. To rozwiązanie biznesowe umożliwiające stymulowanie wzrostu i ekspansji na nowe rynki, zachęcające przedsiębiorstwa do kontaktu z klientami, partnerami, pracownikami i produktami w zupełnie nowy, innowacyjny sposób.

Źródło: www.epicor.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top