Mimo zdefiniowanych polityk bezpieczeństwa 8 na 10 firm niepokoi się o przestrzeganie przepisów przez ich pracowników, a 4 na 10 przedsiębiorstw uważa, że wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem w chmurze i reagowanie na nie należy do czołowych wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

 
REKLAMA:
parnerzy raport erp 2018
 
 
Firmy Oracle i KPMG LLP przeprowadziły niedawno globalne badanie z udziałem 450 specjalistów ds. informatycznych. Jego wyniki dowodzą, że przedsiębiorstwa mają trudności z ochroną swoich danych przed rosnącą liczbą naruszeń bezpieczeństwa. Raport z badania Oracle i KPMG na temat zagrożeń w chmurze na rok 2018 dowodzi, że 90% specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji klasyfikuje ponad połowę danych ich firm w chmurze jako dane wrażliwe. Co więcej, 97% dysponuje zdefiniowanymi regułami na potrzeby chmury, zdecydowana większość (82%) niepokoi się jednak o to, czy pracownicy ich przestrzegają.

Dla przedsiębiorstw przechowujących dane wrażliwe w chmurze kluczem do ich monitorowania i ochrony jest zoptymalizowana strategia bezpieczeństwa. 40% respondentów stwierdziło wręcz, że wykrywanie incydentów związanych z bezpieczeństwem w chmurze i reagowanie na nie należy obecnie do ich najważniejszych wyzwań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W ramach starań ukierunkowanych na sprostanie temu wyzwaniu 4 na 10 firm zatrudniły wyspecjalizowanych architektów zabezpieczeń w chmurze, a 84% stawia na szerzej zakrojoną automatyzację, aby skutecznie chronić się przed wyrafinowanymi atakami.
W miarę jak przedsiębiorstwa przenoszą coraz większą część swoich systemów do chmury, tradycyjne zabezpieczenia nie są w stanie dotrzymać kroku szybkiemu wzrostowi liczby użytkowników i aplikacji, a także ilości danych i wielkości infrastruktury” — powiedział Akshay Bhargava, wiceprezes Oracle, szef działu chmury (Cloud Business Group). „Przy wprowadzaniu kolejnych usług chmurowych autonomiczne zabezpieczenia mają newralgiczne znaczenie, ponieważ pozwalają łatwo wdrażać i kontrolować zintegrowane reguły obejmujące środowiska hybrydowe i chmury. Wykorzystując automatyczne uczenie, sztuczną inteligencję i narzędzia do koordynacji, przedsiębiorstwa mogą szybciej wykrywać zagrożenia i na nie reagować oraz chronić swoje zasoby.
Współczesne tempo wprowadzania innowacji i zmian w strategiach biznesowych sprawia, że niezbędne są elastyczne, ekonomiczne rozwiązania oparte na chmurze” — powiedział Tony Buffomante, szef działu usług w zakresie cyberbezpieczeństwa w KPMG LLP. „Na usługi chmurowe przechodzi coraz więcej firm, dlatego tak ważne jest, aby ich cele w zakresie działalności biznesowej i bezpieczeństwa były ze sobą zgrane. Przedsiębiorstwa muszą też same zadbać o rygorystyczne mechanizmy kontrolne, nie ograniczając się jedynie do cyberzabezpieczeń oferowanych przez dostawcę chmury.
Źródło: www.oracle.com/pl

PODOBNE


loading...
MAGAZYNIT.PL
KRAJ
ERP
BUSINESS INTELLIGENCE

MAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.