Rozmawiając o transformacji cyfrowej nie sposób nie wspomnieć o chmurze. Popularność wykorzystania rozwiązań cloudowych rośnie – już blisko 60 proc. dużych, niespełna 40 proc. średnich oraz ponad 20 proc. małych firm w Polsce korzysta z takiej opcji. Statystyki wskazują, że ogólnie na polskim rynku już 24,4 proc. organizacji korzysta z płatnych rozwiązań chmurowych – to wzrost o 7 p.p. w stosunku do 2019 r. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na Cloud?


 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 

Trend przechodzenia klientów do rozwiązań chmurowych jest coraz bardziej widoczny. Z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na przejście z modelu on-premise na chmurę, która daje większe możliwości. Poziom wykorzystania usług chmurowych wzrósł w Polsce ponad dwukrotnie na 24%. Chociaż w Unii Europejskiej poziom ten jest wyższy, to badania pokazują rosnące zainteresowanie takim rozwiązaniem – ponadto wzrost ten będzie się nasilał wraz z coraz szerszym podejmowaniem działań Vendorów na tutejszym rynku (Google Cloud Warszawa od 14 kwietnia 2021).

Boom na Cloud jest obserwowany przez zespoły odpowiedzialne za rozwiązania on-premise z dużym niepokojem. Zwykle żartują, że chmura jest na fali wznoszącej, ale jeszcze tylko przez chwilę. Nie sądzę, że mają rację. Chmura daje firmom większe możliwości, niezaprzeczalne korzyści, których nie sposób uzyskać tworząc własne data center. Fakt, że przedsiębiorstwa na całym świecie coraz chętniej decydują się na inwestycje w chmurze, daje nam podstawy, że Cloud będzie się prężnie rozwijał w nadchodzących latach – mówi Sebastian Nieszwiec, Delivery Architect z katowickiej siedziby Capgemini Polska.


Zalety, wady i wyzwania…

Rozwiązania chmurowe jako stosunkowo świeże kuszą, ale też budzą też wiele obaw. Eksperci Capgemini postanowili rozłożyć na części pierwsze Cloud – dokładnie omawiając zalety, wady i wyzwania, prze którymi stoją firmy, specjaliści działający w chmurze.

Wśród głównych zalet z perspektywy przedsiębiorstwa koniecznie należy wyszczególnić tempo dostarczenia usługi, nowoczesny – subskrypcyjny model finansowy, który niweluje duże koszty początkowe, na rzecz rozłożenia ich w czasie, dążenie do 0-emisyjności czy też możliwość nieograniczonej skalowalności rozwiązań i gromadzenia oraz utylizacji danych na niespotykaną wcześniej skalę przy zachowaniu wyważonych kosztów posiadania (TCO). Niemalże „od ręki” następuje dostarczenie usługi – w tak dynamicznych czasach wiele firm nie jest w stanie poświęcić zbyt dużo czasu na budowanie własnych rozwiązań on-premise, ich dobór, proces wdrożenia często mija się z oczekiwaniami, w momencie, gdy chmura jest gotowa do wykorzystania niemalże od razu. Usługi chmurowe dostępne w modelu Pay As You Go – to demokratyzacja – choć w rzeczywistości w niektórych przedsiębiorstwach cenowo korzystanie z rozwiązań on-premise jest zbliżone lub niższe od kosztów utrzymania chmury, to wciąż druga z opcji jest bardziej przystępna z racji swojej elastyczności – podkreśla Dawid Benski, Managing Delivery Architect z wrocławskiego oddziału Capgemini.


Rozwiązań idealnych nie ma – wykorzystanie cloud rodzi obawy potencjalnych klientów – wśród nich można wyszczególnić m.in. konieczność ciągłego monitorowania użycia usług, vendor-locking czy też regulacje prawne, które szczególnie ograniczają organizacje z branży finansowej.

Chmura to także kilka wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć – m.in. konieczność budowy nowych kompetencji. Współcześnie zakres wiedzy i umiejętności, które jest przydatne dla specjalisty pracującego w infrastrukturze cloudowej jest znacznie szerszy, niż w przypadku rozwiązań on-premise. Co więcej, duża dynamika pracy w chmurze i krótszy czas życia usług powoduje, że praca specjalisty IT nie polega już tylko na posiadaniu wiedzy, ale na szybkim i elastycznym dostosowaniu się do trendów i przyjmowanych schematów postępowań. Umiejętność szybkiego uczenia się i rozwijanie bazowych kompetencji inżynierskich jest obecnie w IT jeszcze bardziej cenną cechą – ocenia Arkadiusz Maciejowski, Managing Delivery Architect z wrocławskiego Capgemini.


Capgemini przewodnikiem po chmurze

Capgemini od wielu lat współpracuje z szerokim spektrum branż wspierając transformację cyfrową firm, projektując, tworząc i wdrażając szereg aplikacji, narzędzi, całych systemów, których zadaniem jest wsparcie organizacji w codziennym działaniu. Jednym z zakresów usług świadczących przez markę Capgemini jest właśnie Cloud.

My jako Capgemini jesteśmy integratorem cloudowym. Doskonale poznajemy oczekiwania i potrzeby naszych klientów, i spośród szerokiego wachlarza możliwości, które oferują dostawcy chmurowi, dobieramy te, które przyczynią się do wypełnienia luki lub zniwelowania problemu, z którym mierzy się dana organizacja. Naszym zadaniem jest zaplanowanie przejścia na infrastrukturę cloudową, wskazanie nowego sposobu funkcjonowania firmy – ustrukturyzowanie nowych procesów i wykształcenie nowego sposobu myślenia całej organizacji – wyjaśnia Dawid Benski.


Marka Capgemini pracuje z liderami rynków z wielu sektorów – m.in. automotive, przemysł, logistyka, finanse, branża biomedyczna. W Polsce wśród najczęstszych klientów pojawiają się firmy z rynku niemieckiego, jednak co warto podkreślić – wśród specjalistów IT nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego.

Praca w Capgemini przy projektach cloudowych to niezwykle cenna szansa na pracę na najnowszych technologiach, przy najnowocześniejszych – prosperujących projektach. Niejednokrotnie projekty, które realizujemy są niezwykle innowacyjne – prestiżowe, wysokobudżetowe, więc praca przy nich daje nie tylko ogrom satysfakcji, ale także pozwala na zdobycie unikatowej wiedzy i doświadczenia. Co więcej zespoły w Capgemini budują wybitni specjaliści – chętnie i dużą łatwością przychodzi nam przekazywanie wiedzy, co w dalszej perspektywie skutkuje wysoką skutecznością działania – podkreśla Sebastian Nieszwiec.


Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top