Firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) dokonała znaczącego postępu w zakresie strategii określanej edge-to-cloud w formule platform-as-a-service. Dzisiejsze ogłoszenie dotyczy nowego zestawu usług chmurowych oraz skrócenia terminów dostaw dla usług HPE GreenLake. Usługi chmurowe uwzględniają przede wszystkim zarządzanie środowiskami kontenerowymi, uczenia maszynowego (Machine Learning Operations), maszynami wirtualnymi, przechowywaniem danych, mocą obliczeniową, ochroną danych i usługami sieciowymi. Dzięki zaawansowanym usługom, będącym częścią platformy HPE GreenLake, klienci mogą sprawniej przekształcać i modernizować sposób działania aplikacji utrzymywanych w swoich Centrach Przetwarzania Danych, a coraz częściej także na brzegu sieci (Edge).


 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 


Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe, organizacje potrzebują poprawy efektywności pracy i współdziałania wszystkich aplikacji oraz wykorzystania zgromadzonych danych w celu transformacji biznesu i wsparcia pracowników, aby jeszcze lepiej pracować na rzecz klientów” – mówi Antonio Neri, CEO Hewlett Packard Enterprise. „W miarę wchodzenia w kolejną fazę rynku chmurowego, klienci potrzebują podejścia umożliwiającego wprowadzanie innowacji i modernizacji wszystkich aplikacji oraz obciążeń, zarówno tymi na brzegu sieci (Edge) jak i tych przechowywanych on-premise. Zapewniając w każdym miejscu spójne środowisko chmurowe za pośrednictwem HPE GreenLake oraz oprogramowania zaprojektowanego w celu przyspieszenia transformacji – HPE ma wyjątkowe możliwości, aby pomóc klientom w wykorzystaniu pełnego potencjału ich zasobów informacyjnych, gdziekolwiek one się znajdują” – dodaje Antonio Neri.


Organizacje znajdują się obecnie na rozdrożu swoich działań prowadzących do transformacji cyfrowej. Według IDC, pomimo wzrostu wykorzystania chmur publicznych 70 proc. aplikacji pozostaje poza chmurą publiczną. Organizacje, ze względu na takie czynniki jak skomplikowanie aplikacji, objętość danych, bezpieczeństwo i zgodność oraz nieprzewidywalne koszty, mają problem z przeniesieniem większości aplikacji do chmur publicznych. W wyniku tego firmy zostają niejako zmuszone do obsługi dwóch modeli operacyjnych, co prowadzi do dodatkowych wydatków, złożoności i nieefektywności całego systemu, ograniczeń w sprawności i innowacyjności oraz braku możliwości wykorzystania informacji w każdym miejscu.

HPE oferuje unikalne podejście do rozwiązania tego dylematu, oferując usługi HPE GreenLake w wybranym przez klientów środowisku – od krawędzi do chmury - dzięki spójnemu modelowi operacyjnemu oraz łatwości w zarządzaniu wszystkimi aplikacjami i danymi firmy.

Ponadto, w przeciwieństwie do dostawców chmury publicznej, którzy pobierają opłaty za odzyskanie danych lokalnie, usługi chmurowe HPE GreenLake zapewniają klientom doskonały model ekonomiczny bez opłat za wyjście. Elastyczny model usługowy HPE GreenLake, a także narzędzia analizy kosztów oraz zgodności pozwalają klientom na zachowanie lepszego cashflow, kontrolowanie wydatków i możliwość nadania priorytetu tym inwestycjom, które najbardziej odpowiadają na potrzeby biznesowe.

HPE GreenLake zapewnia nam 100 proc. czasu pracy bez przestojów, a przewidywalny model cenowy pomaga nam obniżyć koszty” - mówi Ed Hildreth, Manager of IT Distributed Systems w Mohawk Valley Health System. „Dzięki doświadczeniu podobnemu do chmury, kiedy potrzebowaliśmy szybko aktywować dodatkowe funkcje i zasoby w odpowiedzi na pandemię COVID-19, byliśmy w stanie łatwo wprowadzić je bez opóźnień. Jesteśmy bardzo zadowoleni z HPE GreenLake i planujemy ponownie wykorzystać ten model w nowych szpitalach w naszym systemie opieki zdrowotnej – dodaje Hildreth.


Nowe usługi chmurowe HPE GreenLake dla środowisk rozproszonych

HPE oferuje teraz usługi chmurowe dla kontenerów, działań związanych z uczeniem maszynowym, maszyn wirtualnych, przechowywania danych, mocy obliczeniowej, ochrony danych i networkingu. Wszystkie usługi w chmurze są dostępne poprzez samoobsługowy katalog typu” w HPE GreenLake Central. Jest to platforma, na której klienci mogą uzyskać informacje, zweryfikować cenę oraz zainstalować wersję próbną każdej usługi w chmurze; rozpakować instancje i klastry za pomocą kilku kliknięć i zarządzić ekosystemem multicloud z jednego miejsca. Ponadto wszystkie usługi można wdrożyć i uruchomić w szeroko rozumianym środowisku klienta.

Oparte na wstępnie zintegrowanych elementach składowych, nowe usługi chmurowe HPE GreenLake są dostępne w różnych konfiguracjach, które dostarczane są klientom w terminie do 14 dni od momentu zamówienia. Partnerzy i klienci mogą korzystać ze wstępnie skonfigurowanych architektur referencyjnych, a także preferencyjnych cen, żeby skrócić czas do pełnego korzystania z usług chmurowych.

Firma HPE wprowadziła także HPE Ezmeral – nowe portfolio marki i oprogramowania, które zaprojektowano w taki sposób, aby pomóc organizacjom w transformacji aplikacji, danych oraz operacji od krawędzi do chmury. Zakres HPE Ezmeral obejmuje mn.in. zarządzanie kontenerami, AI / ML i analitykę danych, kontrolę kosztów, automatyzację IT oraz operacji i bezpieczeństwa opartego na AI. Pozwala to na poprawę zwinności i wydajności w organizacji, a także przyspieszenie innowacji. Platformy kontenerowe HPE Ezmeral i HPE Ezmeral ML Ops będą udostępnione jako usługi chmurowe HPE GreenLake. Takie rozwiązanie zapewni jeszcze większe tempo oraz łatwość w tworzeniu aplikacji kontenerowych, a także przyspieszy zwinność DevOps w cyklu życia ML.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe, organizacje potrzebują poprawy efektywności pracy i współdziałania wszystkich aplikacji oraz wykorzystania zgromadzonych danych w celu transformacji biznesu i wsparcia pracowników, aby jeszcze lepiej pracować na rzecz klientów” – mówi Antonio Neri, CEO Hewlett Packard Enterprise. „W miarę wchodzenia w kolejną fazę rynku chmurowego, klienci potrzebują podejścia umożliwiającego wprowadzanie innowacji i modernizacji wszystkich aplikacji oraz obciążeń, zarówno tymi na brzegu sieci (Edge) jak i tych przechowywanych on-premise. Zapewniając w każdym miejscu spójne środowisko chmurowe za pośrednictwem HPE GreenLake oraz oprogramowania zaprojektowanego w celu przyspieszenia transformacji – HPE ma wyjątkowe możliwości, aby pomóc klientom w wykorzystaniu pełnego potencjału ich zasobów informacyjnych, gdziekolwiek one się znajdują” – dodaje Antonio Neri.


Organizacje znajdują się obecnie na rozdrożu swoich działań prowadzących do transformacji cyfrowej. Według IDC, pomimo wzrostu wykorzystania chmur publicznych 70 proc. aplikacji pozostaje poza chmurą publiczną. Organizacje, ze względu na takie czynniki jak skomplikowanie aplikacji, objętość danych, bezpieczeństwo i zgodność oraz nieprzewidywalne koszty, mają problem z przeniesieniem większości aplikacji do chmur publicznych. W wyniku tego firmy zostają niejako zmuszone do obsługi dwóch modeli operacyjnych, co prowadzi do dodatkowych wydatków, złożoności i nieefektywności całego systemu, ograniczeń w sprawności i innowacyjności oraz braku możliwości wykorzystania informacji w każdym miejscu.

HPE oferuje unikalne podejście do rozwiązania tego dylematu, oferując usługi HPE GreenLake w wybranym przez klientów środowisku – od krawędzi do chmury - dzięki spójnemu modelowi operacyjnemu oraz łatwości w zarządzaniu wszystkimi aplikacjami i danymi firmy.

Ponadto, w przeciwieństwie do dostawców chmury publicznej, którzy pobierają opłaty za odzyskanie danych lokalnie, usługi chmurowe HPE GreenLake zapewniają klientom doskonały model ekonomiczny bez opłat za wyjście. Elastyczny model usługowy HPE GreenLake, a także narzędzia analizy kosztów oraz zgodności pozwalają klientom na zachowanie lepszego cashflow, kontrolowanie wydatków i możliwość nadania priorytetu tym inwestycjom, które najbardziej odpowiadają na potrzeby biznesowe.

HPE GreenLake zapewnia nam 100 proc. czasu pracy bez przestojów, a przewidywalny model cenowy pomaga nam obniżyć koszty” - mówi Ed Hildreth, Manager of IT Distributed Systems w Mohawk Valley Health System. „Dzięki doświadczeniu podobnemu do chmury, kiedy potrzebowaliśmy szybko aktywować dodatkowe funkcje i zasoby w odpowiedzi na pandemię COVID-19, byliśmy w stanie łatwo wprowadzić je bez opóźnień. Jesteśmy bardzo zadowoleni z HPE GreenLake i planujemy ponownie wykorzystać ten model w nowych szpitalach w naszym systemie opieki zdrowotnej – dodaje Hildreth.


Nowe usługi chmurowe HPE GreenLake dla środowisk rozproszonych

HPE oferuje teraz usługi chmurowe dla kontenerów, działań związanych z uczeniem maszynowym, maszyn wirtualnych, przechowywania danych, mocy obliczeniowej, ochrony danych i networkingu. Wszystkie usługi w chmurze są dostępne poprzez samoobsługowy katalog typu” w HPE GreenLake Central. Jest to platforma, na której klienci mogą uzyskać informacje, zweryfikować cenę oraz zainstalować wersję próbną każdej usługi w chmurze; rozpakować instancje i klastry za pomocą kilku kliknięć i zarządzić ekosystemem multicloud z jednego miejsca. Ponadto wszystkie usługi można wdrożyć i uruchomić w szeroko rozumianym środowisku klienta.

Oparte na wstępnie zintegrowanych elementach składowych, nowe usługi chmurowe HPE GreenLake są dostępne w różnych konfiguracjach, które dostarczane są klientom w terminie do 14 dni od momentu zamówienia. Partnerzy i klienci mogą korzystać ze wstępnie skonfigurowanych architektur referencyjnych, a także preferencyjnych cen, żeby skrócić czas do pełnego korzystania z usług chmurowych.

Firma HPE wprowadziła także HPE Ezmeral – nowe portfolio marki i oprogramowania, które zaprojektowano w taki sposób, aby pomóc organizacjom w transformacji aplikacji, danych oraz operacji od krawędzi do chmury. Zakres HPE Ezmeral obejmuje mn.in. zarządzanie kontenerami, AI / ML i analitykę danych, kontrolę kosztów, automatyzację IT oraz operacji i bezpieczeństwa opartego na AI. Pozwala to na poprawę zwinności i wydajności w organizacji, a także przyspieszenie innowacji. Platformy kontenerowe HPE Ezmeral i HPE Ezmeral ML Ops będą udostępnione jako usługi chmurowe HPE GreenLake. Takie rozwiązanie zapewni jeszcze większe tempo oraz łatwość w tworzeniu aplikacji kontenerowych, a także przyspieszy zwinność DevOps w cyklu życia ML.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top