oracle 120Stosowanie środowisk wielochmurowych staje się najpopularniejszą strategią chmurową dla większości firm, które przeniosły swoje aplikacje do chmury. Zarządzanie tymi złożonymi infrastrukturami wiąże się jednak z nowymi wyzwaniami, którym wielu firmom trudno jest sprostać.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
To jeden z najważniejszych wniosków płynących z nowego raportu firmy Omdia Consulting, w którym przeanalizowano mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia (ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats — SWOT) związane z uruchamianiem obciążeń w środowisku Oracle Cloud Infrastructure.

Najważniejsze wnioski z raportu SWOT firmy Omdia są następujące:
  • Ponad 52% przedsiębiorstw jest zdania, że brak możliwości przenoszenia obciążeń między chmurami spowalnia wdrażanie modelu cloud computing.
  • Współpraca platform Oracle Cloud Infrastructure i Microsoft Azure ma przyspieszyć wdrażanie chmury przez zaoferowanie firmom bezpośredniego połączenia między tymi dwoma chmurami, integrację zarządzania tożsamością i uznawanie wspólnych umów dotyczących asysty technicznej.
  • Oferowana przez Oracle otwarta architektura chmurowa klasy korporacyjnej cechuje się niemal całkowitym brakiem przestojów i zerowymi kosztami przy dodawaniu i usuwaniu użytkowników. Zapewnia też zgodność z najszerszym zestawem standardów bezpieczeństwa i najwszechstronniejsze usługi asysty technicznej na tle konkurencyjnych dostawców chmury.

Większość dostawców infrastruktury chmurowej oferuje klientom środowisko, w którym mogą oni uruchamiać swoje aplikacje o znaczeniu newralgicznym bez konieczności zarządzania centrum przetwarzania danych, inwestowania w sprzęt oraz instalowania i aktualizowania oprogramowania. Usługi, ceny i plany asysty technicznej tych dostawców mogą być jednak bardzo różne.

W raporcie SWOT Assessment of Oracle Cloud Infrastructure firma Omdia Consulting przedstawia nowe powody, dla których przedsiębiorstwa powinny rozważyć uruchamianie swoich obciążeń o znaczeniu newralgicznym na platformie Oracle Cloud. W raporcie stwierdzono, że środowisko Oracle Cloud Infrastructure wypracowało sobie opinię niezawodnego — firmy mają tu gwarancję czasu pracy bez przestojów powyżej 99,99% oraz niecałych czterech minut na prace konserwacyjne miesięcznie. Tak duża dostępność jest szczególnie ważna, ponieważ banki, które nie mogłyby przetwarzać bardzo szybkich transakcji finansowych, lub detaliści, którzy nie byliby w stanie synchronizować informacji w swoich sklepach internetowych z dostępnymi zapasami i danymi z punktów sprzedaży, mogliby utracić przychody, zirytować klientów i zaszkodzić marce.

Coraz więcej firm funkcjonuje obecnie w świecie wielochmurowym, dlatego integracja ofert różnych dostawców jest tak ważna. Współpraca firm Oracle i Microsoft, o której poinformowano w czerwcu 2019 r., pozwala ich wspólnym klientom wdrażać korporacyjne obciążenia o znaczeniu newralgicznym obejmujące zarówno środowisko Microsoft Azure, jak i Oracle Cloud Infrastructure.

Tacy klienci mogą uruchamiać w ramach tego samego obciążenia narzędzia analityczne i sztuczną inteligencję Azure oraz na przykład bazę danych Oracle Autonomous Database. W ten sposób firmy mogą bez trudu zadbać o zapasową chmurę na wypadek usuwania skutków awarii, a także podzielić obciążenia tak, aby architekci danych i programiści aplikacji mogli wybrać preferowane środowiska i narzędzia.

Podniesienie poprzeczki w zakresie standardów bezpieczeństwa

Jak wynika z raportu SWOT firmy Omdia, Oracle zapewnia zgodność z jedną z najszerszych gam standardów wśród czołowych dostawców chmur. Rozwiązanie Oracle Cloud Infrastructure spełnia obecnie standardy ISO 27001, SOC1, SOC2, PCI DSS, HIPAA/HITECH, FedRAMP Medium i FedRAMP High. Jedną z nowych funkcji w środowisku Oracle Cloud drugiej generacji jest też izolowana wirtualizacja sieci, która separuje fizyczne interfejsy i karty sieciowe od siebie nawzajem, izolując w ten sposób osobę, która uzyskała nieuprawniony dostęp do sieci. Dzięki temu Oracle pomaga przedsiębiorstwom w ochronie przed przestępcami atakującymi ich sieci, gdy naruszone zostało bezpieczeństwo instancji, serwera fizycznego, maszyny wirtualnej lub kontenera.

Wszyscy dostawcy infrastruktury chmury umożliwiają swoim klientom darmowy dostęp do dokumentacji online i forów społeczności, wielu nalicza jednak spore opłaty za praktyczną asystę ekspertów, która przydaje się na przykład wtedy, gdy trzeba rozwiązać problem z opóźnieniami lub awarią sieci. Przedsiębiorstwa, które uruchamiają swoje obciążenia w bezpłatnej warstwie Oracle Cloud Infrastructure (OCI Free Tier), mają natomiast do dyspozycji pakiet asysty technicznej klasy korporacyjnej, który obejmuje dwie bazy autonomiczne Oracle, dwie maszyny wirtualne Oracle Cloud Infrastructure Compute, blokową, obiektową i archiwalną pamięć masową, równoważenie obciążenia i transferu wychodzących danych oraz monitorowanie i modyfikacje — a wszystko to za darmo.

Z analizy SWOT firmy Omdia wynika, że to właśnie tak znakomita obsługa skłania ok. 80% klientów Oracle do pozostania na platformie Oracle Cloud od roku do trzech lat, a 21% z nich przekonuje do wyboru trzyletnich subskrypcji. Raport dowodzi również, że liczba nowych klientów przechodzących do środowiska Oracle Cloud rośnie co rok o ponad 150%.

Żyjemy w świecie wielochmurowym, a klienci oczekują, że dostawcy chmury umożliwią im bezproblemowe łączenie różnych platform, aplikacji i obciążeń. W raporcie firmy Omdia zwrócono uwagę na kilka elementów, dzięki którym Oracle jest znakomicie przygotowany do oferowania takiej łączności wraz ze świetną wydajnością, ceną i asystą techniczną.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top