Jak planować sieć dystrybucji?
sentelogo 120Sieć dystrybucji to zbiór różnych podmiotów, przedsiębiorstw, wspólnie realizujących dostawy zamówienia do końcowego odbiorcy. Znalezienie właściwych proporcji między czasem, który potrzebny jest na transport, a tym, który potrzebujesz na magazynowanie, to kluczowe działanie w planowaniu sieci dystrybucji. Chodzi w nim o to, żeby towar dotarł do odbiorcy jak najszybciej i bez żadnych trudności.

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Patrząc z punktu widzenia strategii firmy, każda zmiana w strukturze sieci ma znaczenie i wpływa na pozostałe obszary organizacji, takie jak marketing. Jeżeli popełnisz błąd w trakcie planowania, możesz narazić firmę na różne problemy, które wynikają ze słabej kontroli dystrybucji i ze złego funkcjonowania łańcucha dostaw. Dlatego też powstało wiele narzędzi IT, które wspierają przedsiębiorstwo w planowaniu, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności procesów firmowych.

Planowanie sieci dystrybucji

Zaplanowanie sieci dystrybucji to czasochłonny proces, który może potrwać parę lat. O efektywności łańcucha dostaw decyduje dostawa dopasowana do potrzeb konsumentów. Zespół projektujący sieć powinien wykonać to zadanie w sposób skrupulatny, zwracając uwagę na każdy szczegół, nawet jeśli wydaje się nieistotny. Bez tego można doprowadzić do błędów, które mogą spowodować ogromne straty. Z kolei naprawienie ich będzie wymagało, aby zaplanować i wdrożyć sieć od nowa. Jak więc powinno wyglądać planowanie sieci dystrybucji? Warto pamiętać o poniższych elementach.

Zbierz dane o obecnym stanie sieci dystrybucji

Na początku skup się na tym, aby uzyskać oraz uporządkować dane o tym, jak obecnie działa w firmie sieć dystrybucji. Poszukaj także informacji z historycznych okresów organizacji. Pomocna może być analiza, którą łatwo dokonać, korzystając z narzędzi Business Intelligence, takich jak Tableau. Łatwiej będzie Ci rzetelnie ocenić sytuację, a także wyciągnąć właściwe wnioski.

Zdefiniuj wymagania dla sieci dystrybucji

Mając dane z pierwszego etapu procesu, zastanów się nad tym, czego oczekujesz od sieci dystrybucji i jej obsługi. Należy brać pod uwagę wszystkie możliwe punkty widzenia: firmy, sklepu, klienta, centrum dystrybucji.

Ustal strategię realizowania zamówień

Po zdefiniowaniu wymagań dla sieci dystrybucji przychodzi kolej na ustalenie strategii dotyczącej realizowania zamówień. Należy pamiętać, że musi być opłacalna dla organizacji, ale jednocześnie powinna spełniać wymagania każdego z odbiorców (sklepu, klienta). Warto brać pod uwagę rozwój sieci dystrybucji w przyszłości.

Optymalizacja strategii

Optymalizacja strategiczna pozwala ustalić strukturę sieci dystrybucji. Przekłada się to na inne działania firmy, na przykład decyzje związane z marketingiem. Wiele czynników ma wpływ na optymalizację, np. rodzaj lub liczba centrów logistycznych. Bardzo popularną metodą projektowania sieci dystrybucji jest sposób optymalizacyjny. To budowa modelu matematycznego dla danego problemu związanego z planowaniem, która prowadzi do rozwiązania go za pomocą narzędzi optymalizacyjnych. Umożliwia wyznaczanie liczb oraz lokalizacji punktów w sieci dystrybucji, jak i planowanie tras przewozowych. Pomaga w zmniejszeniu kosztów magazynowania, czasu i kosztów transportu.

Wykorzystanie metod DRP i DRP II w budowaniu sieci dystrybucji

DRP jest podstawową metodą planowania potrzeb na wszystkich poziomach sieci dystrybucyjnej i planowania transportu. Jej podstawę stanowi prognoza sprzedaży w danej jednostce organizacyjnej, np. w sklepie lub centrum dystrybucyjnym. DRP II stanowi rozwinięcie pierwszej metody. Umożliwia uwzględnianie zasobów potrzebnych do dystrybucji, takich jak np. siła robocza, środki transportu. Oba modele można wykorzystać do budowy sieci dystrybucyjnej poprzez system ERP. To rozwiązanie wspiera je przez m.in. przechowywanie wszystkich informacji potrzebnych do określenia, kiedy złożyć zamówienie na towar u dostawcy, by doręczono go przed wyczerpaniem się zapasów w magazynie.

Zarówno DRP jak i DRP II warte są stosowania przy wsparciu oprogramowaniem ERP, ponieważ ułatwia ono planowanie zasobów dystrybucji w precyzyjny sposób. Obie metody usprawniają obsługę klienta i przyczyniają się do zmniejszenia kosztów transportu. Ryzyko wyczerpania zapasów przed dostawą zostaje zminimalizowane, a automatyzacja procesów eliminuje błędy – w efekcie firma oszczędza.

Podsumowanie

Planowanie sieci dystrybucji jest niełatwym zadaniem, które wymaga zaangażowania, czasu oraz zasobów. Praca nad optymalnym rozwiązaniem może zająć wiele miesięcy. Nie zawsze przynosi takie efekty, jakich możesz oczekiwać. Jeżeli jednak dopilnujesz, aby wszyscy pracownicy w grupie projektowej byli stuprocentowo zaangażowani i upewnisz się, że w trakcie wdrażania nie powstały żadne błędy, Twoja organizacja będzie mogła szczycić się dobrze zbudowaną strategią.

Źródło: www.sente.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top