oracle 120Firma Oracle poinformowała o dostępności rozwiązania Oracle Cloud Data Science Platform. Jego podstawą jest usługa Oracle Cloud Infrastructure Data Science, która pomaga przedsiębiorstwom tworzyć, trenować, kontrolować i wdrażać modele automatycznego uczenia w oparciu o współpracę i dzięki temu realizować bardziej udane projekty w dziedzinie analizy danych. Oracle Cloud Infrastructure Data Science przyczynia się do zwiększenia efektywności zespołów analitycznych, ponieważ udostępnia im takie narzędzia jak możliwość współużytkowania projektów, katalogi modeli, zespołowe polityki bezpieczeństwa oraz funkcje odtwarzania i kontroli. Oracle Cloud Infrastructure Data Science automatycznie dobiera najbardziej optymalne treningowe zbiory danych przez wybór i dostrajanie algorytmów automatycznego uczenia (AutoML), ocenę modeli i ich wyjaśnianie.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Efektywne modele automatycznego uczenia stanowią podstawę udanych projektów w dziedzinie analizy danych. Objętość i różnorodność danych, z którymi mają do czynienia przedsiębiorstwa, może jednak powodować wstrzymanie tych inicjatyw, jeszcze zanim na dobre wystartują” - powiedział Greg Pavlik, wiceprezes Oracle odpowiedzialny za rozwój produktów w dziale usług analizy danych i sztucznej inteligencji. „Dzięki usłudze Oracle Cloud Infrastructure Data Science zwiększamy produktywność analityków danych. Automatyzujemy cały realizowany przez nich przepływ pracy i udostępniamy zespołowi solidne narzędzia do współpracy, dzięki którym projekty analizy danych mogą przynosić firmom prawdziwe korzyści.


Oracle Cloud Infrastructure Data Science obejmuje zautomatyzowany przepływ analizy danych, który pozwala zaoszczędzić czas i zmniejsza liczbę błędów. Jest to możliwe dzięki następującym funkcjom:

 • Zautomatyzowany wybór i dostrajanie algorytmów AutoML automatyzuje proces przeprowadzania testów na wielu algorytmach i konfiguracjach hiperparametrów. Funkcja ta sprawdza wyniki pod kątem trafności i potwierdza, że wybrany model i konfiguracja są optymalne.
 • Zautomatyzowany wybór funkcji predykcyjnych upraszcza projektowanie, ponieważ automatycznie określa kluczowe funkcje predykcyjne na podstawie większych zbiorów danych. 
 • Ocena modeli generuje kompletny zestaw wskaźników ewaluacyjnych i odpowiednie wizualizacje, które pozwalają mierzyć wydajność modeli dla nowych danych i szeregować je na przestrzeni czasu pod kątem optymalnego zachowania w systemie.
 • Ocena modeli - Oracle Cloud Infrastructure Data Science automatycznie wyjaśnia stosunkową wagę i znaczenie czynników, które są uwzględniane przy generowaniu prognozy.

Oracle Cloud Infrastructure Data Science udostępnia zaawansowane funkcje umożliwiające współpracę, takie jak:

 • współużytkowane projekty, które ułatwiają użytkownikom organizację, kontrolę wersji i udostępnianie pracy zespołu, w tym danych i sesji komputerowych; 
 • katalogi modeli, które pozwalają członkom zespołów współużytkować stworzone już modele niezbędne do ich modyfikacji i wdrażania;
 • zespołowe polityki bezpieczeństwa, które umożliwiają użytkownikom kontrolę dostępu do modeli, kodu i danych, a przy tym są w pełni zintegrowane z usługą Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management; 
 • możliwości odtwarzania i kontroli, które pozwalają firmie monitorować istotne zasoby, dzięki czemu wszystkie modele można odtworzyć i skontrolować, nawet gdy zmieni się skład zespołu.

Oracle Cloud Data Science Platform obejmuje siedem nowych usług, które tworzą całościowe rozwiązanie mające przyspieszyć generowanie wyników analiz danych i je zoptymalizować:

 • Oracle Cloud Infrastructure Data Science - pozwala użytkownikom tworzyć i trenować nowe modele automatycznego uczenia w chmurze Oracle Cloud oraz nimi zarządzać za pomocą języka Python i innych narzędzi i bibliotek open source, w tym TensorFlow, Keras i Jupyter.
 • Nowe funkcje automatycznego uczenia w Oracle Autonomous Database - algorytmy automatycznego uczenia są ściśle zintegrowane z rozwiązaniem Oracle Autonomous Database, które wyposażono w nowe funkcje obsługi języka Python i automatycznego uczenia. Integracja z usługą Oracle Cloud Infrastructure Data Science pomoże analitykom danych opracowywać modele za pomocą narzędzi open source i skalowalnych algorytmów działających wewnątrz bazy danych.
 • Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog - pozwala użytkownikom odkrywać, wyszukiwać, organizować, wzbogacać i śledzić zasoby danych na platformie Oracle Cloud. Oracle Cloud Infrastructure Data Catalog ma wbudowany słownik biznesowy, który ułatwia wybieranie i wyszukiwanie właściwych, wiarygodnych danych. 
 • Oracle Big Data Service - udostępnia pełną implementację technologii Cloudera Hadoop, która jest znacznie łatwiejsza w zarządzaniu niż inne oferty Hadoop. Jedno kliknięcie wystarczy tu na przykład do zapewnienia dużej dostępności klastra i wdrożenia zabezpieczeń.
 • Oracle Cloud SQL - umożliwia wykonywanie zapytań SQL na danych w systemach HDFS, Hive, Kafka, NoSQL i obiektowej pamięci masowej. Cloud SQL pozwala w przezroczysty sposób pracować na danych, a przy tym czerpać korzyści ze skalowalnego przetwarzania push-down, ograniczającego przenoszenie danych do minimum.
 • Oracle Cloud Infrastructure Data Flow - w pełni zarządzana usługa działająca na wielkich zbiorach danych, która umożliwia użytkownikom uruchamianie aplikacji Apache Spark bez konieczności wdrażania infrastruktury ani zarządzania nią.
 • Oracle Cloud Infrastructure Virtual Machines for Data Science - wstępnie skonfigurowane środowiska oparte na procesorach graficznych, wyposażone we wspólne środowiska IDE, notatniki i struktury, które można uruchomić w ciągu niecałych 15 minut i użytkować za 30 USD dziennie.


Źródło: www.oradcle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top