oracle 120Firma CANBI, partner firmy Oracle jest producentem i dostawcą aplikacji pozwalających optymalizować procesy biznesowe - w takich obszarach jak data governance, integracja danych i BI, budżetowanie, czy zarządzanie majątkiem zarówno trwałym, jak i obrotowym. Spółka realizuje też indywidualne projekty, digitalizując procesy unikalne nie tylko dla branży, ale i często samej organizacji, dzięki czemu wspiera je w osiąganiu wiodących pozycji na ich rynkach.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Jednymi ze sztandarowych rozwiązań CANBI są aplikacje pakietu Data Governance Tools (DGT). Jedno z tych rozwiązań - wcześniej oferowane w modelu hostowanym oraz on-premise - zostało z początkiem września 2019 roku przeniesione do Oracle Cloud. Aplikacja o nazwie TRC (TRACEABILITY) służy do zarządzania przepływem danych i opisywania metryk.

Dlaczego firma CANBI zdecydowała się na migrację aplikacji TRC do chmury?

Zdaniem Grzegorza Janowskiego, Prezesa Spółki CANBI decyzja ta jest ściśle związana z oczekiwaniami klientów, decydujących się na digitalizację procesu, w który zaangażowane są różne, często geograficznie zlokalizowane w wielu miejscach komórki organizacyjne. W przypadku aplikacji TRC, kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za opisywanie danych czyli tzw. Data Stewardami są pracownicy umiejscowieni w komórkach biznesowych, a nie w Departamencie IT. Dodatkowo wybór chmury ułatwia zorganizowanie tego procesu, gdyż nie angażuje działu IT (tę odpowiedzialność przejmuje dostawca). Przedsiębiorstwa dostrzegają te oraz szereg innych korzyści biznesowych jak np. elastyczny model płatności. Grzegorz Janowski podkreśla, że w przypadku aplikacji pakietu DGT szczególnie ważna jest skalowalność zasobów, a Oracle Cloud umożliwia elastycznie alokację tych zasobów w przypadku np. zwiększającego się zapotrzebowania. Ponadto zwraca uwagę na trend rynkowy, według którego przedsiębiorstwa coraz większą część budżetu IT przeznaczają właśnie na chmurę.

Rozwiązanie TRC, tak jak pozostałe aplikacje pakietu DGT zostało zaprojektowane z myślą o możliwości działania w chmurze. Wybór Oracle Cloud jest naturalną konsekwencją obranej drogi, w której technologie dostarczane przez Oracle pełnią kluczową rolę w procesach związanych z projektowaniem i utrzymywaniem oferowanych systemów. Warto w tym miejscu podkreślić, że samo rozwiązanie zostało zaprojektowane z wykorzystaniem platformy Oracle Application Express (APEX), wykorzystującej podejście Low-Code Platform & Rapid Application Development (RAD), a dostępnej z każdą bazą danych firmy Oracle – mówi Jan Sobczak, Dyrektor ds. Technologii CANBI.


Rozwiązanie oferowane jest jako usługa Software as a Service.

Taki model - ze względu na jego kompleksowość, jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla naszych klientów. Organizacje decydujące się na wdrożenie aplikacji TRC w chmurze, nie muszą inwestować w rozwój wewnętrznych zasobów IT, gdyż w ramach usługi zarówno dostarczamy samą aplikację, jak i całą infrastrukturę niezbędną do jej działania. Z kolei z punktu widzenia naszej działalności uruchomienie aplikacji w chmurze pozwala sprostać oczekiwaniom klientów i zapewnić dostępność oraz bezpieczeństwo na najwyższym poziomie angażując znacznie mniejsze zasoby. Dzięki możliwościom chmury Oracle takim jak Autonomiczna baza danych, oferujemy aplikację TRC również w tej formie, aby aktywnie zwielokrotnić możliwości rozwiązania - dodaje Jan Sobczak.


Oferowane przez CANBI rozwiązanie doskonale sprawdza się w organizacjach, dla których jakość i bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie. TRC jest szczególnie przydatnym narzędziem dla organizacji, mających w swoich szeregach menedżerów takich, jak Chief Data Officer (CDO) oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO).

Świadomość organizacji, na ile wiedza o przetwarzaniu ich danych jest istotna dla prowadzonego biznesu, jest kluczowym czynnikiem, który powoduje, że firmy decydują się na uporządkowanie procesów Data Governance. Czynnikiem zewnętrznym z kolei, jest zapewnienie zgodności organizacji z obowiązującymi regulacjami. Proces przenoszenia aplikacji TRC z pakietu DGT do chmury jest odpowiedzią na oczekiwania naszych klientów. Już teraz mogę zapowiedzieć, że po sukcesie migracji aplikacji TRC, w planach mamy przeniesienie do Oracle Cloud także aplikacji CRG, będącej centralnym narzędziem do wypełniania ankiet oraz monitorowania przepływów danych osobowych w organizacji. Implementacja tego produktu w firmie to minimalizacja błędów oraz uzyskanie kompletności informacji o miejscach przetwarzania danych osobowych. Istotne jest pozyskiwanie tej informacji przed wprowadzeniem przez właścicieli biznesowych nowych systemów do organizacji - mówi Grzegorz Janowski, Prezes Zarządu CANBI.


Warto też zaznaczyć, że TRC w chmurze jest rozwiązaniem w spełni kastomizowalnym, co oznacza, że klient, zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz rozwojem firmy, może rozbudowywać rozwiązanie o dodatkowe funkcjonalności a oferowana przez Oracle usługa chmurowa daje pewność skalowalności rozwiązania dla końcowego odbiorcy.

O kolejnych rozwiązaniach CANBI, dzisiaj dostępnych w wersji on-premise, a przenoszonych do chmury będziemy na bieżąco informować, gdyż w usługach chmurowych widzimy docelowo także inne nasze rozwiązania. – dodaje Grzegorz Janowski.


W ostatnich czasach obserwuję wzmożone zainteresowanie klientów aplikacjami wykorzystującymi technologię chmurową Oracle, oferowanymi w modelu software as a service” - komentuje Maciej Wysocki z działu Oracle Digital. „Canbi ze swoimi rozwiązaniami wykorzystującymi chmurową autonomiczną bazę danych oraz wirtualne maszyny Oracle, idealnie wpisuje się w ten trend i odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe oferując aplikacje o krótkim czasie implementacji i niskim koszcie wejścia.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top