MASPEX szkoli się z mHR

bpscGrupa Maspex Wadowice, jedna z największych firm spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej, grupująca kilkadziesiąt rozpoznawalnych marek, zdecydowała się na optymalizację procesów szkoleniowych w oparciu o system mHR. Docelowo z oprogramowania BPSC SA korzystać będzie 1400 pracowników.W pierwszym etapie z systemu mHR będzie korzystać dział HR, który odpowiada za organizację i zarządzaniem całym procesem szkoleń w Grupie Maspex. W kolejnym etapie planowane jest udostępnienie systemu również managerom.

Przy wsparciu ekspertów BPSC opracowany został katalog szkoleń organizacji oraz baza dostawców usług szkoleniowych i hotelowych. W systemie zagregowane są informacje o pracownikach dotyczące zrealizowanych już wcześniej szkoleń, jak również tych bieżących.

Pełne uruchomienie platformy mHR umożliwi automatyczny przegląd szkoleń i dobór osób do stanowisk na podstawie jego wyników. Mapa szkoleń organizacji, stworzona w oparciu o profile szkoleniowe, stanowić będzie wsparcie procesu diagnozy potrzeb szkoleniowych pracowników Grupy Maspex. Umożliwi również optymalne zarządzanie procesem zarządzania szkoleniami począwszy od określenia potrzeb, definiowania budżetu poprzez realizację i ocenę efektywności procesu.

Menadżerowie Grupy Maspex będą mieli dostęp do analiz i raportów z obszaru zarządzania szkoleniami, co ułatwi m.in. planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju i zbudowanie kadry rezerwowej.
System mHR, poprzez odpowiednią konfigurację słowników otwartych, definicję ról i uprawnień, daje możliwość modelowania procesów zarządzania szkoleniami i rozwojem pracowników zgodnie z potrzebami klienta. Udzielenie określonym pracownikom dostępu do wybranych funkcjonalności mHR skróci czas komunikacji informacji o zakresie zadań i wymaganiach stanowiska pracy w zakresie kwalifikacji, kompetencji i planowanych działaniach rozwojowych – tłumaczy Anna Węgrzyn odpowiedzialna za rozwój systemu mHR w BPSC SA.
Grupa Maspex Wadowice jest jedną z największych firm w Europie Środkowo - Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. Firma jest zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, w Czechach, na Słowacji, czołowym producentem na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i na Litwie. Jest również wiodącym producentem produktów instant (kawa cappuccino, kakao, zabielacze w proszku do kawy, herbatki rozpuszczalne) w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Maspex Wadowice to także lider na rynku makaronów w Polsce oraz ich wiodący producent w Rumunii.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top