unit4 logoGrupa Robocza do spraw PPK, którą zawiązano 19 listopada 2018, zakończyła sukcesem prace nad ustandaryzowaniem sposobu wymiany danych pomiędzy pracodawcą, a instytucją finansową w czasie obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
W skład Grupy Roboczej wchodzą firmy zamierzające świadczyć usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – instytucje finansowe, agenci transferowi, dostawcy oprogramowania dla HR oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia HR i grono praktyków.

Grupa Robocza PPK postawiła sobie za cel wypracowanie uniwersalnego formatu wymiany danych miedzy pracodawcą, a instytucją finansową świadczącą usługi PPK. Po szeregu spotkań i konsultacji opracowany został dokument, który wieńczy prace grupy i precyzuje standard rekomendowany przez Grupę Roboczą PPK . Dokument został upubliczniony 6 maja 2019 roku. Treść dostępna jest między innymi na stronie poświęconej PPK, prowadzonej przez spółkę Unit4 Polska, producenta oprogramowani TETA HR, inicjatora i członka grupy.

Członkowie grupy zwracają uwagę na zalety wykorzystania takiego standardu wymiany danych:

  • Dzięki takiej standaryzacji rozwiązań, wdrożenie w życie nowych procedur w polskich przedsiębiorstwach będzie przebiegać sprawniej dla wszystkich uczestników procesu obsługi programu PPK.
  • Dokument przygotowany przez Grupę Roboczą jest dostępny dla całego rynku, co oznacza że podmioty nie uczestniczące w pracach grupy mogą wykorzystać przedstawiony format podczas konfiguracji przekazywania informacji w obszarze PPK.


Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z treścią ustalonego standardu wymiany danych.

Źródło: www.unit4.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top