BPSC ogłasza plany zmian

bpscPrezes Zarządu Rafał Orawski podkreśla, że w 2017 dla BPSC najważniejsza będzie realizacja założonych celów, zarządzanie produktem i koncentracja na klientach. Po przejęciu przez Forterro, grupę europejskich firm tworzących systemy ERP i świadczących związane z nim usługi, Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA (BPSC) ogłosiło dzisiaj szczegóły dotyczące planowanych zmian.
 

{lodposition Wiadomosci_Dzial}
 
Według Rafała Orawskiego, Prezesa Zarządu BPSC, „pewne rzeczy ulegną zmianie, inne pozostaną takie same”.
Przez ostatnie kilka miesięcy blisko współpracowaliśmy z naszymi nowymi właścicielami, w celu zrestrukturyzowania i udoskonalenia BPSC. Proces ten potwierdził, że wybraliśmy odpowiedniego partnera. Zyskaliśmy wsparcie finansowe oraz doświadczenie międzynarodowej grupy firm. Mimo to zachowaliśmy niezależność jako lokalna, autonomiczna jednostka gospodarcza. - podkreśla Prezes Orawski.
Z pomocą swojego zespołu zarządzającego Rafał Orawski określił trzy obszary strategicznych zmian, które, jak sądzi, pomogą BPSC budować na dotychczasowych sukcesach firmy. Są nimi: realizacja, zarządzanie produktem oraz koncentracja na klientach.
Mówiąc o realizacji mam na myśli zmobilizowanie zespołu do pracy jako jedna drużyna mająca osiągnąć wspólne cele. - wyjaśnia Prezes Orawski. Oznacza to poprawę planowania i procesu wykonania, jak również nacisk na działanie. „Realizacja” to także zaangażowanie w bardziej przewidywalne i zyskowne przedsięwzięcia. Przede wszystkim musimy być stabilnym i godnym zaufania długoletnim partnerem dla naszych klientów.
Prezes Orawski mianował Sławomira Kuźniaka osobą odpowiedzialną za zarządzanie produktem. Do jego obowiązków należeć będzie tworzenie roadmapy dla każdego z produktów BPSC, w tym decydowanie o tym co i kiedy będzie rozwijane przez firmę. Sławomir Kuźniak wybrał już pierwsze obszary, na których BPSC skoncentruje swoje działania. Są nimi:

  • Wysoka jakość – jako priorytet przy udostępnianiu kolejnych wersji produktów (systemu).
  • Usystematyzowanie części podstawowej systemu, a tym samym uproszczenie jego ofertowania i aktualizacji.
  • Współpraca z klientem na każdym etapie tworzenia nowej wersji oprogramowania.
  • Wprowadzenie cykliczności udostępniania nowych wersji oprogramowania.
Jest wiele rzeczy, nad którymi musimy pracować, ale jakość to nasz najwyższy priorytet - powiedział Sławomir Kuźniak. -Nasi klienci polegają na systemie Impuls EVO w prowadzeniu swojej codziennej działalności. Naszym celem jest, aby kolejną wersję systemu cechowała najwyższa możliwa jakość.
Andrzej Morawski, nowy Wiceprezes ds. Sprzedaży BPSC będzie odpowiedzialny za koncentrację na klientach.
Zawsze byliśmy dla naszych klientów silnym partnerem. Mówiąc, o większym skoncentrowaniu się na klientach mówimy zatem nie tyle o zmianie, co o podjęciu dodatkowych działań w tym obszarze. - zapewnił Andrzej Morawski.
Wiceprezes Morawski, którego zespół opiekunów klienta ma za zadanie dbać o relacje z klientami, podkreśla, że bycie liderem w obsłudze klienta wymaga zmian w całej firmie.
 
Stawianie klienta w centrum uwagi przejawia się między innymi w decyzjach, które podjęliśmy w kwestii zarządzania produktem. Natomiast w usługach dokładnie przyglądamy się naszemu modelowi zaangażowania i szukamy sposobu zapewnienia klientowi osiągnięcia korzyści z użytkowania rozwiązań BPSC w krótszym niż dotychczas czasie.
Andrzej Morawski wspomniał także, że BPSC ma zamiar wprowadzić szerszą ofertę edukacyjną w ramach standardowej umowy serwisu i utrzymania.
Dobrze przeszkoleni klienci odniosą większe korzyści z naszych rozwiązań - dodał.
Prezes Orawski i jego zespół planują przedstawić te i inne plany firmy bardziej szczegółowo podczas XVII dorocznego Forum BPSC, które odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia w Zakopanem.
Nadal będziemy pracować nad długofalową strategią naszej spółki - powiedział Orawski, -Ale mam nadzieję pokazać, że w krótkim czasie stworzyliśmy solidny plan finansowy na rok 2017, któremu towarzyszą określone inicjatywy strategiczne pozwalające nam na dostarczenie klientom większej wartości.
Inaczej mówiąc, mamy konkretny plan i jesteśmy gotowi do jego realizacji – podsumował Rafał Orawski.
Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top