Szybsze wdrażanie transformacji cyfrowej dzięki chmurze hybrydowej
Strategiczne podejście do wdrażania chmury hybrydowej czterokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo przyspieszonej transformacji cyfrowej. Liderzy wdrażania chmury hybrydowej lepiej radzili sobie także z wyzwaniami podczas pandemii, częściej współpracowali z zewnętrznym dostawcami transformacji i zlecali zarządzanie chmurą hybrydową na zewnątrz − wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fujitsu.
 

 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Organizacje prezentujące strategiczne podejście do wdrażania chmury hybrydowej czterokrotnie częściej osiągają rezultaty intensywnej transformacji cyfrowej (DX) – wynika z raportu „Sekrety liderów chmury hybrydowej”, globalnego badania przeprowadzonego przez Longitude. Wszystkie ankietowane firmy, posiadające całościową strategię wdrażania chmury hybrydowej – określone w badaniu jako liderzy – przyznały, że przyspieszyły swoją transformację biznesową. Tymczasem w grupie badanych przedsiębiorstw sklasyfikowanych jako obserwatorzy – twierdząco odpowiedziało zaledwie 24 proc. Badanie wykazało również, że liderzy byli ponad dwukrotnie bardziej odporni na wyzwania związane z zarządzaniem pracą podczas pandemii.

Obecnie niemal wszystkie organizacje korzystają z aplikacji biznesowych opartych na chmurze i czerpią korzyści ze skalowalności, adaptacyjności i efektywności kosztowej rozwiązań chmurowych. Niewiele przedsiębiorstw wybrało czystą strategię „tylko chmura”, większość zyskuje dzięki jednoczesnym inwestycjom w chmurę w ramach dotychczasowych aplikacji i infrastruktury – czyli tak zwane podejście „chmury hybrydowej”.

Badanie pokazało, że liderzy chmury hybrydowej dwa razy częściej niż obserwatorzy współpracują z zewnętrznym dostawcą, pomagającym w transformacji do chmury hybrydowej. Dwukrotnie częściej zlecają także zarządzanie chmurą hybrydową na zewnątrz. Wskazuje to na chęć korzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów zewnętrznych we wdrażaniu rozwiązań chmurowych, zamiast działania na własną rękę.

Badanie zbiegło się w czasie z informacją o wprowadzeniu przez Fujitsu nowych usług z zakresu zarządzania w chmurze, w ramach pełnego pakietu rozwiązań wspierających klientów we wdrażaniu i przyspieszaniu transformacji cyfrowej. Oferowane rozwiązania dotyczą środowiska Microsoft Azure, w kolejnych miesiącach 2022 roku obejmą także AWS i VMware.

Kim są liderzy chmury hybrydowej?

Badacze wyodrębnili tę grupę na podstawie czterech kluczowych atrybutów:

1. Liderzy dostosowują strategie chmury hybrydowej do swoich planów transformacji całej firmy.
− Prawie trzy razy częściej dostosowują strategie IT do planów transformacji biznesowej, rozwijając przewagę konkurencyjną dzięki infrastrukturze hybrydowej.

2. Liderzy rozwijają procesy zarządzania chmurą hybrydową, aby ułatwić rozwój swoich przedsiębiorstw i zmniejszyć ryzyko.

− Są o 60 proc. bardziej pewni, że mogą zarządzać bezpieczeństwem i 75 proc. bardziej przekonani o możliwościach zarządzania zgodnością w ich środowisku hybrydowym.

3. Liderzy wzmacniają swoje zespoły w celu zwiększenia korzyści wnoszonych przez chmury hybrydowe nowej generacji.

− Grupa ta jest mniej zaniepokojona wyzwaniami, związanymi z zatrudnianiem nowych talentów. Postrzegało to jako problem zaledwie 27 proc. liderów i aż 42 proc. obserwatorów.

4. Liderzy wdrażają nowe technologie płynnie i na dużą skalę.
− Liderzy są prawie dwukrotnie częściej przekonani, że mogą wykorzystać swoją infrastrukturę hybrydową do wdrażania nowych technologii. Liderzy są dwukrotnie bardziej pewni, że mogą z sukcesem modernizować aplikacje i obciążenia dla podniesienia wydajności, dwukrotnie częściej będą w stanie zbudować aplikacje i wdrożyć je w różnych środowiskach, a także mają o 50 proc. większą pewność niż obserwatorzy odnośnie do skalowalności swojej infrastruktury.

Badania jasno wskazują na konieczność posiadania odpowiedniej strategii chmury hybrydowej przez organizacje wdrażające u siebie transformację cyfrową. Jedną z ujawnionych w badaniu cech liderów jest chęć outsourcingu zarządzania chmurą hybrydową oraz współpracy w tym zakresie z firmą zewnętrzną. Dlatego z przyjemnością informujemy o nowej globalnej ofercie usług Fujitsu, adresującej wspomniane potrzeby. Oferując pełny pakiet usług zarządzania chmurą dla Microsoft Azure, AWS i VMware, pomagamy klientom znacząco przyspieszyć transformację cyfrową. Nasze usługi, świadczone m.in. z polskich centrów kompetencyjnych, pozwalają klientom budować elastyczne, efektywne kosztowo i bezpieczne rozwiązania realizujące transformację cyfrową oraz wspierające działania biznesowe − komentuje Dariusz Śliwa, Cloud Native Ecosystem BDM w Fujitsu.


Źródło: Fujitsu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top