teta unit4 businessW przeciągu ostatnich 30 lat oprogramowanie marki TETA zostało wdrożone u ponad 2 tys. firm i instytucji w Polsce. Oferowany przez Unit4 Polska (partner Oracle na poziomie Gold) system TETA HR od wielu lat utrzymuje się w czołówce na krajowym rynku rozwiązań kadrowo-płacowych. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na oprogramowanie SaaS oferowane w modelu cloud computing, system TETA HR jest już dostępny także w chmurze publicznej Oracle Cloud. Software ten jest więc oferowany klientom w następujących modelach: klasyczny on-premise, hostowany, w modelu outsourcingu oraz w modelu SaaS opartym na chmurze Unit4 Polska lub, na specjalne życzenie klienta, w chmurze Oracle Cloud. Każdy z tych modeli wykorzystuje technologie Oracle.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Wraz z rozwojem nowych technologii dla biznesu, pojawiło się wiele możliwości optymalnego wykorzystania oprogramowania typu ERP. System, który do niedawana dostępny był tylko dla tych organizacji, które mogły sobie pozwolić na stworzenie lokalnej infrastruktury IT, teraz będzie oferowany również w wersji SaaS – czyli w środowisku chmurowym” – komentuje Iwona Tytko, Dyrektor Działu rozwoju i utrzymania oprogramowania TETA. „Klient decydujący się na system ERP w chmurze, wykupuje abonament na korzystanie z rozwiązania IT, które jest w pełni utrzymywane na serwerach dostawcy. Dzięki temu nie musi przeznaczać środków na rozwój zaplecza informatycznego i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników działu IT.


Współpraca z firmą Oracle to kolejny krok w rozwoju oprogramowania marki TETA. Głównym elementem Oracle Cloud wykorzystywanym w tym projekcie jest platforma Oracle Cloud Infrastructure, czyli infrastruktura oferowana jako usługa (IaaS). Firma Unit4 Polska wykorzystuje także usługi Oracle Database-as-a-Service (DaaS). Oracle Cloud Infrastructure (OCI) to ustandaryzowana usługa dostarczająca wysoko wydajne zasoby obliczeniowe, sieciowe oraz pamięć masową w modelu „na życzenie”. OCI jest jedną z najbardziej popularnych usług chmurowych oferowanych obecnie przez Oracle, cenioną zwłaszcza za korzystny stosunek wydajności do ceny.

Na polskim rynku jest wiele aplikacji dostępnych z Oracle Cloud, jednak to system TETA HR jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikację ‘Powered by Oracle Cloud’ – mówi Jakub Madej, Regional Senior Sales Manager ISV & OEM. „Certyfikat ten jest potwierdzeniem dla potencjalnych klientów, że obie strony (Oracle i Partner) w niezwykle rzetelny sposób podeszły do testów i weryfikacji funkcjonowania danego rozwiązania w środowisku Oracle Cloud. To swego rodzaju etykieta najwyższej jakości dla chmurowego rozwiązania. Wartym podkreślenia jest fakt, iż firma Unit4 Polska proces certyfikacji systemu TETA HR poprzedziła wewnętrznym projektem R&D, który wyznaczył kierunki dla dalszego rozwoju ich aplikacji. – dodaje Jakub Madej.


ERP w chmurze jest rozwiązaniem w pełni skalowalnym i elastycznym, co oznacza, że użytkownik może dobrać taki zestaw funkcjonalności, który jest mu aktualnie niezbędny, a wraz z rozwojem organizacji możliwe są rozszerzenia systemu o kolejne, niezbędne funkcjonalności – podsumowuje Iwona Tytko. „Nie trzeba się także martwić o bezpieczeństwo danych wprowadzanych do oprogramowania, ponieważ to dostawca bierze na siebie odpowiedzialność za to, aby system był szczelny. Reasumując: firma, która nie może sobie pozwolić na system w wersji on-premise, powinna postąpić w myśl zasady ‘lepiej używać niż mieć’ i zdecydować się na ERP w chmurze. Im szybciej zostanie podjęta taka decyzja, tym szybciej będą widoczne korzyści z jego posiadania.


Źródło: www.unit4.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top