Big Data to ogromne zbiory różnorodnych i zmiennych danych, których analiza może przynieść przedsiębiorstwu wartość dodaną w postaci nowej wiedzy. Większość definicji zawiera koncepcję, tzw. trzech V, według której Big Data spełnia trzy warunki. Pierwszy to „Volume”, czyli ilość, która często określona jest w zakresie od terabajtów po petabajty. Drugi warunek to „Variety”, czyli różnorodność informacji, które pochodzącą z wielu źródeł i formatów.

REKLAMA:
parnerzy raport erp 2018
 
 
Mogą to być na przykład interakcje w mediach społecznościowych, transakcje e-commerce i wiele innych. Trzecim warunkiem jest „Velocity”, który określa szybkość ich gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i analizowania. Pomimo wszechobecnego szumu wokół Big Data, wiele firm wciąż ma problem z zarządzaniem swoimi bazami danych. W jaki sposób organizacja może usprawnić ten proces?
 
Wykorzystanie nowych technologii

Zarządzanie dużymi zbiorami danych może okazać się sporym problemem, którego nie można rozwiązać za pomocą tradycyjnych baz danych. Dzieje się tak w momencie, kiedy istniejące bazy lub aplikacje nie są w stanie wesprzeć nagłego wzrostu objętości, różnorodności lub prędkości przechwytywanych informacji. Nieprawidłowe rozwiązanie problemów może skutkować eskalacją kosztów, a także zmniejszeniem produktywności i konkurencyjności. Z drugiej strony rozsądna strategia może pomóc organizacjom obniżyć koszty i zwiększyć efektywność operacyjną, przenosząc największe obciążenia na technologię. Najlepszym sposobem poradzenia sobie z tym problemem jest wykorzystanie technologii Big Data. Dobra platforma ułatwi proces gromadzenia nieprzetworzonych danych i umożliwi programistom spożytkowanie szerokiej gamy zebranych informacji, zarówno tych ustrukturyzowanych jaki i nieustrukturyzowanych. Dodatkowo, szereg możliwości, które oferują dostawcy usług chmurowych, pozwoli firmie na efektywną analizę zebranych danych w celu zdobycia nowej wiedzy.

Przetwarzanie danych w chmurze

Dane wykorzystywane w projektach Big Data należy przechowywać w bezpiecznym, skalowalnym i trwałym środowisku. Takie wymagania spełniają platformy oferowane przez dostawców usług chmurowych, np. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Następnie, dane należy przetworzyć tak, aby ich format nadawał się do spożytkowania. Zwykle oznacza to sortowanie, agregowanie, łączenie, a nawet wykorzystanie bardziej skomplikowanych funkcji i algorytmów. Uzyskane zbiory są przechowywane do dalszego przetwarzania lub udostępniane do spożytkowania za pomocą narzędzi do analizy biznesowej i wizualizacji danych. Podstawowym celem Big Data jest pozyskiwanie z nich cennych, przydatnych informacji. Na dalszym etapie projektu, tak przygotowane dane są udostępniane zainteresowanym stronom, gdzie poddawane są np. analizie biznesowej z wykorzystaniem narzędzi do ich wizualizacji (przykładem takiego narzędzia może być Amazon Quicksight). W zależności od rodzaju analizy, użytkownicy końcowi mogą również wykorzystywać uzyskane informacje w postaci statystycznych prognoz w przypadku analizy predykcyjnej.

Nowe możliwości

Narzędzia i technologie przeznaczone dla dużych zbiorów danych sprawiają, że technicznie i ekonomicznie możliwe jest nie tylko gromadzenie i przechowywanie większych zestawów danych, ale także ich analiza w celu odkrywania nowych i cennych spostrzeżeń. Wielki ekosystem Big Data ewoluuje w imponującym tempie. Obecnie, zróżnicowany zestaw analityczny może obsługiwać wiele funkcji w organizacji. Analizy opisowe pomagają użytkownikom odpowiedzieć na pytanie „Co się stało i dlaczego?”. Obejmują one tradycyjne środowiska zapytań i raportowania. Analityka predykcyjna pomaga użytkownikom oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia w przyszłości. Mogą to być systemy wczesnego ostrzegania, wykrywanie oszustw, aplikacje do prognozowania, itp.

Zalety wykorzystania chmury

Pierwszą zaletą jest natychmiastowa dostępność. Większość technologii Big Data wymaga dużych klastrów serwerów, co wymaga dużej wiedzy i umiejętności przy ich konfiguracji. Dzięki chmurze możliwe jest wdrożenie potrzebnej infrastruktury niemal natychmiastowo. Oznacza to, że zespoły mogą być bardziej produktywne, łatwiej jest wypróbować nowe rzeczy, a projekty mogą zostać wdrożone wcześniej. Chmura daje również szerokie spektrum możliwości. Odpowiednia platforma do zarządzania danymi oznacza, że możliwe jest budowanie dowolnych aplikacji wirtualnych, które będą w stanie zarządzać danymi bez względu na ich wielkość, prędkość lub różnorodność. Jednym z dostawców usług Big Data jest Amazon Web Services (AWS).
AWS oferuje szeroką i w pełni zintegrowaną ofertę usług w chmurze, które pomagają budować i wdrażać aplikacje Big Data. Klienci mogą korzystać z gotowych usług, nie muszą kupować, utrzymywać i skalować sprzętu IT, dzięki czemu dział informatyczny firmy może bardziej skoncentrować się na analizie danych i potrzeb klientów, wsparciu dla działów biznesowych i budowaniu aplikacji. Z racji wciąż dodawanych nowych usług i funkcji, firma zawsze będzie miała do dyspozycji najnowsze technologie bez podejmowania długoterminowych zobowiązań inwestycyjnych – zapewnia Tomasz Starzec, Account Manager z Amazon Web Services w Polsce.
Źródło: AWS

PODOBNE


loading...
MAGAZYNIT.PL
KRAJ
ERP
BUSINESS INTELLIGENCE

MAGAZYNIT.PL to serwis prezentujący najnowsze wydarzenia z rynku systemów  ERP i MRP, CRM, Business Intelligence, wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwiązań mobilnych (platformy iOS i Android) mających na celu usprawnienie procesu zarządzania. Przedstawiamy najnowsze artykuły, studia przypadków oraz materiały video.