Zarządzanie jakością w najlepszym wydaniu - certyfikat ISO 9001 potwierdza kompetencje Grupy SER w zakresie tworzenia oprogramowania. Po audycie przeprowadzonym przez TÜV Rheinland firma SER Software Technology GmbH uzyskała certyfikat zgodności z normą ISO 9001:2015 w zakresie rozwoju oprogramowania. ISO 9001 jest najważniejszym międzynarodowym standardem zarządzania jakością. Certyfikat systemu zarządzania jest uważany za gwarancję wysokiej jakości, standardów i bezpieczeństwa w tworzeniu oprogramowania.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
SER Software Technology GmbH w Bonn jest spółką zależną od SER Group, odpowiedzialną za rozwój oprogramowania. Tworzy Doxis4, platformę technologiczną oraz rozwiązania programowe dla ECM, BPM oraz usług współpracy i usług kognitywnych. W rozwój produktów w grupie SER jest zaangażowanych ponad 100 pracowników.

Struktura Doxis4 Quality Management zgodna z ISO

SER Software Technology wykorzystuje własny pakiet rozwiązań zarządzania jakością: Doxis4 Quality Management. W ten sposób dokumentuje cały proces tworzenia i modyfikacji instrukcji zarządzania jakością. Wszystkie dokumenty QM (instrukcja, opisy procesów, instrukcje pracy, formularze itp.), a także odpowiednie dokumenty pomocnicze są zarządzane centralnie z możliwością kontroli wersji. Oznacza to, że w każdej chwili można sprawdzić, kto i kiedy utworzył, zredagował, wprowadził lub wycofał dokumenty. Pakiet rozwiązań zarządzania jakością Doxis4 ma strukturę zgodną z ISO, dzięki czemu może być przez nie certyfikowany.

Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że rozwój oprogramowania w Grupie SER w znakomitym stopniu spełnia międzynarodowe wymagania jakości i został dodany do listy „Certyfikatów Doxis4” dla klientów Grupy SER.

Wysoka satysfakcja klienta dzięki aktywnemu zarządzaniu jakością

Certyfikat ISO 9001 podkreśla wagę jaką SER Software Technology GmbH przywiązuje do zarządzania jakością w rozwoju rozwiązania ECM, jakim jest Doxis4. Zadowolenie klienta jest najwyższym priorytetem firmy.

Od samego początku naszym celem nie była tylko formalna zgodność z ISO 9001:2015 jako najważniejszym standardem w zarządzaniu jakością, ale też aktywna praktyka i tym samym ciągłe doskonalenie - wyjaśnia Klaus Eulenbach, Dyrektor Zarządzający w SER Software Technology GmbH.


Zapewnienie i ciągłe zwiększanie zadowolenia klientów jest jedną z naszych nadrzędnych zasad. Spełniamy wymagania jakościowe naszych klientów i partnerów oraz wymogi ustawowe poprzez konsekwentne planowanie, kontrolowanie i monitorowanie działań związanych z jakością rozwoju oprogramowania. Widzimy naszą firmę jako dostawcę premium, który gwarantuje produkty najlepszej jakości. Fakt, że otrzymaliśmy ten certyfikat, świadczy o tym, że skutecznie sprostaliśmy wymaganiom, które sobie stawiamy” dodaje Eulenbach.


Certyfikat ISO 9001 jest ważny przez trzy lata i będzie weryfikowany poprzez regularne audyty monitorujące procesy i jakość. Oznacza to, że klienci SER Group na całym świecie mogą polegać na niezmiennie wysokiej jakości rozwiązania Doxis4.

Doxis4 zapewnia firmom wszechstronne i przyjazne użytkownikowi oprogramowanie do digitalizacji wszystkich obszarów ich działalności. Może zharmonizować zmienne i znormalizowane procesy, skalować aplikacje, użytkowników i zakres, usuwać problemy systemowe i bariery językowe oraz zapewniać płynną obsługę.

Źródło: www.ser-solutions.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top