BPSC informatyzuje oddziały ENION SA

ERP - Impuls BPSC
BPSC rozpoczęło wdrożenie w oddziale w Bielsko – Białej oraz Krakowie. Obecnie system ERP - Impuls BPSC funkcjonuje już w oddziale będzińskim i częstochowskim. Impuls BPSC stanie się podstawowym ogniwem spójnego systemu mającego za zadanie rejestrację i analizę procesów gospodarczych zachodzących w całym przedsiębiorstwie.


Nastąpić ma pełna integracja danych z poszczególnych oddziałów w centrali firmy, co umożliwi kompleksowe analizowanie obszarów takich jak finanse, środki trwałe, kadry-płace, gospodarka materiałowa, transport, eksploatacja i remonty. Wdrożony system ułatwi planowanie i rozliczanie kosztów wszelkich remontów i inwestycji - z uwzględnieniem kosztów robocizny, materiałów, transportu, sprzętu. BPSC dostarczy do ENION około 800 licencji systemu. Uruchomienie produkcyjne systemu przewidziane jest na 1 stycznia 2006 r.

Źródło: www.bpsc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top