suncode logoOd września 2019 roku zaczęła obowiązywać biała lista podatników VAT. Znajdują się na niej dane dotyczące zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz statusów podatników VAT oraz numery ich rachunków bankowych. Zmiana dotyczy podatku od towarów i usług. Dzięki tej liście będzie można zweryfikować dane kontrahenta, gdy płatność przekracza 15.000 zł. Jeśli rachunek nie widnieje na białej liście w profilu podatnika – kwota nie będzie kosztem podatkowym. Wpłata na inny rachunek będzie podlegała sankcjom.
 
 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Biała lista będzie zawierała trzy wykazy, które gromadziły obecnie dane o:
  • podatnikach zarejestrowanych,
  • wykreślonych,
  • przywróconych do rejestru.
Lista prowadzona będzie w formie elektronicznej, przez szefa KAS. Baza dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów, a weryfikacja kontrahenta może być dokonana na podstawie kilku zmiennych:
  • numer konta,
  • NIP,
  • Regon,
  • nazwa podmiotu.
Biała lista zawiera jedynie rachunki bankowe przedsiębiorców, na które mają być dokonywane wpłaty od kontrahentów. Ma to zniwelować sytuację płatności split payment na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. W sytuacji, gdy kontrahent dokona wpłaty na konto inne niż wskazane na białej liście, kwotę powyżej 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. W tym przypadku istotna jest data wykonania przelewu, czy w tym dniu rachunek kontrahenta widniał w bazie.

Zmiany zostały wprowadzone z wrześniem bieżącego roku, natomiast sankcje za wpłatę należności na niewłaściwe konto bankowe będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Podatnik może stracić możliwość zaliczenia wypłaconej sumy, na rzecz podmiotów nie posiadających kont firmowych, do kosztów uzyskania przychodu w PIT i CIT oraz będzie musiał liczyć się z solidarną odpowiedzialnością za VAT.

Przez zmiany prawne działy administracyjne w przedsiębiorcy będą musiały poświęcić więcej czasu na weryfikację kontrahentów. A zwłaszcza w sytuacji, gdy nie posiadają jednego systemu do obiegu dokumentów. Każde zakupy powyżej 15 tys. zł sfinalizowane w ciągu miesiąca mogą zostać wprowadzone w koszty jeśli wcześniej zostały zweryfikowane w bazie. Ważny jest również fakt, że lista nie będzie zawierała rachunków prywatnych, więc przy każdej tego typu transakcji powyżej wspomnianej kwoty, przedsiębiorca będzie zobligowany do składania zawiadomienia w urzędzie skarbowym sprzedawcy.

Dołoży to pracy przedsiębiorcom, jeśli będą musieli dokonywać weryfikacji samodzielnie w zewnętrznej bazie. W Suncode staramy się optymalizować pracę biurową oraz oszczędzać czas poświęcany na pojedyncze czynności. W tym celu nasz system Plus Workflow został już wyposażony w dedykowany moduł Plus VENDOR Checker. Zastosowanie wtyczki pozwoli w szybki i łatwy sposób zweryfikować kontrahenta oraz numer konta bankowego już na etapie rejestracji dokumentu.

Wtyczka pobiera dane z systemu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. System przeszukuje bazę w celu weryfikacji danych kontrahenta. Jeśli numer konta bankowego i numer NIP będą niezgodne z białą listą podatników VAT system od razu przekaże taką informację. Istnieją trzy warianty konfiguracji wtyczki w systemie Plus Workflow:
  • Specjalny przycisk IBAN i NIP – jak sama nazwa wskazuje zostaje umieszczony przycisk na dashboardzie, który powoduje weryfikację numeru konta. Status może zostać przedstawiony w postaci pop-upu lub umieszczony w dodatkowym polu „Status”;
  • Walidator wewnętrzny – weryfikacja następuje po akceptacji faktury. W tym wariancie system wyświetla informację w komunikacie. Gdy system nie znajduje danych na białej liście blokuje akceptację zadania, w przypadku pozytywnej weryfikacji Plus VENDOR Checker zapisuje treść komunikatu w komentarzu oraz przesyła zadanie do kolejnego etapu;
  • Zadanie automatyczne – walidacja numeru NIP oraz konta bankowego następuję automatycznie, gdyż jest to nierozerwalny element procesu, który został umieszczony na jego mapie.

Nowa wtyczka zautomatyzuje czynności związane ze zmianami w przepisach podatkowych. Dzięki wykorzystaniu wtyczki użytkownik nie będzie musiał przechodzić między oknami w celu weryfikacji kontrahenta, wpisywać danych ręcznie oraz przeszukiwać bazę Ministerstwa przy każdej rozliczanej fakturze. Plus VENDOR Checker w pełni optymalizuje pracę weryfikacji kontrahentów w sposób bardzo intuicyjny. To użytkownik wybiera sposób konfiguracji modułu, czy walidacja ma się odbywać automatycznie czy przez wybór dedykowanego buttona. Przy rozbudowywaniu Plus Workflow jesteśmy na bieżąco z przepisami prawnymi, a system jest szybko aktualizowany dzięki dedykowanym modułom pod wszystkie wprowadzane zmiany.

Źródło: www.suncode.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top