loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Grupa TÜV SÜD wdraża system E-Invoicing firmy Comarch

comarchFirma przechodzi na fakturowanie elektroniczne, zmniejszając koszty w skali globalnej. TÜV SÜD AG, wiodący dostawca usług w zakresie badań technicznych i certyfikacji, zatrudniający ponad 24 000 pracowników w 1000 lokalizacjach na całym świecie, w ramach obszernego projektu cyfryzacji, przeszedł z systemu opartego w 100% o faktury papierowe, na system faktur elektronicznych. Wybrane rozwiązanie, Comarch E-Invoicing, zapewniło możliwość szybkiego wdrożenia oraz niezbędną elastyczność, by sprostać wszystkim wymaganiom.

 REKLAMA 
 SNT 
 
TÜV SÜD pierwotnie przesyłał wszystkie faktury w formie papierowej. Ten proces wiązał się z bardzo wysokimi kosztami. Dlatego firma zdecydowała się przejść na system fakturowania elektronicznego.
TÜV SÜD wybrał firmę Comarch, ponieważ ten partner zaoferował nam możliwość spełnienia wszystkich naszych wymagań i sprawnego wdrożenia systemu e-fakturowania. Ponadto przekonała nas wysoka jakość systemu E-Invoicing firmy Comarch, a dla firmy TÜV SÜD jakość jest zawsze najważniejsza. Wybór globalnego dostawcy usług i partnera, posiadającego podobną liczbę międzynarodowych lokalizacji i doskonale znającego poszczególne rynki był w pełni świadomą decyzją – stwierdza Alexander Jelinek, odpowiedzialny za projekty specjalne w TÜV SÜD AG.
Szybki sukces dzięki podejściu Agile

W ramach projektu wykorzystano metodologię Agile przy stworzeniu portalu e-fakturowania do obsługi faktur wychodzących. Szczególną uwagę poświęcono ustanowieniu kanałów komunikacji służących dostarczaniu elektronicznych faktur oraz podłączaniu partnerów. Dodatkowo dane pochodzące z własnego systemu TÜV SÜD zostały zintegrowane z nową platformą e-fakturowania i są przekazywane zgodnie z odpowiednimi wskaźnikami. W ten sposób odbywa się m.in. automatyczna weryfikacja formatu wyjściowego i kanału komunikacyjnego faktur danego odbiorcy. Projekt został wdrożony szybko i z sukcesem w okresie niespełna 6 miesięcy. W ten sposób spółki TÜV SÜD i partnerzy firmy na całym świecie mogą w pełni korzystać z nowego systemu e-fakturowania.

Rezygnacja z papieru pozwala zmniejszyć koszty
Przed wprowadzeniem nowego systemu musieliśmy drukować wszystkie faktury na papierze i ręcznie obsługiwać procedury procesy kontrolne. Obecnie te zadania są realizowane w pełni elektronicznie. Cieszymy się, że zdecydowaliśmy się na system E-Invoicing firmy Comarch, który pozwala nam na oszczędność zasobów i kosztów w obszarze wysyłania faktur oraz uproszczenie procesów związanych z fakturami wychodzącymi i przychodzącymi - wyjaśnia Alexander Jelinek.
W przyszłości TÜV SÜD planuje podłączenie kolejnych partnerów, jak również przyłączenie innych spółek TÜV SÜD i ich partnerów.

Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top