Capgemini oraz Sogeti opublikowały wraz z Hewlett Packard Enterprise (HPE) Światowy Raport Jakości 2016, który analizuje stan jakości aplikacji oraz praktyki w obszarze testów w różnych branżach w 32 krajach. Raport ujawnia, że pomimo iż 85% podmiotów przyznaje, że produkty Internet of Things (IoT) są częścią ich działalności biznesowej, ponad dwie trzecie (68%) organizacji nie posiada strategii testów dla tych aspektów IT.
 
 REKLAMA 
 Wdrażasz KSeF w firmie 
 
Organizacje wprowadzając pod presją nowe produkty cyfrowe i usługi, mają kłopot z zachowaniem równowagi między jakością i szybkością wdrożenia, szczególnie jeśli chodzi o wdrożenie technologii IoT. Tegoroczny udział budżetów IT przeznaczonych na zapewnienie jakości (QA) i testy spadł do 31%, po znacznym wzroście z 18% do 35% w ciągu poprzednich 4 lat. Pomimo tegorocznej obniżki, przewiduje się wzrost wydatków do 40% w 2019.

QA i testy oparte na inteligencji pomogą uzyskać efektywność i utrzymać niskie koszty.

Tegoroczny Światowy Raport Jakości wskazuje, że wiele firm zwraca się ku sztucznej inteligencji w celu obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności całej organizacji. Rosnące zastosowanie technologii cyfrowych pochłania ogromne środki finansowe, a firmy mają problemy ze znalezieniem równowagi pomiędzy innowacyjnością i kosztami. 48% z nich nie potrafi sprostać przeciwstawnym wymaganiom obsługi wielu środowisk testowych. Jako remedium na wskazane problemy, autorzy raportu zachęcają do większych inwestycji w QA, który będzie oparty na inteligencji, aby wykrywać problemy w jakości, ale także przewidywać je zanim wystąpią.

Agile I DevOps nadal się rozwijają

Tegoroczny raport ujawnia również wzrost zastosowania zwinnych metodyk testowania i DevOps, w celu umożliwienia przedsiębiorstwom szybszego „wypuszczania” nowych produktów i usług. Jednak 44% firm niechętnie uwzględnia zespoły testerów w początkowej fazie planowania, sądząc, że hamowałoby to szybkość pracy, nieumyślnie narażając w ten sposób firmę na ryzyko. Raport stwierdza, że problemy ze stosowaniem DevOps wykraczają daleko poza kwestie z QA i ryzyko biznesowe. Co więcej, firmy ryzykują rezygnując z korzyści, jakie daje DevOps, jeśli nie są w stanie przełamać „skostniałej” struktury w organizacji. W dążeniu do zrównoważenia dodatkowych kosztów związanych z nowymi technologiami, 40% firm stosuje analizy predykcyjne w celu zautomatyzowania testów na tyle jak to możliwe. Hans van Waayenburg, członek Komitetu Wykonawczego Grupy i szef Testing Global Service Line w Grupie Capgemini, powiedział:
Tegoroczny Światowy Raport Jakości pokazuje rosnące zapotrzebowanie firm na dojrzałe, strategiczne podejście do zapewnienia jakości i testowania. Transformacja cyfrowa daje ogromne możliwości rozwoju, który nastąpi tylko wtedy, gdy zaangażowanie klienta i innych interesariuszy zostanie aktywnie wzmocnione. Organizacje muszą być proaktywne w rozbijaniu silosów między biznesem, wdrażaniem, jakością i działalnością biznesową, i stosować zwinne metodyki i DevOps by skupić się na wartości dla klienta i znaczeniu biznesowym. Aby firmy mogły zachować konkurencyjność, ich zespoły testerskie i QA muszą dążyć w kierunku automatyzacji ekosystemu testów, analizy predykcyjnej i zapewnienia jakości opartej na inteligencji.
Z oprogramowaniem wpływającym na nasze interakcje i relacje, punkt ciężkości testów został zwrócony w kierunku tzw. user experience", wyjaśnia Raffi Margaliot, Senior Vice President and General Manager, Applications Delivery Management, HPE Software. „Tegoroczny raport podkreśla, że bezpieczeństwo, doświadczenia klienta i jakość stały się ważne, jak nigdy dotąd. Elementy te są podstawą, dzięki której firmy mogą osiągnąć szybkość, jakość i skalę pozwalające na odniesienie sukcesu.
Jako że Internet rzeczy zajmuje coraz ważniejszą rolę w działalności biznesowej, każde przedsiębiorstwo musi przyjąć strategię testowania opartego na ryzyku, która tworzy bezpieczny ekosystem testów. Aby zagwarantować zachowanie integralności systemów i zwiększenie innowacyjności raport zaleca, by organizacje inwestowały w rozwiązania as-a-service w obszarach zarządzania środowiskami testowymi, zarządzania danymi i wykonywania testów, a także w podniesienie ogólnego poziomu inżynierii w zespołach testerów.

Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top