Firma ASTOR, będąca dystrybutorem rozwiązań Wonderware MES w Polsce, zanotowała w segmencie systemów zarządzania produkcją klasy MES w 2010 roku - 130% wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2009.
Warto wspomnieć o liczbie nowych klientów decydujących się na wdrożenie technologii Wonderware MES (Manufacturing Execution Systems) - w 2010 roku było to 27 firm. Funkcjonalności systemu MES, najczęściej wybierane przez klientów, to:
  • zarządzanie wydajnością i analiza efektywności produkcji – OEE (60% inwestycji),
  • zarządzanie i śledzenie produkcji w toku (40% inwestycji)
  • traceability (30% inwestycji).
Większość z przedsiębiorstw dostrzega też potrzebę integracji systemu klasy MES z systemem ERP.
To, co przekonuje zarządy firm do inwestycji w te rozwiązania, to przede wszystkim bardzo dobra rentowność takich projektów. Średni okres zwrotu z inwestycji w rozwiązanie klasy MES od firmy ASTOR, liczony na bazie analizy około 50 inwestycji, wynosi 10 miesięcy. W połączeniu z otwartą dla użytkowników technologią, polskim interfejsem, dostępnością szkoleń technicznych i biznesowych oraz siecią partnerów wdrożeniowych, daje inwestorowi pełne bezpieczeństwo i pewność, że założone cele biznesowe zostaną osiągnięte. Co więcej, stabilność dostawcy i rozwój oprogramowania zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi, gwarantuje, że system będzie mógł być ciągle rozwijany – komentuje Jarosław Gracel, Wonderware MES Product Manager w firmie ASTOR.
Potwierdzeniem pozycji lidera polskiego rynku systemów MES jest również przyznanie firmie ASTOR nagrody „2010 Poland Vertical Market Penetration Leadership Award in Manufacturing Execution System (MES)” przez międzynarodową firmę badawczą Frost & Sullivan.

Udział firmy ASTOR w polskim rynku MES wynosi obecnie 35%.

Źródło: www.astor.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top