Chmura obliczeniowa spotkała się z dość sceptycznym przyjęciem, kiedy ponad dekadę temu pojawiła się na rynku IT. Nie minęło jednak wiele czasu zanim podbiła świat nowych technologii. Dzisiaj cloud computing postrzegany jest jako coś więcej niż tylko zamiennik tradycyjnych centrów danych. Chmura to prawdziwa rewolucja na nowo odkrywająca funkcje informatyczne, napędzająca nowe usługi, stymulująca innowacje i demokratyzująca wejście na rynek, m.in. dla start-upów.

 REKLAMA 
 KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP 
 
Należy jednak zauważyć, że na nieustającą ewolucję chmury i jej zdolności do wspierania wzrostu gospodarczego na poziomie globalnym będą miały wpływ regulacje i decyzje polityczne dotyczące jej wykorzystania. Dobrze opracowane przepisy prawne dotyczące chmury obliczeniowej już teraz umożliwiają organizacjom na całym świecie szybkie i bezproblemowe przyjęcie strategii Cloud Native, a co za tym idzie, nieodłącznie z nią związanymi oszczędnościami, skalowalnością i bezpieczeństwem. Od roku 2017 obserwujemy jak poszczególne rządy wydają nowe strategie na rzecz przyjęcia chmury publicznej. Przykładem jest Strategia Bezpiecznej Chmury wydana przez rząd Australii, która zastąpiła rządową politykę dot. chmury obliczeniowej z 2014 r., promowana przez rząd Argentyny polityka Cloud First lub wydana przez amerykański Departament Obrony dyrektywa mającą na celu "przyspieszenie przyjęcia architektury chmury i usług w chmurze, koncentrujących się na rozwiązaniach komercyjnych". Te przykłady obrazują, jak szybko polityka promująca chmurę staje się normą na całym świecie.

Czym jest strategia Cloud Native?

Strategia Cloud Native nie oznacza jedynie wyboru chmury zamiast innych, standardowych rozwiązań. Przede wszystkim, oznacza ona adaptację sposobu organizacji pracy, wykorzystującego to, co jest obecnie w ofercie i co może przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy.

Przyjmując podejście Cloud Native, organizacje będą wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne - od elastycznych usług i aplikacji, aż po Internet Rzeczy czy uczenie maszynowe – komentuje Tomasz Stachlewski, Principal Solutions Architect z Amazon Web Services, czołowego dostawcy usług chmurowych na świecie.


Poprawa bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami

Wprowadzenie regulacji takich jak RODO w Europie oznacza, że obawy związane z wykorzystaniem danych i ich zarządzaniem są niezwykle wysokie. W związku z tym, posiadanie odpowiedniej polityki ochrony informacji cyfrowych nigdy nie było tak ważne, jak obecnie.

Wybierając chmurę obliczeniową zamiast zwykłego centrum danych, organizacje mogą ulepszyć swoją politykę bezpieczeństwa, jednocześnie zwiększając elastyczność, skalowalność i efektywność kosztową.

Najlepsze platformy cloud computing wyposażone są w światowej klasy zabezpieczenia, które umożliwiają klientom automatyzację kontroli bezpieczeństwa i zarządzania oraz usprawniają procesy audytu, zmniejszając ryzyko wystąpienia błędów ludzkich. Wykorzystując chmurę, wszelkie zagrożenia są identyfikowane i rozwiązywane w czasie rzeczywistym. W rezultacie otrzymujemy zautomatyzowane środowisko, które spełnia lub przewyższa wymagania w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i nadzoru – kontynuuje Tomasz Stachlewski.


Strategia Cloud Native - przyszłość zgodności z przepisami

Począwszy od elastyczności i oszczędności kosztów, poprzez bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, aż po prywatność i zarządzanie, chmura obliczeniowa umożliwia przełamywanie granic i usuwanie złożoności i błędów ludzkich, które mogą stanowić zagrożenie dla posiadanych danych. Przyjmując strategię Cloud Native, organizacje mogą czerpać korzyści z innowacji, które oferuje chmura obliczeniowa, a także wspierać rozwiązania, które przyczyniają się do rzeczywistych zmian w gospodarce.

Źródło: Amazon Web Services

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top