ORACLEOracle udostępniła dzisiaj Oracle ME - kompletną platformę obsługi pracowników, pomagającą organizacjom zwiększać poziom interakcji w zespołach, a indywidualnym pracownikom odnosić sukcesy. Wchodząca w skład pakietu Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), platforma Oracle ME umożliwia kadrze kierowniczej usprawnianie komunikacji w całej organizacji, zwiększanie wydajności poprzez wspomaganie pracowników w wykonywaniu złożonych zadań, czy zwiększanie retencji talentów poprzez rozwój zaufanych relacji w obrębie zespołów.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Wydarzenia ostatnich dwóch lat znacznie zmieniły oczekiwania ludzi dotyczące tego, czego oczekują od swoich pracodawców. Według najnowszego badania Oracle AI@Work 85% pracowników nie jest zadowolonych ze wsparcia pracodawców w sprawach dotyczących kariery, a 87% uważa, że ich organizacja powinna bardziej słuchać potrzeb pracowników. To powoduje rosnącą presję na organizacje, aby doświadczenia pracowników traktowały priorytetowo. Jednak bez pełnego zrozumienia ich potrzeb, pracownikom działu kadr i menedżerom trudno jest uzyskać takie doświadczenia, które wspierałyby pracowników w ich karierze zawodowej i pomagały w rozwoju.

Pracownicy chcą czuć, że są słyszani i wspierani, oraz być częścią kultury, w którą wierzą. Aby sprostać tym oczekiwaniom, organizacje muszą tak pracować z ludźmi, aby spełnić ich wyjątkowe potrzeby - inaczej ryzykują ich utratę na rzecz konkurencji” - powiedziała Yvette Cameron, starszy wiceprezes ds. globalnej strategii Oracle Cloud HCM. „Część projektowania lepszych doświadczeń pracowników polega na postrzeganiu ich jako unikatowych osób z własnymi potrzebami, celami i sposobami wykonywania zadań. Oracle ME łączy informacje, spostrzeżenia, przepływy zadań i preferencje pracowników na platformie technologicznej, która zapewnia poszczególnym osobom coś, co można nazwać «doświadczeniem użytkownika». Jest to jedyna kompletna platforma obsługi pracowników skoncentrowana na zrozumieniu ich osobowości, udostępniająca organizacjom nowe sposoby monitorowania, komunikowania się, wsparcia i rozwoju ich zasobów ludzkich.


Oracle ME prowadzi pracowników podczas wykonywania zadań na podstawie ich unikatowych cech i stosownie do sytuacji, pomagając wzmacniać wewnętrzne relacje oraz umożliwiając im stałe dzielenie się opiniami ze swoimi kierownikami. Kierownikom zaś umożliwia reagowanie w czasie rzeczywistym na odczucia pracowników i pozwala udostępniać im potrzebne narzędzia, wzmacniając komunikację w zespołach.

Oracle ME zawiera następujące moduły:
  • Oracle Touchpoints jest nowym rozwiązaniem służącym do monitorowania pracowników; pomaga kierownikom wzmacniać relacje z pracownikami oraz zapewniać ich lepszą obsługę. Kierownicy uzyskują stały wgląd w sytuację pracowników dzięki ankietom i otrzymują zalecenia dotyczące kolejnych działań, takich jak planowanie spotkań kontrolnych, przekazywanie informacji zwrotnych lub wspólne celebrowanie ważnych momentów. Oracle Touchpoints udostępnia platformę do definiowania i organizowania spotkań, przeglądania historii spotkań, przekazywania informacji zwrotnych oraz daje dostęp do sugerowanych działań.
  • Oracle HCM Communicate umożliwia zespołom kadr projektowanie, wysyłanie, monitorowanie i mierzenie wpływu komunikacji. Narzędzie HCM Communicate jest połączone z danymi o pracownikach, co ułatwia zespołom kadr tworzenie i kierowanie spersonalizowanych komunikatów do grup o specyficznych cechach. Dzięki HCM Communicate zespoły kadr mogą również mierzyć zaangażowanie pracowników i wysyłać komunikaty uzupełniające lub tworzyć odpowiednie kampanie, aby zapewnić bardziej efektywną i angażującą komunikację.
  • Oracle Journeys upraszcza złożone zadania dzięki zaleceniom „krok po kroku” i spersonalizowanym wskazówkom, które pomagają pracownikom w prowadzeniu działalności osobistej, zawodowej, administracyjnej i operacyjnej. Przykładowe zadania, to wprowadzanie do pracy, powrót do biura po jego otwarciu, metody rozwoju kariery, zarządzanie wynagrodzeniami w zespołach lub otwieranie nowej placówki.
  • Oracle Connections to interaktywny katalog pracowników i schemat organizacyjny, który wspomaga współpracę oraz zwiększa możliwości integracji i mobilności wewnętrznej, ułatwiając pracownikom kontakt z innymi osobami w organizacji. Pracownicy mogą importować swoje profile LinkedIn, nagrywać wizytówki wideo, wyróżniać swoje unikatowe umiejętności i osiągnięcia oraz wymieniać się opiniami, aby lepiej się poznać i rozwijać swoją sieć kontaktów.
  • Oracle HR Help Desk służy do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, umożliwiające wszystkim pracownikom uzyskiwanie potrzebnych odpowiedzi oraz łatwe śledzenie procesów bez ryzyka, jakie niosą ze sobą wrażliwe dane. Pracownicy mogą wyszukiwać zawartość, bezpiecznie przesyłać zapytania oraz otwierać zgłoszenia serwisowe poprzez różne kanały, takie jak Oracle Digital Assistant, wiadomości SMS, wiadomości e-mail i platformy społecznościowe.
  • Oracle Digital Assistant to bot czatowy, który zapewnia interfejs konwersacyjny pozwalający pracownikom natychmiast uzyskiwać odpowiedzi na pytania oraz z łatwością wykonywać zadania bezpośrednio za pomocą głosu lub tekstu. Zespoły kadr mogą szybko wdrożyć rozwiązanie Oracle Digital Assistant w celu obsługi ponad 90 gotowych transakcji i rozszerzyć rozwiązanie o nowe procesy lub wymagania.

Oracle ME to otwarta platforma, która przenika poprzez wszystkie aplikacje pakietu Oracle Fusion Cloud. Łączy się z systemami także innych firm, działa z wykorzystaniem wielu kanałów, takich jak poczta e-mail, wiadomości SMS, przeglądarka internetowa, narzędzia do współpracy i wideokonferencje. Pracownicy działu kadr i liderzy biznesowi mogą łatwo zarządzać zmianami w ramach Oracle ME w celu dostosowania do zmieniającego się środowiska pracy, bez konieczności korzystania ze wsparcia informatycznego.

To świetna wiadomość, że platformy takie jak Oracle ME wchodzą na rynek i pomagają firmom radzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi zarządzania personelem. Nie możesz rozwiązać problemów, o których nie wiesz. Dlatego ważne jest, aby organizacje pytały swoich pracowników, jak się czują. To pierwszy krok do budowania zaufania wśród pracowników” - powiedział Tim Sackett, prezes HRUTech.com. „Kolejnym krokiem – i prawdopodobnie najważniejszym - jest wykorzystanie tego co mówią ludzie przy podejmowaniu strategicznych decyzji - tak aby czuli się wysłuchani. Każdy pracownik jest indywidualnością i aby utrzymać jego zaangażowanie w organizację, trzeba go właśnie tak traktować.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top