"Wróbel" wdroży system ERP w prywatnej chmurze

T-Systems,wdroży rozwiązania w chmurze prywatnej dla Mirosław Wróbel Sp. z o.o. – autoryzowanego dealera marki Mercedes Benz. Dzięki współpracy z T-Systems, największa sieć dealerska funkcjonująca na Dolnym Śląsku uzyska dostęp m.in. do działającego w chmurze systemu ERP klasy DMS oraz usług z zakresu VoIP over cloud. Wspólną siecią teleinformatyczną zostaną objęte wszystkie oddziały firmy w kilku miastach, co zoptymalizuje pracę całej sieci dealerskiej. Kontrakt został zawarty na 4 lata.
Dzięki przeniesieniu infrastruktury IT firmy do chmury prywatnej, pracownicy spółki Mirosław Wróbel zyskają dostęp do usług, oprogramowania i przestrzeni dyskowej znajdującej się na serwerach w nowopowstałym data center T-Systems Polska w Katowicach. Użytkownicy będą mieli możliwość zdalnego korzystania z systemu ERP, platformy telekomunikacyjnej Voice over IP oraz sieci WiFi. Szeroki zakres usług teleinformatycznych obejmie siedem oddziałów firmy: we Wrocławiu, Pietrzykowicach, Opolu, Jeleniej Górze i Lubinie. Spółka T-Systems będzie również odpowiedzialna za politykę backupów Klienta.

Cloud computing będzie najszybciej rozwijającą się technologią na rynku usług IT w Europie. T-Systems jest pionierem cloud computingu – firma oferuje usługi w chmurze od 2005 r., wiele lat zanim technologia ta stała się wiodącym tematem w branży. Zdaniem analityków IDC, spółka jest liderem w zakresie dostarczania usług w modelu chmury prywatnej w Europie, a cloud computing stanowi niezwykle ważny element w inteligentnych rozwiązaniach sieciowych dla sektorów: energetycznego, motoryzacyjnego oraz zdrowotnego.
Rozwiązania wdrażane u największego dolnośląskiego dealera marki Mercedes-Benz to ważny projekt realizowany na polskim rynku. Pokazuje, że krajowe firmy podążają już za światowymi trendami technologicznymi. Zastosowane rozwiązania optymalizują koszty, zapewniając jednocześnie wysoką efektywność pracy i ułatwiając przepływ informacji między pracownikami. Co ważne, przenosząc zasoby do chmury obliczeniowej, T-Systems gwarantuje ciągłość i niezawodność działania systemów, ponosząc pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych danych - mówi Alexander Bartz, Prezes Zarządu T-Systems Polska.
Pełne wdrożenie w Mirosław Wróbel Sp. z o.o. zostało zaplanowane na połowę października 2012 r. Od tego momentu T-Systems będzie również zarządzać usługami oraz prowadzić 24-godzinny monitoring systemów przez 48 miesięcy.
Nasza strategia stawia na dynamiczny rozwój zarówno poprzez poprawę wyników obecnej działalności, jak i jej rozszerzanie o kolejne jednostki biznesowe, dlatego potrzebujemy kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań IT - mówi Michał Łuczak, prezes spółki Mirosław Wróbel. Dotychczasowy model i stan infrastruktury IT znacząco ograniczały nasz rozwój. Wspólnie z własną firmą doradczą opracowaliśmy model architektury korporacyjnej IT obejmujący procesy biznesowe, dane, oprogramowanie i infrastrukturę tak, aby najlepiej oddać model naszej firmy jako systemu wzajemnie zależnych od siebie komponentów.
Kompleksowe wdrożenie zaprojektowanych w spółce Mirosław Wróbel rozwiązań powierzono T-Systems Polska. Firma posiada 7-letnie doświadczenie w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych w modelu cloud – nazywane „Cloud 7.0”. Aktualnie z rozwiązań T-Systems w chmurze korzysta już ponad 100 największych firm na całym świecie. Grupa odpowiadała za przeniesienie do chmury m.in. całego system bilingowego Deutsche Telekom, danych zawartych na 8 tys. serwerów firmy paliwowej Shell, a w kwietniu podpisała kontrakt z British American Tobacco wart 160 mln EUR, na mocy którego lider rynku tytoniowego będzie m.in. korzystał z oprogramowania biznesowego w chmurze.

Źródło: T-Systems Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top