Automatyzacja w środowiskach chmur hybrydowych ukierunkowanych na aplikacje
W ciągu ostatnich kilku lat dało się zauważyć, że przedsiębiorstwa starają się umieścić swoje aplikacje, dane i zasoby tam, gdzie jest to najbardziej uzasadnione z punktu widzenia stosowanych modeli biznesowych i operacyjnych. Oznacza to, że funkcje automatyzacji powinny być dostępne we wszystkich obszarach. Automatyzacja obejmująca różne platformy i środowiska wymaga użycia wspólnego mechanizmu opartego na koncepcji „automatyzacji jako kodu”, współpracy społeczności praktyków, a także udziału architektów lub komitetów ds. automatyzacji, gotowych wesprzeć przedsiębiorstwo w definiowaniu i realizacji strategii.


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Zgodnie z najnowszą prognozą rynkową IDC (Worldwide IT Automation and Configuration Management Software Forecast, 2021–20251) w przedsiębiorstwach, które chcą dotrzymać tempa zmianom związanym ze wzrostem złożoności operacyjnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy do obsługi wymagań nie można przydzielić dodatkowych pracowników, niezbędne okaże się zastosowanie nowoczesnych narzędzi do zarządzania systemami. Opanowanie złożonego środowiska nie jest łatwym zadaniem, dlatego w obliczu zmian potrzeb informatycznych i biznesowych nie chodzi już o to, czy firmy w ogóle zdecydują się zastosować automatyzację, tylko o to, które konkretne narzędzie do automatyzacji wybiorą.

W tym obszarze świetnie sprawdzają się technologie open source: autorzy wspomnianego opracowania IDC zauważają, że innowacyjne rozwiązania oparte na oprogramowaniu open source przyczyniły się do rozwoju nowych uczestników rynku i nowych technologii. W ramach opartego na współpracy, spójnego podejścia do automatyzacji specjaliści opracowują rozwiązania integracyjne, udostępniane następnie innym zespołom. Dzięki temu tworzą się wewnętrzne społeczności praktyków, które potrafią przystosować się do zmian i różnych środowisk, umożliwiając przedsiębiorstwu przeprowadzenie migracji do chmury w znacznie szybszym tempie.

Firma Red Hat wybrała właśnie taki model obsługi automatyzacji. Oferowana przez nią platforma Red Hat Ansible Automation Platform pozwala zbudować dostosowane do potrzeb innowacyjne rozwiązania dla poszczególnych środowisk, a zarazem zapewnia wspólny język komunikacji między różnymi platformami. Ponieważ model usług i zasobów chmur publicznych jest coraz bardziej rozpowszechniony, niezwykle istotne staje się zastosowanie platformy, na której można w pełni wykorzystać dostępne kompetencje, języki i taksonomie, sprawdzające się dotąd w środowiskach lokalnych i pozwalające zwiększyć efektywność działania oraz ograniczyć koszty. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą w stanie uzyskać zakładane cele w wybranych obszarach w oparciu o chmury takie jak Amazon Web Services i Microsoft Azure.

Elastyczność na brzegu sieci

Potrzeby przedsiębiorstw oczywiście nie ograniczają się do automatyzacji w chmurze. Zasoby na brzegu sieci są obecnie równie istotne jak infrastruktura centrum przetwarzania danych, a zarządzanie nimi jest prawdopodobnie bardziej skomplikowanym zagadnieniem. Przetwarzanie brzegowe to obszar o newralgicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, dlatego zastosowanie automatyzacji staje się po prostu koniecznością. Dzięki udostępnieniu wszystkich istniejących procesów i grup komponentów za pomocą narzędzia takiego jak Ansible Automation Platform zarządzanie systemami brzegowymi przestaje być złożonym zadaniem angażującym wiele osób. Rozwiązanie Ansible oferuje mechanizmy administrowania wspólnymi komponentami i przepływami pracy oraz ich integracji.

Automatyzacja na platformie Ansible tworzy podstawową warstwę łączącą elementy środowiska informatycznego, wiążąc aplikacje i zależną od nich infrastrukturę oraz tworząc mechanizmy zarządzania systemami na brzegu sieci. Informatycy mogą wykorzystać funkcje automatyzacji do wdrażania nowych usług brzegowych w celu zaspokojenia potrzeb klientów, oferując im odpowiednią szybkość, skalowalność i spójność.

Połączenie wszystkich elementów dzięki automatyzacji

Często mówimy o platformie Ansible Automation Platform jako o pewnego rodzaju „kleju” łączącym ludzi, procesy i technologie. Automatyzacja pozwala skupić się na zwiększeniu potencjału całego systemu, który jest czymś więcej niż suma poszczególnych części. Korzyści wiążące się z automatyzacją nie zawsze są łatwe do uzyskania, jednak obecność odpowiedniej platformy ułatwia realizację planów. Dzięki skutecznemu wdrożeniu takich funkcji na najwyższym poziomie przedsiębiorstwo może przejść na nowy model działania, a jednocześnie uzyskać odporność i elastyczność pozwalającą dostosować się do nowych potrzeb. Pamiętajmy, że właśnie tego potrzebują dziś przedsiębiorstwa, które muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami pojawiającymi się w trakcie modernizacji i transformacji.

Autor: Tom Anderson, Vice President & General Manager, Ansible Business Unit w Red Hat

1Prognoza rynkowa IDC (IDC Market Forecast), Worldwide IT Automation and Configuration Management Software Forecast, 2021–2025, dokument numer US47434321, luty 2021 r.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top