oracleW obecnych badaniach klinicznych, które zawierają coraz więcej komponentów wirtualnych i stają się coraz bardziej zdecentralizowane, samo elektroniczne rejestrowanie danych (Electronic Data Capture — EDC) już nie wystarcza. Podczas gdy tradycyjne systemy EDC rejestrują dane z formularzy, obecnie dane pacjentów spływają bardzo szybko i w dużych ilościach z ogromnej liczby nowych źródeł, takich jak urządzenia do noszenia na sobie (wearables). 

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 


Aby pomóc firmom sprostać temu wyzwaniu, dział Oracle Health Sciences, pionier w dziedzinie technologii eClinical, wprowadził usługę Clinical One Data Collection Cloud Service. Dzięki możliwości rejestrowania danych z dowolnego źródła na jednej, ujednoliconej platformie, usługa ta przekształca sposób, w jaki technologia wspiera badania kliniczne, aby zwiększyć wydajność i przyspieszyć opracowywanie innowacyjnych metod leczenia.


Platforma Oracle Clinical One jest naprawdę przełomowa” — powiedziała Michele Taylor-Scott, dyrektor ds. zarządzania danymi w firmie Health Decisions. „Używaliśmy jej już do zarządzania dostawami badanych leków, a obecnie bardzo się cieszymy, że będziemy mogli wykorzystywać ją do zbierania danych. Platforma Clinical One jest bardzo łatwa w użytkowaniu i uważamy, że pozwoli nam skrócić nie tylko czas budowy bazy danych, lecz także czas blokady bazy danych. Dzięki Clinical One mamy możliwość opracowania pełnego badania w ciągu kilku tygodni, a nie miesięcy, a zmiany wymagane w trakcie badania lub po fazie produkcyjnej mogą być wprowadzane w czasie rzeczywistym bez długotrwałego procesu migracji.


Obecne technologie eClinical nie nadążają za postępami w nauce i badaniach klinicznych, które zwiększają koszty badań. Zgodnie z raportem 2020 Industry Vision firmy Gartner „obecne tempo wzrostu kosztów badań jest na dłuższą metę nie do przyjęcia, a liderzy badań klinicznych muszą zmienić dotychczasowy model i otworzyć się na nowe metody działania”.

Oracle Clinical One Data Collection zbiera dane z dowolnych źródeł — formularzy, czujników do noszenia na sobie, aplikacji pacjentów, elektronicznej dokumentacji medycznej i laboratoriów. Te rozszerzone dane dają ośrodkom i zespołom przeprowadzającym badania pełniejszy obraz doświadczeń pacjenta, a co za tym idzie zwiększają bezpieczeństwo i wydajność badanych metod leczenia, co pozwala podejmować lepsze decyzje. Usługa Clinical One Data Collection jest łatwa w konfiguracji, więc nadaje się do wszystkich rodzajów badań — od najprostszych badań fazy I i badań po wprowadzeniu leku na rynek, do najbardziej złożonych badań fazy III, we wszystkich obszarach leczenia. Platforma jest już wykorzystywana w całej branży do wielu badań, w tym badań nad lekami i szczepionkami przeciwko koronawirusowi.

Branża nauk przyrodniczych potrzebowała technologii obsługującej nowe podejście do badań klinicznych, które jest prostsze, łatwiejsze i bardziej ekonomiczne, oraz uwzględniającej nowe wymagania związane z badaniami zdecentralizowanymi. Aby zaspokoić te potrzeby, my jako branża musimy myśleć i działać w nowy sposób” — powiedział Steve Rosenberg, wiceprezes i dyrektor generalny działu Oracle Health Sciences. „Naszym celem jest zrealizowanie tej obietnicy poprzez dostarczenie zunifikowanej platformy, która spełni zarówno obecne, jak i przyszłe wymagania. Clinical One Data Collection obsługuje zbieranie danych opartych na zdarzeniach i usprawnia przepływy pracy, zapewniając naszym klientom elastyczność i oszczędności, których potrzebują, aby szybciej wprowadzać na rynek nowe metody leczenia.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top