BPSC - systemy ERP, MES, ERPW najbliższych tygodniach w ramach Centrum Kompetencyjnego Produkcji Procesowej BPSC SA rozpocznie prace zespół badawczy, którego celem będzie pogłębienie wiedzy na temat zastosowania technologii informatycznych w obszarze produkcji. W wyniku prac ma powstać kompleksowa oferta oprogramowania MES (Manufacturing Execution Systems), którego rozwiązania wdrażane są obecnie w ramach systemu ERP Impuls 5.
W ramach badań przemysłowych założono przeprowadzenie standaryzacji i skalowalność ERP w zastosowaniach produkcyjnych. Prace rozwojowe skupią się również na pętli sterowania urządzeniami produkcyjnymi. System ERP przechowuje informacje o wymaganym przebiegu obróbki każdego z wyrobów. Na podstawie ww. informacji w połączeniu z planem produkcji wysyłana jest sekwencja sterująca do urządzeń wykonawczych. Operator automatyki uruchamia proces i uzupełnia informacje wymagane przez ERP. System gromadzi informacje o rzeczywistym przebiegu procesu i wysyła je do ERP gdzie następuje integracja wszystkich informacji o produkcie (jakościowych, ilościowych, kosztowych).
Coraz więcej doświadczeń związanych z wdrożeniem tych obszarów systemu Impuls 5, które spełniają definicję rozwiązań klasy MES skłoniły nas do podjęcia działań zmierzających z jednej strony do bardziej metodycznego podejścia do badań nad rozwojem tego oprogramowania, a z drugiej do stabilizacji naszych rozwiązań w ramach całego systemu – mówi Adam Joachimski, Z-ca Dyrektora Centrum Kompetencyjnego Produkcji Procesowej.
MES wykorzystując technologie informatyczne, oprogramowanie, urządzenia elektroniczne i elementy automatyki zapewnia zwrot kompleksowej informacji o realizacji zleceń produkcyjnych. Rozwiązania takie autorstwa BPSC funkcjonują już w takich firmach jak: Morliny - Grupa Animex, Sokpol, OSM Piątnica, WSP Społem Kielce, Krajowa Spółka Cukrowa, Grupa Sokołów.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top