SAP ERP w Aquanecie

BCC podpisało kontrakt na dostawę i wdrożenie systemu SAP ERP w Aquanet SA - jednej z największych firm wodociągowych w Polsce. Rozpoczęty w połowie lipca projekt obejmuje dostawę licencji oraz wdrożenie rozwiązania SAP w zakresie finansów, kontrolingu i gospodarki materiałowej. System ERP zostanie zintegrowany z innymi aplikacjami Aquanetu – m.in. z Lotus Notes i systemem planowania transportu. Start produktywny SAP ERP zaplanowany jest na styczeń 2009 r.

{MosModule module=ERP2_Dzial}
Celem projektu jest m.in. stworzenie warunków do optymalizacji kosztów działalności Aquanetu. Michał Fornal, Dyrektor Departamentu Finansowo-Księgowego Aquanetu, powiedział: „Dzięki nowemu systemowi wspierającemu zarządzanie będziemy mogli lepiej realizować naszą misję, którą jest dostarczanie klientom wysokiej jakości wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków po jak najniższych kosztach. Wybraliśmy ofertę dostawcy o dużym doświadczeniu w złożonych projektach informatycznych, co w naszej ocenie gwarantuje sukces tego strategicznego dla nas przedsięwzięcia”.

Decyzja Aquanetu o wdrożeniu SAP udowadnia, że polskie organizacje sektora publicznego są gotowe na przyjęcie najlepszych rozwiązań IT, dotychczas wykorzystywanych głównie w firmach komercyjnych. Czujemy się dumni, że zostaliśmy wybrani jako partner wdrożeniowy przez firmę o wyjątkowym znaczeniu dla regionu, z którego wywodzi się BCC – mówi Bartłomiej Buszczak, Prezes Zarządu BCC.

AQUANET S.A. jest trzecią co do wielkości obrotów firmą wodociągową w Polsce. Prowadzi działalność na terenie miasta Poznania oraz 10 przyległych gmin i obsługuje ponad 755 tysięcy Klientów.

Źródło: www.bcc.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top