Rozwiązanie, które zostanie oparte na systemie FlexNet (klasy MES/MOM) umożliwi zwiększenie kontroli na etapie produkcji akumulatorów oraz dostaw, realizowanych przez kooperantów General Motors. Projekt prowadzony jest przez Hewlett Packard.
 
Akumulatory, nad którymi będzie czuwać system FlexNet są obecnie wykorzystywane w autach Chevrolet Volt z hybrydowym napędem.
Wytwarzanie tego typu akumulatorów wymaga szerokiej współpracy z poddostawcami, co wymusza całkiem inne podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw i produkcją. Popyt na rynku ulega wszakże ciągłym wahaniom, technologie ewoluują, a produkcja jest rozproszona - mówi Kevin Mixer, dyrektor odpowiedzialny za systemy jakości w GM.
Z tych też powodów konieczność powiadamiania o jakości produkcji oraz lokalizowanie źródła problemu w czasie rzeczywistym nigdy nie była tak pilna jak dzisiaj. Wdrożenie systemu FlexNet pozwoli sprostać i jednej i drugiej potrzebie.

Dzięki pełnej integracji systemu FlexNet z najniższym poziomem organizacji (maszynami, pracownikami i wykorzystywanymi narzędziami) monitoring i kontrola procesów jest szczegółowa i odbywa się w czasie rzeczywistym. Obieg danych jest całkowicie zautomatyzowany, a dane np. o zużyciu materiałów, ilości produktów, czy o zmianie statusu zamówień, są automatycznie aktualizowane w bazie systemu.

FlexNet prowadzi na bieżąco także genealogię, czyli historię powstawania produktu (łącznie z weryfikacją dostawcy każdego komponentu). Każda podjęta czynność jest jednocześnie definiowana i wspomagana przez aplikację Process Builder, będącą integralną częścią systemu.

Jeśli pracownik zapomni wykonać choćby najprostsze zadanie, np. nie ustawi właściwych parametrów lub nie wprowadzi danych do komputera, system może natychmiast powiadomić użytkownika o zdarzeniu.

Podobna reakcja następuje w chwili (nawet) minimalnego odchylenia od przyjętych parametrów. FlexNet natychmiast zareaguje, wskazując nie tylko miejsce i przyczynę zdarzenia, ale też inne podejrzane komponenty.

Źródło: APRISO

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top