Przyszłość biznesu leży w rozwiązaniach cyfrowych umożliwiających funkcjonowanie w nowych realiach, które wyklarowały się w czasie globalnego kryzysu wywołanego pandemią. Narzędzia te muszą skupić się na doświadczeniach zarówno konsumentów, jak i pracowników, a także na codziennej działalności firm. Dlatego też Fujitsu wskazuje drogę do post-covidowego ożywienia gospodarczego ruszając z inicjatywą „Reimagine”.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Globalna kampania Fujitsu ma za zadanie umożliwić przedsiębiorcom kształtowanie ich post-covidowej przyszłości. Pokazuje, że firmy mogą nie tylko przetrwać trudny czas, ale też rozwinąć swoją działalność dzięki skutecznemu dostosowaniu się do nowej rzeczywistości biznesowej.

Pandemia Covid-19 uwypukliła rolę transformacji cyfrowej, dlatego Fujitsu wspólnie z klientami pracuje nieustannie nad dostosowaniem się do nagłego przestawienia na pracę zdalną. Zagadnienie to wybiło się na szczyt najważniejszych zadań biznesowych we wszystkich firmach, niezależnie od ich wielkości oraz poziomu zaawansowania i dojrzałości cyfrowej.

Fujitsu wspiera klientów na całym świecie w dopasowaniu się do nowego stylu pracy. Sprawność w dostarczaniu pomocy w każdym z jej ośmiu Globalnych Centrów Usług nie zmieniła się w żadnym momencie 2020 roku. Fujitsu utrzymało wysoki poziom obsługi, niezależnie od 19 proc. wzrostu liczby zgłoszeń[1]. W większości dotyczyły one pomocy w skonfigurowaniu połączeń VPN oraz uruchomieniu bezpiecznych rozwiązań do zdalnego dostępu do systemów korporacyjnych.

Teraz Fujitsu przedstawia swoją wizję drogi do ożywienia gospodarczego. Pokazuje ją za pośrednictwem nowej inicjatywy „Reimagine”, prezentującej narzędzia i usługi cyfrowe dostarczane przez markę. Ich zadaniem jest pomoc w kształtowaniu biznesowej przyszłości firm w trzech kluczowych obszarach: doświadczeniach konsumenckich, codziennej działalności i doświadczeniach pracowników.

Organizacje szykując się na post-covidową odbudowę potencjału, muszą być w stanie zapewnić pracownikom dostęp do rozwiązań cyfrowych, które uwzględniają nowe realia. Doświadczenia pracowników powinny być w centrum uwagi przy podejmowaniu wszystkich decyzji i realizowaniu inwestycji mających kształtować przyszłość firmy. Istotnym zagadnieniem jest też wspieranie pracowników w zachowaniu dotychczasowej produktywności podczas pracy zdalnej – z dowolnego miejsca, urządzenia i o dowolnej porze.

Biznes musi zmierzyć się ze wzrostem złożoności i niepewności realiów biznesowych w świecie popandemicznym, a także zwiększeniem tempa zmian. Dla każdej organizacji, która chce nie tylko przetrwać, ale i rozwinąć skrzydła w świecie post-covidowym, transformacja biznesu jest kluczem do sukcesu. Szybki powrót na ścieżkę rozwoju wymaga przyswojenia i wyciągnięcia wniosków z trudnych lekcji, które przyniósł lockdown. Należy rozwijać, skalować i budować biznes na podstawie dobrych praktyk, które przedsiębiorcy byli zmuszeni wypracować, żeby wyjść z całej sytuacji silniejszymi i zdolnymi do szybkiego reagowania oraz radzenia sobie z nieprzewidzianym zakłóceniami działalności. Pomoc w osiągnięciu tego celu przez naszych klientów leży u podstaw inicjatywy „Reimagine” - Taeko Yamamoto, Chief Marketing Officer Fujitsu.


Priorytetem jest zapewnienie klientom najlepszej obsługi

Usprawnienie procesu decyzyjnego jest dla klientów Fujitsu podstawą przeobrażenia działalność celem zapewniania najlepszej możliwej obsługi – a kluczem do osiągnięcia tego są dane. Firmy mogą czerpać korzyści z automatyzacji tylko dzięki stworzeniu lub ulepszeniu jej bezpiecznych oraz elastycznych podstaw do bezobsługowej realizacji procesów i procedur, uwzględniających wymagania nowych modeli biznesowych. Przedsiębiorcy muszą być zdolni dostarczyć to, czego konsumenci oczekują. Automatyzacja handlu umożliwia sprzedawcom pokazywanie w ofercie wyłącznie produktów, które mają w magazynie. Dostarcza też wiedzę na temat popytu na zamówienia oczekujące, dzięki analizie czasu dostępności. Co więcej, umożliwia także przekazywanie zleceń do inteligentnych linii produkcyjnych. Równocześnie producenci mogą automatycznie zamawiać nowe komponenty, gdy stany magazynowe będą na wyczerpaniu lub będą chcieli się przygotować na trudne do przewidzenia skoki popytu. W sektorze usług finansowych automatyzacja może z kolei umożliwić świadczenie doradztwa w czasie rzeczywistym zarówno w kwestii codziennych transakcji, jak i ważnych życiowych decyzji, jak kredyty hipoteczne.

Rozwijając zdolność do automatyzacji, Fujitsu wraz z klientami koncentrują się zarówno na zwiększaniu możliwości tradycyjnych procesów i łańcuchów dostaw, czyniąc je jednocześnie odpornymi na przyszłe zakłócenia i nieprzewidziane zdarzenia, jak i zapewnieniu, żeby zwiększone tempo i elastyczność stały się podstawą działań firmy. Wszystko to dzieje się jednocześnie z obsługą złożonego procesu, jakim jest przestawianie się na nowy model biznesowy, wprowadzanie nowych technologii i szukanie nowych metod pracy, które zastąpią stary sposób działalności.

W kwestii doświadczeń pracowników, Fujitsu umożliwia klientom korzystanie z zalet pracy zdalnej. Zwłaszcza poprzez wykorzystanie nowo nabytej elastyczności biznesowej w innych obszarach i sytuacjach, które wymagają szeroko zakrojonej transformacji cyfrowej. W przyszłości, niezależnie od sytuacji, organizacje będą w stanie po prostu pracować bez zakłóceń.

Wiedza źródłem sukcesu

Odpowiednio dostosowana architektura IT, wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi spełniających oczekiwania oraz profesjonalne wsparcie są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w tak trudnej rzeczywistości. Fujitsu ma także świadomość jak istotną funkcję pełni także zdobywanie i wymiana wiedzy. Częścią strategii opartej na dzieleniu się wiedzą było wydarzenie ActivateNow, które stało się hubem informacyjnym i źródłem wielu inspiracji.

Źródło: Fujitsu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top