itintegro czerwiec 2018 erp view

Wprowadzony w ubiegłym roku na rynek Macrologic Merit, pierwszy polski system ERP wspomagający procesowy model zarządzania biznesem, został rozbudowany o kolejne funkcjonalności. Jest to efekt zarówno ciągłego rozwoju rynku nowoczesnych narzędzi IT, jak i doświadczeń firmy ze współpracy klientami, ale także zmian w prawie i gospodarce.

REKLAMA:
raport erp 2017 kliknij pobierz
 
 
System został zaktualizowany zarówno w części bazowej, wspólnej dla wszystkich obszarów jego działania, jak i w zakresie określonych procesów z zakresu finansów, personelu, obsługi sprzedaży i zakupów czy obsługi magazynu i produkcji.
Nie tylko dbamy o to, aby nasze produkty były zawsze dostosowane do zmian prawnych, ale także na bieżąco analizujemy trendy rynkowe, by implementować najciekawsze i najnowsze rozwiązania w naszych produktach. W szczególny sposób realizujemy to w systemie Macrologic Merit, opracowanym właśnie jako polska odpowiedź na coraz bardziej popularną na świecie nowość w zarządzaniu — skoncentrowanie na procesach biznesowych. W blisko rok po premierze produktu, na bazie rozmów z klientami dostrzegliśmy potrzebę wprowadzenia do Macrologic Merit zmian i nowych funkcjonalności, które pozwolą mu pozostawać nowoczesnym rozwiązaniem w swojej klasie — tłumaczy Renata Łukasik, członek zarządu i dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic SA.
W najnowszej wersji Macrologic Merit interfejs programistyczny aplikacji został wzbogacony o usługi sieciowe. Umożliwia to wymianę danych pomiędzy systemem Macrologic Merit i zewnętrznymi aplikacjami, a tym samym ułatwi jego użytkownikom współdzielenie danych ewidencjonowanych w systemie ERP z innymi systemami wykorzystującymi podobny zestaw danych. Poprzez usługi sieciowe można również zapisywać w Macrologic Merit dane pochodzące z innych systemów.

W ramach zarządzania projektem można będzie przeglądać dokumenty i dane powiązane z poszczególnymi projektami, a w zakresie obsługi procesów wprowadzono szereg usprawnień. Warto tu wymienić dodanie obsługi nowego parametru umożliwiającego dostęp do wielu załączników, które pojawiły się w procesie bądź pozwalającego wysyłać zestawy załączników.

W kontekście aktualizacji dotyczących poszczególnych obszarów biznesowych w najnowszej wersji Macrologic Merit opracowane zostały zmiany w zakresie obsługi sprzedaży i zakupów — wprowadzono np. zlecenia fakturowania, aby spełnić wymogi kontroli skarbowej. Dodana została także możliwość parametryzacji dokładności ceny sprzedaży oraz dokładności ceny zakupu. Wśród nowości pojawiły się również nowe funkcje dla e-fakturowania, możliwość anulowania dokumentów sprzedaży i zakupu czy dodawania dodatkowych formuł walidacji i kontroli akceptacji dla dokumentów lub zamówień. Aktualizacją objęte zostały także moduły obsługi magazynu oraz produkcji.

W odniesieniu do procesów związanych z zarządzaniem zasobami w Macrologi Merit dodany został obszar roboczy Zasoby, w którym można rejestrować i przeglądać dane związane z użytkowaniem pojazdów i numerów kart SIM. Udostępniono różnorodne analizy dotyczące zużycia zasobów, co pozwoli wykorzystać dane z tych analiz do zarządzania zużyciem ponadnormatywnym. W ramach modułu Personel wprowadzono możliwość łatwego dodawania premii przez przełożonych bez angażowania działu personalnego.

Źródło: www.macrologic.pl

PODOBNE


loading...