loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Wraz z rosnącą dynamicznie ilością danych oraz dostępnością coraz bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych, strategia zarządzania danymi stanowi podstawowy element w procesach podejmowania decyzji biznesowych.

 REKLAMA 
 SNT 
 
Ma to kluczowe znaczenie dla efektywnego prowadzenia zarówno firm z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, które w codziennej działalności operują wielkimi wolumenami różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł. W dobie cyfryzacji organizacjami, odnoszącymi sukcesy rynkowe są zazwyczaj te, które zdążyły już wdrożyć strategię data management jako podstawę budowania przewagi konkurencyjnej.

Silosy danych ograniczają produktywność

Obecnie wciąż zdarza się, że w przedsiębiorstwach działy biznesowe i IT pracują oddzielnie, osobno wybierają narzędzia, które uważają za najbardziej odpowiednie do realizacji swoich celów. Prowadzi to do powstania w ramach organizacji dużych silosów danych, które trudno jest wykorzystać do stworzenia spójnej strategii biznesowej dla całej firmy. Pracownicy stykają się z tymi samymi danymi pochodzącymi z różnych systemów źródłowych, w różnych formatach i standardach, które są niekompletne, niespójne i niepoprawne. Pociąga to za sobą wysokie koszty przechowywania danych, utrzymania systemów i szkolenia pracowników.

Doświadczenia branży analitycznej pokazują, że taki sposób zarządzania danymi powoduje również ogromne straty w zakresie produktywności i sprawności organizacyjnej, będące wynikiem powstałego chaosu oraz konieczności ponownej obróbki i konsolidowania informacji.

Zastosowanie technologii integracji danych w połączeniu z narzędziami do zarządzania ich jakością pozwala na zapanowanie nad dowolnymi klasami i typami danych, sprowadzając je do jednego, scalonego i uporządkowanego zbioru. Pozwala to na obniżenie kosztów i podniesienie efektywności i skuteczności działań zarówno z operacyjnego, jak i strategicznego punktu widzenia.

Gartner wskazuje wiodące technologie do integracji danych

W najnowszym raporcie Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools SAS znalazł się po raz ósmy z rzędu w kwadrancie liderów.
Wierzymy, że uwzględnienie po raz kolejny rozwiązań SAS w kwadrancie Gartnera jest ich swoistą legitymizacją i stanowi potwierdzenie innowacji w zakresie integracji danych. Technologie SAS Data Integration pozwalają użytkownikom na szybki i łatwy dostęp do potrzebnych danych. Łączymy jakość danych z możliwościami metadanych w celu dostarczenia kompletnego, spójnego rozwiązania służącego do kompleksowej integracji i zarządzania informacjami. Technologie SAS Data Integration obsługują modele hybrydowe, oparte na chmurze i działające lokalnie, umożliwiające użytkownikom korzystanie z jednego rozwiązania spełniającego wszystkie wymagania dotyczące integracji danych – mówi Kim Kaluba, Senior Product Marketing Manager for Data Management w SAS.
Źródło: SAS Institute

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top