Czego można oczekiwać od rozwiązań ERP przygotowanych na wyzwania przyszłości?
logo proalpha 2018O czym warto pamiętać, korzystając z rozwiązań ERP w kontekście przyszłych wyzwań? Wszystkie branże doświadczyły negatywnych skutków pandemii koronawirusa, konfliktu na Ukrainie oraz kryzysu energetycznego, które wpłynęły zarówno na codzienne operacje biznesowe, jak i na decyzje strategiczne. Jakie nowe wyzwania pojawią się w przyszłości dla systemów ERP? Odpowiedzi na te pytania udziela profesor Norbert Gronau, kierownik katedry nauk informatycznych w zakresie gospodarki, procesów i systemów na Uniwersytecie Poczdamskim.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
W jaki sposób aktualne kryzysy wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstw (branży produkcyjnej)?

Aktualne kryzysy zwróciły uwagę przedsiębiorstw na zasadnicze wymagania, które już od dłuższego czasu są analizowane przez naukowców i praktyków.
  • Pandemia podkreśliła przede wszystkim znaczenie cyfryzacji i nowych modeli zatrudnienia, obejmujących tzw. Home Office. Większość systemów ERP już wcześniej realizowała te wymagania. Stosunkowo niewielkie wykorzystanie tych możliwości podyktowane było dotychczas obawą o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.
  • Natomiast poprzez kryzys energetyczny postawione zostały nowe wymagania funkcjonalne, które w pierwszej linii skierowane są do dostawców systemów ERP. Przykładem jest rosnące znaczenie przyporządkowywania kosztów energii do świadczeń i procesów.

Jednak niezależnie od szczegółowych specyfikacji, aby spełnić oczekiwania klientów, systemy ERP muszą stać się bardziej elastyczne i w większym stopniu dostosowane do zmieniających się warunków. Tylko w ten sposób przedsiębiorstwa będą mogły lepiej przygotowywać się do aktualnych i przyszłych wyzwań, aby np. dopasować procesy, łańcuchy logistyczne i lokalizacje linii produkcyjnych i magazynów do zmieniającej się sytuacji.

Musi to oczywiście współgrać z funkcjonalnościami oferowanymi przez systemy ERP. Oznacza to, że przedsiębiorstwa są zainteresowane rozwiązaniami funkcjonalnymi dostosowanymi do ich branży. Poza tym coraz większe znaczenie przypisywane jest elastyczności technologii – czy to w ramach hostingu oprogramowania, struktury modułowej, czy też przy indywidualnych modyfikacjach i wydajności.

Jakie świadczenia systemy ERP będą musiały oferować w przyszłości?

Regulacje prawne ustanawiane przez ustawodawcę będą stale zaostrzane. Jednym z nowych wymogów jest przykładowo konieczność raportowania całkowitego łańcucha dostaw. W przyszłości możemy się także spodziewać wprowadzenia obowiązku skrupulatnej dokumentacji emisji dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa. Te zmieniające się regulacje muszą znaleźć odzwierciedlenie również w stosowanych systemach ERP, dlatego wybór odpowiedniego oprogramowania powinien być dobrze przemyślany.

Już dziś blisko 60 procent przedsiębiorstw przy wyborze kieruje się radą ekspertów, aby przy podejmowaniu decyzji żaden istotny aspekt nie został pominięty. Ważną rolę odgrywa przy tym staranne rozważenie różnorodnych celów, które stawiają sobie przedsiębiorstwa. Tylko wtedy, gdy są one jasno sformułowane, możliwe jest znalezienie kompromisu, ponieważ żaden system ERP nie jest w stanie stuprocentowo spełnić wszystkich oczekiwań. Ponadto wszyscy pracownicy wraz z kadrą kierowniczą muszą zdawać sobie z tego sprawę, że wdrożenie nowego systemu ERP będzie się wiązało z modyfikacją istniejących procesów. Z tego względu wybór konkretnego oprogramowania powinien przebiegać wielowymiarowo, aby mógł zapewnić przedsiębiorstwu jak najwięcej korzyści.

Jakie trendy przyniesie rok 2023?

W produkcji spodziewane są różnorodne trendy, zarówno w kwestiach fachowych, jak i w sferze technologicznej. Wiele z nich zostało podyktowanych przez kryzysy, których doświadczaliśmy w ostatnich latach, w szczególności przez zaistniałe problemy logistyczne. Dlatego priorytetem dla przedsiębiorstw będzie teraz zabezpieczenie swoich łańcuchów dostaw. Ponadto przedsiębiorstwa będą chciały korzystać z możliwości dokładnego prześledzenia zużycia energii w zakładzie oraz przypisania odpowiedniego zużycia do każdego produktu. W efekcie w wielu systemach ERP konieczne będzie wprowadzanie zmian i rozszerzeń w zakresie konkretnych funkcjonalności.

Kolejnym prominentnym tematem 2023 roku będzie sztuczna inteligencja (SI). Przemysłowy Internet rzeczy (ang. IIoT) zaopatruje przedsiębiorstwa w coraz większe ilości danych z coraz liczniejszych źródeł i umożliwia coraz obszerniejsze analizy. Również sprzęt komputerowy i dostępne algorytmy są stale ulepszane. Dzięki temu w przyszłości procesy produkcyjne będą mogły być optymalizowane za pomocą sztucznej inteligencji.

Odporność na zmiany również stanie się centralnym tematem dla wielu branż przemysłowych. Istotna jest przy tym odpowiedź na pytanie, jak najlepiej przygotować procesy produkcyjne z uwzględnieniem ograniczonych środków (finansowych) oraz przerwanych łańcuchów dostaw. Kluczem może tu być swego rodzaju odrodzenie planowania produkcji.

Ostatnim, choć równie ważnym aspektem będzie stałe aktualizowanie systemów ERP. Tylko regularne aktualizacje udostępniane przez producenta ERP pozwolą przedsiębiorstwom na wykorzystywanie innowacji zawartych w nowych funkcjonalnościach i spełnianie wymogów narzucanych przez regulacje prawne.

Źródło: www.proalpha.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top