loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

oracle 120Badanie Oracle i KPMG wykazało, że brak jasnych procedur odpowiedzialności za bezpieczeństwo w chmurze, brak widoczności i nieautoryzowane instalacje oprogramowania komplikują bezpieczeństwo korporacyjne.

 REKLAMA 
 snt button 250 2019 
 
Firmy coraz chętniej przenoszą do chmury newralgiczne obciążenia i wrażliwe dane biznesowe, jednak według opublikowanego ostatnio raportu Oracle i KPMG „Cloud Threat Report 2019”, wyzwania związane z bezpieczeństwem pozostają. Według badania 72% respondentów uważa, że chmura publiczna jest bezpieczniejsza niż infrastruktura, którą mogą uzyskać w swoim własnym centrum danych - jednak nadal istnieją luki w zakresie widoczności danych, które mogą utrudnić zrozumienie, gdzie i w jaki sposób są one przetwarzane w chmurze.

Badanie wykazało również 3,5-krotny wzrost liczby organizacji posiadających ponad połowę danych w chmurze, zaś 71% organizacji wskazało, że większość danych w chmurze jest wrażliwa - w porównaniu z 50% w ubiegłym roku. Jednak zdecydowana większość (92 proc.) odnotowała, że jest zaniepokojona niedostatecznymi kwalifikacjami personelu odpowiedzialnego za ochronę tych danych.

W raporcie stwierdzono, że bezpieczeństwo chmury stało się aspektem strategicznym dla firm. Usługi w chmurze nie są już dodatkiem do systemów lokalnych – dziś obsługują podstawowe funkcje niezbędne we wszystkich aspektach działalności biznesowej. W raporcie zidentyfikowano kilka kluczowych obszarów, w których korzystanie z usługi w chmurze może stanowić wyzwanie dla wielu organizacji.

  • Brak jasnych procedur odpowiedzialności za bezpieczeństwo doprowadza do poważnych incydentów. 82% użytkowników chmury doświadczyło zdarzeń związanych z bezpieczeństwem z powodu pomyłek dotyczących modelu współodpowiedzialności. Podczas gdy 91% wykorzystuje formalne metodologie wykorzystania chmury, 71% ma pewność, że zasady te są naruszane przez pracowników.
  • Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa mają za małe uprawnienia dotyczące bezpieczeństwa chmury. 90% badanych dyrektorów jest zdezorientowanych co do ich roli w zabezpieczaniu aplikacji SaaS w środowiskach chmurowych.
  • Najważniejszym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa zidentyfikowanym w ankiecie jest wykrywanie i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem w chmurze, przy czym 38% respondentów wskazało to jako swoje główne wyzwanie.
  • 93% respondentów wskazało, że nadal ma do czynienia z "shadow IT" - w którym pracownicy używają nieautoryzowanych urządzeń osobistych i oprogramowania do przechowywania lub współdzielenia plików zawierających dane firmowe. 26% organizacji wymieniło nieautoryzowane korzystanie z usług w chmurze jako największe wyzwanie w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top