Wraz z rosnącą dynamicznie ilością danych oraz dostępnością coraz bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych, strategia zarządzania danymi stanowi podstawowy element w procesach podejmowania decyzji biznesowych.

REKLAMA:
parnerzy raport erp 2018
 
 
Ma to kluczowe znaczenie dla efektywnego prowadzenia zarówno firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, które w codziennej działalności operują wielkimi wolumenami różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł. W dobie cyfryzacji organizacjami, odnoszącymi sukcesy rynkowe są zazwyczaj te, które zdążyły już wdrożyć strategię data management jako podstawę budowania przewagi konkurencyjnej.

Silosy danych ograniczają produktywność

Obecnie wciąż zdarza się, że w przedsiębiorstwach działy biznesowe i IT pracują oddzielnie, osobno wybierają narzędzia, które uważają za najbardziej odpowiednie do realizacji swoich celów. Prowadzi to do powstania w ramach organizacji dużych silosów danych, które trudno jest wykorzystać do stworzenia spójnej strategii biznesowej dla całej firmy. Pracownicy stykają się z tymi samymi danymi pochodzącymi z różnych systemów źródłowych, w różnych formatach i standardach, które są niekompletne, niespójne i niepoprawne. Pociąga to za sobą wysokie koszty przechowywania danych, utrzymania systemów i szkolenia pracowników.

Doświadczenia branży analitycznej pokazują, że taki sposób zarządzania danymi powoduje również ogromne straty w zakresie produktywności i sprawności organizacyjnej, będące wynikiem powstałego chaosu oraz konieczności ponownej obróbki i konsolidowania informacji.

Zastosowanie technologii integracji danych w połączeniu z narzędziami do zarządzania ich jakością pozwala na zapanowanie nad dowolnymi klasami i typami danych, sprowadzając je do jednego, scalonego i uporządkowanego zbioru. Pozwala to na obniżenie kosztów i podniesienie efektywności i skuteczności działań zarówno z operacyjnego, jak i strategicznego punktu widzenia.

Gartner wskazuje wiodące technologie do integracji danych

W najnowszym raporcie Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools SAS znalazł się po raz ósmy z rzędu w kwadrancie liderów.
Wierzymy, że uwzględnienie po raz kolejny rozwiązań SAS w kwadrancie Gartnera jest ich swoistą legitymizacją i stanowi potwierdzenie innowacji w zakresie integracji danych. Technologie SAS Data Integration pozwalają użytkownikom na szybki i łatwy dostęp do potrzebnych danych. Łączymy jakość danych z możliwościami metadanych w celu dostarczenia kompletnego, spójnego rozwiązania służącego do kompleksowej integracji i zarządzania informacjami. Technologie SAS Data Integration obsługują modele hybrydowe, oparte na chmurze i działające lokalnie, umożliwiające użytkownikom korzystanie z jednego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania dotyczące integracji danych – mówi Kim Kaluba, Senior Product Marketing Manager for Data Management w SAS.
Źródło: SAS Institute

PODOBNE


loading...
MAGAZYNIT.PL
KRAJ
ERP
BUSINESS INTELLIGENCE

MAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.