oracle 120Aby pomóc organizacjom w spełnianiu rosnących oczekiwań kandydatów i pracowników, firma Oracle wprowadziła innowacje wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz inne dodatki do chmury Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud. Najnowsze dodatki pomagają działom kadr przekształcić procesy kadrowe i procesy zarządzania kompetencjami, tak aby szybciej budować silniejsze zespoły oraz zmniejszyć rotację pracowników i zapewnić im lepsze doświadczenia.

 
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Szybko ewoluujące wymagania dzisiejszej gospodarki opartej na kompetencjach sprawiają, że specjaliści ds. kadr muszą przekształcać tradycyjne procesy w celu uzyskania całościowego wglądu w doświadczenia, umiejętności i aspiracje pracowników. Najnowsza wersja Oracle HCM Cloud pozwala spełnić te wymagania dzięki uproszczeniu procesów kadrowych i ulepszeniu obsługi pracowników, tak aby pomóc działom kadrowym sensownie połączyć obowiązki każdego pracownika z ogólnymi celami biznesowymi przedsiębiorstwa.
Wciąż ewoluujące oczekiwania kandydatów i pracowników to jedno z największych wyzwań, którym muszą stawić czoła organizacje. Generuje ono rosnące koszty rekrutacji i coraz większą rotację pracowników — powiedział Chris Leone, wiceprezes Oracle, szef działu rozwoju produktów Oracle HCM Cloud. Oczekiwania te nadal będą się zmieniać tak szybko, że większość przedsiębiorstw nie będzie w stanie za nimi nadążyć. Wymaga to od działów kadr ciągłego dostosowywania się do nowych warunków i wprowadzania innowacji. Poprzez konsekwentne włączanie najnowszych innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji i automatycznego uczenia do chmury Oracle HCM Cloud pomagamy klientom upraszczać skomplikowane procesy i zapewniać pracownikom jak najlepsze doświadczenia.
Oracle HCM Cloud pozwala specjalistom ds. kadr spełniać rosnące wymagania wciąż ewoluującej siły roboczej i środowiska biznesowego poprzez udostępnienie kompleksowej, zaawansowanej platformy obsługującej pracowników w całym cyklu ich pracy. Najnowsze dodatki do oferty Oracle HCM Cloud świadczą o coraz większych staraniach Oracle o to, by praca stała się prostsza, inteligentniejsza i bardziej elastyczna.

Prostsza praca: Sztuczna inteligencja i automatyczne uczenie zapewniają pracownikom prostszą i bardziej intuicyjną obsługę. Nowe funkcje to m.in.:
  • Skalowalne funkcje HR Concierge z asystentami cyfrowymi: Zwiększają zaangażowanie i satysfakcję pracowników, a jednocześnie poprawiają produktywność działu kadr dzięki temu, że pracownicy mogą szybko i łatwo uzyskać odpowiedzi na popularne pytania kadrowe od bota przeszkolonego w zakresie HR.
  • Obsługa dostosowana do urządzeń mobilnych: Wyjątkowy interfejs dostosowany do urządzeń mobilnych zapewnia pracownikom i menedżerom spójne i spersonalizowane doświadczenia niezależnie od lokalizacji (na komputerach biurkowych, tabletach i telefonach komórkowych). Organizacje mogą zarządzać dostępem użytkowników w celu ochrony wrażliwych informacji pracowników — działy kadr mają możliwość ograniczenia dostępu użytkowników do funkcji HCM na podstawie ich lokalizacji.
  • Konfigurowalne listy działań dla procesów związanych z reprezentowanymi pracownikami: Zwiększają produktywność działów kadr poprzez uproszczenie procesów, polityk i procedur za pomocą procesów opartych na regułach, które automatyzują zarządzanie kontraktami dla reprezentowanych pracowników, w tym pracowników należących do związków zawodowych i pracowników objętych układami zbiorowymi.
  • Zintegrowanie rekrutacji z portalem LinkedIn: Nowe integracje z LinkedIn upraszczają poszukiwanie kandydatów, zapewniając rekruterom bezproblemową i wydajną pracę. Nowe integracje obejmują wyszukiwanie automatyczne, wyszukiwanie kandydatów, zalecenia i referencje oraz połączenia z systemami rekruterów.
Inteligentniejsza praca: Zaawansowane narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję pomagają organizacjom w podejmowaniu inteligentniejszych, bardziej strategicznych decyzji biznesowych dzięki zarządzaniu kompetencjami przede wszystkim w oparciu o dane. Nowe funkcje to m.in.:
  • Inteligentne wyszukiwanie najodpowiedniejszych kandydatów: Skrócenie cyklów rekrutacji i zmniejszenie rotacji pracowników; zespoły rekrutacyjne mogą wyjść poza tradycyjne dopasowywanie kandydatów do profili zawodowych i uwzględniać również takie czynniki jak prawdopodobieństwo akceptacji oferty pracy, przewidywana wydajność i oczekiwany czas pracy w firmie.
  • Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem samouczenia z zaawansowanymi mechanizmami HCM Controls: Pomaga zmniejszyć koszty zapewnienia zgodności z przepisami, zapobiegać oszustwom płatniczym i zwiększyć podział obowiązków poprzez wykorzystanie technik automatycznego uczenia do wykrywania anomalii w zakresie dostępu oraz do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony danych.
Bardziej elastyczna praca: Nowe funkcje pomagają pracownikom współpracować ze sobą i rozwijać umiejętności oraz zapewniać pracownikom wyjątkową, spójną kulturę firmy na wszystkich platformach. Są to m.in.:
  • Strategic Workforce Planning (strategiczne planowanie personelu): Proaktywne planowanie i optymalizacja personelu, ocena luk w umiejętnościach, wizualizacja przewidywanego wpływu na liczbę pracowników i koszty oraz tworzenie struktury organizacyjnej pozwalającej reagować na coraz szybsze tempo zmian w biznesie.
  • My Brand (moja marka): Zwiększa zaangażowanie pracowników i pomaga im doskonalić umiejętności oraz budować swoją markę osobistą poprzez usprawnienie współpracy z kolegami i umożliwienie rekomendacji ze strony mentorów.
  • Nowe integracje z portalem LinkedIn: Nowe integracje z portalem LinkedIn pomagają działom kadr zwiększać zaangażowanie i lojalność pracowników poprzez zwiększanie ich umiejętności i wewnętrznej mobilności oraz rozszerzenie możliwości rozwoju kariery.
  • HCM Experience Design Studio: Zwiększa zadowolenie pracowników i produktywność działu kadr, zapewniając pracownikom doświadczenia spójne z kulturą firmy i umożliwiając działom kadr konfigurowanie, personalizację i uproszczenie procesów kadrowych bez pomocy działu informatycznego.
Autor: Patryk Jaworski, ERP-VIEW.PL

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top