logo proalpha 2018Menadżerowie zakładów wytwórczych na całym świecie zastanawiają się na ile realne jest znalezienie i wdrożenie systemu ERP, który pozwoliłby na planowanie i harmonogramowanie produkcji w sposób zaawansowany. Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe, a nasza inwestycja może bardzo szybko się zwrócić, a następnie zacząć generować zysk poprze uszczelnienie procesu planowania i rozliczania produkcji.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Większość rozwiązań ERP dostępnych na naszym rynku posiada możliwość planowania i harmonogramowania produkcji, która niestety opiera się o błędne założenie nieskończonych mocy przerobowych naszego przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć sukces, musimy dążyć do układania planów produkcyjnych w oparciu o bieżące zapotrzebowanie i możliwości. Potrzebny jest system informatyczny, który pozwoli również na rzetelne przekazywanie informacji o terminie realizacji zamówień. Cel ten zrealizujemy wdrażając oprogramowanie ERP, które posiada algorytmy planowania i harmonogramowania produkcji oparte o skończone, definiowalne moce przerobowe. Algorytm będzie brał pod uwagę:
  • Obciążenie stanowisk produkcyjnych.
  • Dostępność materiałów i terminy dostaw.
  • Dostępność zasobów ludzkich, maszyn i narzędzi.
Zaawansowanie planowanie w oparciu o algorytm ograniczonych mocy przerobowych

Oprogramowanie ERP, które pozwala na planowanie produkcji z uwzględnieniem skończonych zdolności produkcyjnych musi pozwalać na określanie dla każdego zasoby z osobna jego czasów dostępności (łącznie z serwisem i awariami), informacje o zmianach pracowniczych, sposobów tworzenia kolejki zleceń, oraz sposobów wyboru zasobu, jeżeli więcej niż jeden zasób może wykonywać to samo zadanie.

Innym istotnym czynnikiem są informacje o produkowanych i skupowanych wyrobach, półproduktach, materiałach i sprzęcie. Wszystkie te obiekty powinny posiadać dokładne informacje, które muszą łączyć się, aby stworzyć strukturę materiałową dla wyrobów (BOM) oraz w listę operacji, które niezbędne są do ich wykonania (tzw. musztra produktowa).

Ważnymi elementami są czasy technologiczne, które stanowią informację o tym, które operacje mogą odbywać się w tym samym czasie, oraz macierz przezbrojeń i moduł definiowania zasobów wymaganych do przeprowadzenia danej operacji. Znaczna część systemów ERP z modułami produkcyjnymi nie posiada takich rozwiązań, co sprawia, że wiele firm wytwórczych nie jest w stanie rzetelnie planować produkcji i realizować zleceń w sposób optymalny.


Moduł APS w proALPHA ERP przejmuje i porządkuje takie obszary jak:
  • planowanie produkcji
  • harmonogramowanie produkcji
  • rozliczanie produkcji
  • organizacja procesu produkcyjnego
  • planowanie zasobów przedsiębiorstwa
  • zarządzanie zmianą w planie produkcji
System proALPHA ERP umożliwa sprawne zarządzanie zmianami w planach produkcji, dzięki temu przedsiębiorstwa osiągają wyższą wydajność procesów, a to z kolei wpływa na lepszą obsługę klienta, redukcję zapasów i dokładniejsze planowanie terminów dostaw. Zatem „Czy zaawansowane planowanie produkcji w systemie ERP jest możliwe?” – proALPHA odpowiada, że TAK!

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top